Šumava s.r.o. v likvidaci

Bývalý ministr životního prostředí M. Bursík už zná odpověď na svoji včerejší otázku, zda vláda zruší Šumavský národní park? Ta odpověď zni nepřekvapivě ano. Nepřekvapivě, protože jen máloco leží liberálům v žaludku tak, jako chráněná území, přírodní rezervace a národní parky, tedy silně regulované oblasti, které kapitál nemůže pod heslem po nás potopa drancovat po libosti. Pro lidi typu ministra životního prostředí (sic!) Chalupy (ale klidně bych mohl vyjmenovat celou českou pravicovou scénu), posedlé ziskem, penězi a HDP, představují národní parky apod. území, která leží ladem. Pro tyhle lidi nemá životní prostředí cenu samo o sobě, ale pouze jako potenciální zdroj k vytěžení, a o Šumavě to platí dvojnásob. Oni nepochopí, že hodnota Šumavy není v tom, kolik % HDP tvoří, ale právě v tom, že není plundrována podnikateli bez zábran a bez odpovědnosti, že stojí na okraji systému drancování a vykořisťování (nebojme se toho slova, výstižnější beztak nemáme) a není jím ještě zcela pohlcena. Proto musí být Šumava zglajšajtována, proto vláda udělá vše proto, aby se z ní stal další tuctový hospodářský les bez stopy jedinečnosti, výjimečnosti a zcela bezcenný a nepoužitelný pro každého, kdo nesdílí hodnotový systém kapitalismu.

41 komentářů: „Šumava s.r.o. v likvidaci

 1. Ano, Tribune, je to smutné, ale pokud se nezblázní koalici poslanci – a o to se už hoši postarají, včetně našeho velkého lesníka ze zamini, který raději včera odjechal do zahraničí, aby neboural vládní idylu při projednávání toho juristického výplodku, tak NP Šumava prostě končí. No, nakonec se můžeme jezdit dívat na šumavský NP k sousedům, že. Kácení v 1. zóně se o vše postará. :-(

  1. Udělat ze Šumavy průmyslovou zónu je strašně krátkozraké a sobecké, ale když neplánuje trh, tak my nesmíme také. V jednoho Boha věřiti budeš… a dál to znáte.

   1. No, poslední lichá naděje je, že to v parlamentu zakousnou. Ale je to tak blbý návrh, že se určitě bude líbit.

  2. No jezdit se tam můžem dívat jen tak dlouho, dokud to pod nějakou záminkou zas nezadrátujou .. třeba čistě kvůli naší ochraně před terorismem a agenty šířícími kůrovce. Já bych se tomu nedivil.

 2. Už zase ti liberálové a kapitalisté? Existuje snad na světě něco, za co tyhle dvě skupiny lidí nemůžou?

  Co se týče Národního parku Šumava, tak ten nebyl nikdy v minulosti devastován tak jako právě za komunistů. Kdo zná princip tragédie obecní pastviny, tak zná i důvody, proč jsou nejvíce drancovány právě veřejné statky bez majitele. A neplatí to jen u nás. Stačí například porovnat ochranu přírody s USA a Číně…

  A neplatí to samozřejmě jen pro ochranu přírody, ale pro celé životní prostředí. Srovnejme kvalitu ovzduší nebo čistotu řek za komunistů a dnes.

  1. Tak například nemohou za déšť. Ale za sucho už v mnoha případech mohou, maně si vybavuji například Kalifornii někdy na počátku 20. století.

   NP Šumava vznikl v roce 1991, ten komunisti dost dobře devastovat nemohli, ani kdyby chtěli. Ale oni ho chtěli asi spíš vytvořit, protože takováhle věc se připravuje několik let, to muselo běžet odhadem nejméně tak od roku 1985.

   Kvalita vod a ovzduší se v poslední době zhoršuje, zeptejte se třeba v takové Ostravě. Za zlepšení nemůže nový režim, ale kolaps hospodářství následující po pádu starého. Snižování emisí a znečištění totiž vyžaduje investice, které snižují zisk, a které si asociální stát nedovolí po investorech požadovat. To ať raději lidi chcípají, hlavně žádnou regulaci.

   1. Zase jen samé účelové polopravdy. Copak nevíte, kolik miliard se muselo investovat po převratu do odsíření výroby s produkcí siřičitanů? Nepamatujete si, jak kyselé deště ničily každým rokem naše lesy? Jakou spoušť nechávala za sebou povrchová těžba? Nevíte, že tím, jak komunisté nechali vypouštět průmyslové odpady do řek, v nich zničily celý ekosystém a dnes se do řek vracejí původní druhy?

    Tedy když si to shrneme, tak nám vyjde:
    Komunisté:
    – Ovzduší plné dusičnanů a siřičitanů.
    – Lesy ničené kyselými dešti.
    – Vysazování nepůvodních dřevin za účelem rychlého zisku.
    – Řeky zdevastované průmyslovými odpady.
    – Drancování přírodních zdrojů.

    Kapitalisté:
    + Miliardové investice do odsíření továren.
    + Přísnější zákonná ochrana přírody.
    + Čistší vzduch a říční toky, zdravější lesy.
    + Sanace přírodních pohrom zděděných od komunistů.

    1. „Zejména imise v osmdesátých letech minulého století měly na lesy fatální dopad. S tím vším si nakonec ale za pomoci rozumných polistopadových vlád lesy poradily. Jejich zdravotní stav se podle lesníků prudce zlepšil hlavně díky odsíření našich hnědouhelných elektráren, na které po revoluci tehdejší ministr financí Václav Klaus uvolnil peníze z rozpočtu.“

     Kapitalisté – státní rozpočet
     Vodárny a čističky to samé, kapitalisté – obce, stát, EU

    2. „Celkem 134 obcí není v současnosti připraveno na výstavbu čistírny odpadních vod nebo kanalizace,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zmíněné obce podle Gandaloviče ministerstvo zemědělství osloví dopisem, ve kterém budou upozorněny na nutnost směrnici naplnit. Zároveň budou v dopise popsány možnosti financování. Přibližně čtvrtinu nákladů z celkových 49 miliard korun ponesou obce, zbývající část by měly pokrýt dotační tituly ministerstva životního prostředí, včetně Fondu soudržnosti, a ministerstva zemědělství. „

     1. To nebude troll, brtníku. To bude ten tvor, který má místo předposledního „el“ písmenko „té“. Zdá se, že začíná předvolební kampaň… :-)

     2. Vy jste ti moudří, co s Pavlem věříte na hodné kapitalisty, kteří očistili vzduch a vodu a já jsem trotl protože vím, že to financoval stát. Asi se změnil význam slova trotl.

     3. Je irelevantní, jestli odsíření továren nebo čističky vod platí stát z peněz, které vybral od firem, nebo jestli to platí firmy samy. Když firmy platí daně státu, jehož úkolem je stavba čističek, tak nelze očekávat, že firmy budou samy čističky stavět.

      Důležité je to, že za komunistů jsme byli v Evropě jedni z největších znečišťovatelů (zejména ve srovnání s kapitalistickými zeměmi) a dýchali výrazně horší vzduch než dnes, kdy jsme se dali na cestu ke kapitalismu.

     4. Kapitalisté neinvestovali miliardy do odsíření, kapitalisté neinvestovali miliardy do vyčištění vod. To je fakt ze kterého se Pavle nevylžete ani kdybyste nyní řekl, že výdaje státu z daní jsou vlastně výdaje kapitalistů. V tom případě jsou super jakékoliv dotace, státní investice, státní intervence, doplatky, dávky a kdo ví co ještě, protože jde přece jde o peníze hodných kapitalistů. Čím více peněz vydává stát tím lépe, protože to jsou peníze od firem tudíž jde o kapitalistický výdaj.

      Důležité je, že to vzduch musel vyčistit stát protože kapitalisté na čisté ovzduší kašlou. Kdyby to bylo jen na kapitalistech tak tady je ještě hůř než za komunistů. Protože kapitalisté bez státu všude jen životní prostředí ničí pro zisk. Vždy musí přijít stát aby je donutil alespoň o něco méně ničit přírodu.

     5. Tak to řekněme jinak. V kapitalismu se (ve srovnání s minulým režimem pod vládou komunistů) investují miliardy do odsíření, do vyčištění vod a obecně do zdravějšího životního prostředí. Takže bychom měli být rádi, že tu máme kapitalismus.

      A není pravda, že kapitalisté neinvestují miliardy do odsíření. ArcelorMittal Ostrava jen v roce 2011 koupila za jednu miliardu korun tkaninový filtr, který byl instalován na aglomeraci Sever. Od roku 2003 tato společnost investovala 3,7 miliard korun do ekologických projektů. Vítkovice Steel investují stamiliony korun jen do odprášení…

     6. Mně stačí, že jste přiznal, že vaše původní formulace byla přinejmenším zavádějící a podle vykrucování spíše cílevědomě lživá. Dále už nevidím smysl pro jakékoliv vedení této debaty. Vy samozřejmě budete mít jiný názor, ale budete se muset obejít bez mé maličkosti, protože vaše další překrucování faktů či případná grafomanie mne naprosto nezajímá. Přiznaný fakt, že u nás do ochrany přírody investuje hlavně stát a vychází to ze státem daných norem nezměníte.

     7. Vždyť nejsme ve sporu. Stát vzal na sebe zodpovědnost za ochranu přírody, proto je logické, že to nedělají jen firmy. A jen díky kapitalismu má stát prostředky z daní kapitalistů, aby mohl financovat ochranu přírody, na které se nemalou částí podílejí i firmy samotné, jak jsem uvedl. Takže obecně platí, že příroda je lépe chráněna díky kapitalistům, což je v rozporu s názorem uvedeným v článku.

     8. Čím více kapitalisté drancují přírodu – tím více má stát peněz na daních aby přírodu chránil…. !

      Bravo Pavle :)

     9. Dnes za kapitalismu je příroda v mnohem lepším stavu než za komunistů.

      Víc k tomu není co dodat.

    3. Jenže ti kapitalisté to nedělají kvůli tomu, že jsou kapitalisté, ale navzdory tomu proto, že je k tomu stát donutil. Kdyby to nedělali, měli by nižší náklady, a tedy vyšší marže, respektive konkurenční výhodu. A toho se žádný kapitalista dobrovolně nevzdá. Navíc zapomínáte na takovou drobnost, jako je technický pokrok, v jehož důsledku by se i za komunistů situace pravděpodobně zlepšovala; ostatně před rokem 1989 nebylo ani na západě tolik katalyzátorů, čističek a úsporných zdrojů, jako dnes. Ceteris paribus…

   2. Na začátku 90. let byl počet extrémně znečištěných toků mnohonásobně vyšší. Řeky jsou rok od roku čistší. V porovnání s 90. lety se kvalita vody radikálně zlepšila na hlavních tocích, tedy Labi, Vltavě, Moravě a Odře. Kvalita povrchových vod se zlepšuje v posledních letech díky výstavbě a modernizaci čistíren. Změnu přinesla i opatření velkých podniků. Například obsah rtuti, který byl v minulosti v dolním úseku Bíliny zcela nevyhovující, je podstatně nižší po opatřeních v chemičce Spolchemie. Od roku 1991 klesl až o dva řády.

    http://aktualne.centrum.cz/domaci/soudy-a-pravo/clanek.phtml?id=194880

    1. Pavel se včera ráno zapomněl podívat na satelitní snímek IR – Střední Evropa na chmi, takové znečištění atmosféry nad Evropou tu díky leteckému provozu snad ještě nebylo. Však – můžou za to komunisti :)

     1. To by se za komunistů nikdy nestalo, protože za komunistů byly pěkně uzavřené hranice a let letadlem byl hodně drahý luxus jen pro stranické pohlaváry.

  2. Pavle, jistě mi hravě zodpovíte otázku, jaký konkrétní majitel vlastní třeba takový Glacier national park v Montaně, o těch dalších amerických národních parcích ani nemluvě. Předem děkuji za vysvětlení…

 3. Zajímavé je, že nikoho nezajímá názor občanů těch obcí, kterých se to týká.

  Udělat někde skanzen pro Pražáky a místní se mohou jít třeba pást…

  1. Místní se nepůjdou pást. Budou kácet průjezdy pro lanovky, vodovody, sjezdovky, silnice a strááášně velká parkoviště, zkrátka budovat infrastruktůru pro lyžaře. Např. všichni pohlaváři z KÚ JČk (znovu opakuji že všichni) podporují dění tohoto směru. Zloději potřebují investovat a věrchuška jim v tom pomáhá, co to jde! Na Jihu jsou tak nějak všichni v tomto ohledu kamarády. Od místních je očekáván pouze vděk za to, že budou moci někteří z nich v dalším gardu po prokácení brigádničit, coby podavači kotev, podprdelníků, otírači sedaček lanovek, vleků, ti znalejší pak prodavači klobás, či píva. Park zkrátka nikdo nechce, ale prospěch z toho bude mít jen někdo. Ti otírači ani moc ne.

  2. A nejsou ti místní tak trochu v situaci člověka, který ze zoufalství prodává ledvinu? Jasně, že teď mohou možná něco vydělat, jenže až bude Šumava vyplundrovaná, tak se kapitál sbalí a odtáhne plundrovat jinam, ale místní zůstanou a budou se moct jít tak akorát pást, protože dřevo bude vytěžené a turisté, pro které už nebude Šumava atraktivní, zmizí. Občas je třeba chránit člověka před ním samým, zejména v situaci, kdy mu začíná z hadu „hrabat“.

   1. Extrémní řešení, srovnat Šumavu se zemí, vyvézt všechno dřevo a nechat holé kopce asi nikdo nenavrhuje. Jen je otázka, jestli skutečně nemohou na Šumavě žít lidé a příroda v symbióze, jako na řadě jiných pohoří, kde existuje jak les, tak sjezdovky.
    Ale především by to mělo zůstat v kompetenci regionu, a ne lidí z Prahy, kteří chtějí mít svou „divočinu“.

    1. situace je presne obracena. o investice na sumave maji zajem prave lide z te zminovane prahy, kteri zde vesele “chalupari“ a nektere velke investicni skupiny, ktere v tech lokalitach jiz nejakou dobu podnikaji. osobne si myslim ze by se mel respektovat nazor vedcu z biologickeho centra av a jcu a ten je naprosto vetsinovy pro zachovani bezsahovych zon…

   2. Když vlastník firmy inkasuje zisk a z něho odvádí daně státu, tak daně „optimalizuje“ až se z něho kouří a nebo je platí tam kde se po něm chce nejmíň. Je na čase to otočit tak, aby stát vlastnil firmu a z inkasovaného zisku procentuálně platil její zaměstnance – aspoň u velkých firem, kde by se tak zachovala motivace k navyšování zisku.

    Malí živnostníci sice také „optimalizují“ daně ale nekorumpují kvůli miliardovým státním zakázkám, necpou do vlády „své“ lidi, ani nevysílají lobisty do parlamentu a zpravidla ani nepokukují po nějakých daňových rájích.

    Stát, při vyrovnaném rozpočtu, nemá jinou možnost než vrazit zisk zase do státu. A ať už ho vrazí kamkoli – zůstává to „v rodině“. Pak by mohly být peníze na výzkum i na zaplacení schopných lidí a určitě bychom si dokázali sami postavit čističky, instalovat filtry na komíny nebo třeba i stavět dálnice levněji a přitom kvalitně. Nemluvě o tom že by tím přibyly a vytvářely se nové pracovní příležitosti.

    Nikdo mne nepřesvědčí o tom, že všude okolo nás žijí samí chytrolíni a my jsme stát pitomců, kteří si musí všechno objednávat zvenčí – od brambor až po … já nevím co ještě.

    Zatím u nás chytří lidé jsou: http://www.czech.cz/cz/Studium/Veda-a-vyzkum/Uspechy-ceske-vedy/Nejdulezitejsi-objevy-soucasnosti
    ale na to aby si je stát udržel doma musí mít nejen peníze na jejich ocenění ale také na realizaci jejich dobrých nápadů, ať už jde o ty které nám všem mohou zlepšit život a nebo o ty které by mohly vylepšit stav státní pokladny.

    Ale bude li to „odrbávání“ státu pokračovat stejnou měrou jako doposud, čeká ho budoucnost v podobě „farmy na cvičené opice“, které si nakonec nevydělají ani na ty, listopadem „slavně“ vydobyté, banány. A na prodej už nemusíme mít ani tu ledvinu, protože tu první prodáme ještě dříve než začneme vydělávat.

  1. Kvůli blbé přírodě, která drze zabírá náš životní prostor a totalitní stát kvůli ní omezuje naši ekonomickou svobodu? Asi stěží. A i kdyby, těch pár ekoteroristů, co by ji podepsalo, s výjimkou BIS stejně nikoho nezajímá. Kdo si neváží betonu a HDP je vlastizrádce.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s