Demokratova pomsta

Dvacet let po převratu si demokraté náhle uvědomili, že revoluce není žádná sranda a má-li být co proto, nestačí vytvořit armádu nezaměstnaných, rezervní fond bezdomovců, privilegovanou elitu zbohatlíků a rozkrást, co se dá, je potřeba udělat něco skutečně velkého, čím se odstřihnou od minulosti, jako například změnit kalendář, nebo přepsat Občanský zákoník. Naši demokraté si vybrali ten zákoník.

Rozumím argumentu, že x-krát novelizovaný předpis je dobré rekodifikovat, rozumím tomu, že tak klíčový zákon, jako je Občanský zákoník, by měl reflektovat společenské změny a být připravený řešit aktuální problémy, ale bohužel se zdá, že hlavní motivace tvůrců byla revoluční a jejich primárním cílem skutečně bylo, jak říkal bývalý ministr spravedlnosti Pospíšil, nahradit starý komunistický zákon novým, který už komunistický nebude. V čem by měla spočívat komunističnost toho starého jsem nepochopil, stejně jako jsem nepochopil, v čem by měla spočívat ne-komunističnost toho nového, co jsem ale pochopil je, že ten nový není žádné veledílo a já bych se dokonce nebál nazvat ho paskvilem. Holt asi byly jiné priority.

A není to jen mediálně známá otázka změny terminologie z nemovitosti na věc nemovitou, kterážto údajně měla způsobit nemožnost vybírat daně z nemovitostí. Je to sice chytračení a slovíčkaření v duchu typicky českého hledání důvodů místo způsobů, ale pořád je tu otázka, proč autoři nového zákona považovali za nutné změnit ustálený a zavedený termín, notabene když se jím odkazovaná realita nezměnila? Podle mě zbytečný aktivismus.

Nebo další příklad, Díl 3 „Pracovní poměr“ a jeho §2401:

(1) Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru upravuje jiný zákon. Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.

(2) Na práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se nepoužijí ustanovení tohoto zákona o ochraně spotřebitele.

Proč je pracovní v Občanském zákoníku vůbec zmiňován, když existuje Zákoník práce, a navíc jediným paragrafem, který říká, že pracovní poměr řeší jiný zákon? To je tam někde i paragraf o tom, že Občanský zákoník neřeší pravidla silničního provozu, osídlování Marsu, nebo vaření piva, že jsou na to samostatné zákony? Proč to zbytečné zaplevelování? Nebo ten odstavec 2. Kdo, jak a proč by na pracovní poměr rouboval ochranu spotřebitele, že zákon považuje za nutné to explicitně vyloučit? Zaměstnanec není spotřebitel a zaměstnavatel už teprve ne. A když už tam ten paragraf o pracovním poměru je, proč je v části nazvané Relativní majetková práva, copak je zaměstnanec věc?

Podobně úprava Podnájmu a její §2277 a §2278, které říkají:

§ 2277
Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.

§ 2278
Podnájem skončí nejpozději s nájmem.

Možná je to jen mým nedostatečným právnickým vzděláním, ale proč je třeba dodávat, že podnájem skončí nejpozději s nájmem, když je předtím jasně řečeno, že podnájem končí společně s nájmem?

A to je jen pár příkladů, na které jsem narazil jen tak mimochodem.

Kdepak, nikdo mi nenamluví, že nový Občanský zákoník lidem něco usnadní. Jen věci komplikuje, používá archaickou mluvu a archaické instituce (Výprosa) a svým rozsahem 3080 (sic!) paragrafů běžného občana vyloženě odrazuje od toho, aby se jej alespoň pokusil přečíst, natožpak pochopit. Přiznávám, že ani já jsem jej nečetl celý, na rozdíl od starého, takže si nedělám iluze, že tam už žádné podobné špeky nebudou.

A na to, že má vstoupit v platnost za necelé dva měsíce, přistupuje stát k osvětě velmi laxně. Velmi nedokonale jí suplují novináři, ale v novinách jsem už dočetl tolik informací, které jsem z textace zákona nebyl schopen odvodit (například právo nájemníka zřídit si trvalý pobyt), že se pomalu začínám bát toho, co po 1. lednu 2014 v oblasti civilního práva nastane. Snad alespoň ti soudci a právníci jsou nějak proškoleni, ale ani za to bych ruku do ohně nedal.

Demokraté se nám tím novým občanským zákoníkem pěkně pomstili. Ne proto, že zrušili starý, ale tím, že zavedení nového podcenili a přistoupili k tomu tak, že je úplně jedno, jak kvalitní ten nový bude, protože prvořadé je, aby už nebyl „komunistický.“ A problémy? Bohatí si zaplatí právníky a na těch zbylých 90% lidí kálí čuba. Revoluce prostě není sranda, a když se dohání revoluční nadšení, musí jít ohledy stranou.

Takže, přátelé, pojďme tápat. Zákon a stát nás nechali na holičkách, tak alespoň zjistíme, jestli spolu dokážeme vyjít jako lidé i bez něj, nebo jestli budeme věnovat víc úsilí hledání toho, kde nechal zákonodárce díru a jak s její pomocí odrbat druhého, než tomu, jak se domluvit. Jen se bojím, že asi vyhraje to odrbávání, protože i to patří k fundamentům revolučního étosu a jeho kultu úspěchu a osobního prospěchu.

96 komentářů: „Demokratova pomsta

 1. Věta o pracovním poměru se skutečně jeví jako zbytečná. Jednoho dne navrhne
  JUDr. Marek Benda Ph.D její vypuštění. Od té doby se budou věci kolem pracovního poměru řídit občanským zákoníkem, ODS to navrhovala už dávno.

 2. Další perličky – komentář ještě není, snad za měsíc, cca 900 stran za tác hotově na dlaň, v podstatě celá exekutiva – státní správa se k dnešnímu dni neorientuje, četl jsem názor právníka, že zvládnutí bude trvat 20! sic let a vydělají na tom velké advokátní kanceláře které jsou velice drahé, ale mohou mít specialistu na pár paragrafů, čeká se zahlcení soudů – zase se spory potáhnu dlouhá léta. Jinak malá domů pro pár velkých firem – nápadná je také navázanost na Plzeň – sic!

 3. „Zaměstnanec není spotřebitel a zaměstnavatel už teprve ne. A když už tam ten paragraf o pracovním poměru je, proč je v části nazvané Relativní majetková práva, copak je zaměstnanec věc?“

  To s právnickým vzděláním nemá absolutně nic co do činění, Tribune, ale s deficitem toho nejzákladnějšího, který náš stát činí povinným a jeho zanedbávání trestá rodiče nezletilých podle trestného činu Ohrožování výchovy dítěte dle § 201 trestního zákoníku odnětím svobody až na 2 leta.

  To vám, resp. všem potenciálně rodičům zanedbávajícím základní vzdělávání svých dětí, mohu bezplatně poradit, i když právní poradenství, je dnes docela draze zpoplatněno.

  O tom, kdo je a není spotřebitel rozhoduje patrně vaše domněnka, stejně jako o „zvěcnění“ osoby zaměstnance vyhrazením majetkových práv obou účastníků smlouvy o dílo / zaměstnaneckého poměru – ve vztahu k využivání finančních/majetkových) nároků z takovéto smlouvy vyplývajích-:-)

  Tribune, nekandival jste za nějakou levicovou stranu jako hlavní ideolog, který si vystačí s proklamacemi, co je dobré a co je špatné – pro LID(i)? Zatímco zcela bežné zákonné normy dotýkajícího se občanského života – jsou přeci jen zákonnou úlitbou bohatých vykladačů práva – aby tak okrádali proté, dobromyslné a denodenně krutě vykořisťované občany – co jí v životě lidské potom NENÍ?

  Nebylo by teda pro prtostý lid lepší jakoukoli právní normu jednoduše zrušit a řídit se „všeobecným dobrem“? Které vy samozřejmě umíte pro kohokoli na počkání vysypat z hlavy „co jím je a co jím není“?

  1. A pointa? Promiňte, ale nerozumím vám ani za mák. A to jsem to četl 2x. Říkáte, že zaměstnanec je spotřebitel? Při uzavírání kupní smlouvy zcela jistě ano, v pracovněprávním vztahu role spotřebitel prostě nefiguruje. Nebo říkáte, že jiná než majetková práva neexistují, takže každá smlouva, která zakládá práva a povinnosti stran je smlouva majetková? Z čehož by se při troše dobré vůle dalo vyvodit, že zaměstnavatel je majetkem zaměstnance? Opravdu bych rád pronikl do hlubin vaší duše, ale vy mne pohříchu nutíte zůstávat na povrchu.

   1. Já bych tu glosu, které nerozumíte, Tribune, shrnul do jednoho souvětí: Nevážíte si výdobytků a zbytečně kverulujete.
    K věci samé – 3080 paragrafů je skutečně šílené, skoro to vypadá, jakoby autor byl placen od paragrafu. Prosím pěkně, když už jste projevil neobyčejný „zicflajš“, mohl byste mí říci, jestli ten zákoník definuje třeba taky jak zdravit sousedy? :-)

    1. To myslím ne, ale přesto pozor. Pokud někomu třetímu. o kom ani nevíte, že tam je, způsobíte trauma tím, že souseda pozdravíte neuctivě, může vás žalovat o nemajetkovou újmu.

     1. Já to tušil! Je zjevné, že ten zákoník vymýšlel někdo z té světoznámé plzeňské školy práv, kam pravděpodobně proniká stará tradice německého zákonodárství, které někdy na přelomu 19. a 20. století explicitně definovalo, že na německých ulicích nelze střílet z kuše, stavět se na hlavu a občanům zakazovalo pohybovat se ve shlucích a vyhazovat z okna různé předměty. Ale třeba to jsou jen zlomyslné pomluvy německého zákonodárství z pera britského humoristy J.K.Jeroma.
      Ale co já jako laik vím?

     2. Na tom přece vůbec nezáleží, důležité je jenom to, že už to není právo komunistické. Poslyšte, vy šovinistický nacionalisto, nemáte vy náhodou něco proti Němcům? To bych vás totiž musel vyloučit ze slušné společnosti!

     3. No, musím přiznat, že v relativně nedávných dějinách mají kapitolu, s níž budu mít silný problém až do smrti. Nicméně proto nehodlám padnout v boji za obranu letského prasečáku. A kromě toho mám dojem, že se většinově sakra snaží, abychom na tuhle část jejich dějin pokud možno zapomněli.
      Nicméně, jak jsem je tak poznával za totáče v šišlavém Sasku, musím šovinisticky přiznat, že je ten JKJ velice výstižně trefil. Je to hanba, ale nedovedu se při té četba nechechtat. :-)

   2. Jaká pointa. O tu mu nikdy nešlo. Jen o to vám trošku za váš názor zanadávat. Tak to přece slušní hosté mají dělat. A pak tady vypotit x dalších nepříliš smysluplných elaborátů přecpaných cizími slovy a chybným slovosledem špatně prospívajícího středoškoláka.

   3. Každý má svá majetková práva – tedy obě kategorie lidí – jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, mzda (tedy finanční úhrada v obchodním styku – je normativně majetková účast pracujícího na hospodářském výsledku firmy, arbitrárně nárokovatelná bez ohledu na ekonomickou situaci partnerské strany – zaměstnavatele) se dá vymáhat i zpětně, na druhou stranu, když buder zaměstnanec krást, může se po něm vymáhat zaplacení škody zase zaměstnavatel. Ale tuším jen prý do max. trojnásobku jeho mzdy. Takže jak to pak řešit jinak? To riziko diference právní garance úhrady škody s možnou realitou se pak dá řešit smluvně. Třeba tím, že se zaměstnanec bude muset pojistit proti způsobeným škodám třetí osobě, nebo jinak. V nejvyšších rizicích (práce s peněžní hotovostní, skladníci) atd bude vyžadovat při přijetí zaměstnance třeba i dokumenty typu čistý trestní rejstřík či reference z předchozích zaměstnání, nějakou formu místopřísežného prohlášení atd.. tedy řešit nějakým smluvním dodatkem, který by formálně neodporoval zákonu.

    Spotřebitel je naopak každý, kdo cokoli spotřebovává a tedy je v obchodním styku partnerem protistrany – buď kupujícím anebo prodávajícím. Prodávat svoji pracovní sílu není nic za so bychom se měli stydět, ani za to, že jsme tak „neschopní“ si něco vyrobit, udělat, posloužit sobě sami – že si tuto službu musíme potupně kupovat u druhých:-).

    Spotřebitel je tedy každý, který není schopen 100% svých potřeb saturovat svoji vlastní prací, za vlastní peníze nakoupeným materiálem, vlastnoručně vynalezenými postupy (know-how), logistikou (dovezu-li si materiál potřebný k výrobě finálního produktu pak vlastnoručně vyrobeným autem, vlastnoručně vyrafinovanou ropou přetvořenou na benzin na vlastním pozemku atd.) a všemi dalšími náklady s tímto spojenými. Jestli takto ano, pak ANO – NEJSEM spotřebitel.

    Jestli i nadále nerozumíte, pak se s tímto stavem prosím smiřte, myslím, že kvůli tomu nezemřete hlady a nemusí vás to trápit.

    1. :-))) Co věta, to perla. Trochu vám pomohu:
     „Spotřebitel je naopak každý, kdo cokoli spotřebovává a tedy je v obchodním styku partnerem protistrany – buď kupujícím anebo prodávajícím.“
     Tedy pokud je v obchodním styku se mnou partner protistrany kupujícím, tak já jako prodávající jsem spotřebitel?
     „Spotřebitel je tedy každý, který není schopen 100% svých potřeb saturovat svoji vlastní prací“
     No tak to je nám jasné, že nebýt spotřebitelem může být akorát tak Robinson na pustém ostrově, co tím chcete říci?
     „Jestli takto ano, pak ANO – NEJSEM spotřebitel.“
     Opravdu perla, co se větné skladby týče. Nedivím se, že váš génius zůstává nepochopen a neoceněn. To je obecná vlastnost vzdělanců v humanitních vědách, že se neumějí vyjadřovat? :-))) No, bez takových odborníků skutečně neumřeme hlady. Jiná otázka je, zda oni neumřou hlady bez nás.

     1. prectete si tu podminku, ktera vytvari onu kauzalitu jeste jednou. Pomohu vam, i prodavajici je spotrebitel, nedobral-li se finalniho vyrobku vyse uvedenym zpusobem, tedy musel-li cokoli potrebneho k jeho zhotoveni ziskat smenou – tedy nakupem. Znate nekoho kdo cokoli vyprodukoval, a nasledne to prodava, takto neucinil?

      nechlubte se tim, co musi byt patrne kazdemu kdo bral alespon zaklady ekonomie a rozklicoval napr. to co cini vsechny kategorie ruznych nakladu -a jak jsou zastoupeny na cene finalniho produktu.

     2. Hloupá argumentace. Jedna a tatáž osoba samozřejmě může být v obou rolích kupujícím i prodávajícím. Ale spotřebitelem se nestane díky roli prodávajícího. Spotřebitel je vždy ten, co kupuje a SPOTŘEBOVÁVÁ. Vypadá to, že máte sílu argumentů nejvyššího soudu, to je pak těžko oponovat. :-)) Ale podle mě jste se jen zamotal do svých překombinovaných kostrbatých vět.
      Čím se podle vás chlubím, to opravdu nechápu. Spíše mám dojem, že jste ve stejném rauši jako Kalousek v jistém telefonickém hovoru, kdy z něho nevypadla souvislá věta.
      Obvykle býváte v lepší formě. Že bych mluvil s nějakým náhraníkem Gory?

    2. A víte, že vám i věřím, že tak nějak to nejspíš bude? Vaše myšlení je totiž myšlení těch revolucionářů, co ten zákoník psali, rozhodně bližší, než to moje. Přijde mi to ovšem celé poněkud křečovitá, taková dost umělá snaha narazit realitu na kopyto ideologie.

     1. Kdepak koreny tohoto jsou dokonce v evropske legislative a u nas dochazi k nutne harmonizaci. Jsou zakonne normy, ktere s Obcanskym zakonikem neprimo souviseji. Oddeleni pravni judikatury spotrebitele coby pravnicke a fyzicke osoby, ktera byla predtim pravne vnimana jako jedna entita, doslo uz v roce 2010. Viz nize.

      Zákonem č. 155/2010 Sb., který nabude účinnosti od 1. srpna 2010, se kromě jiných změn změní definice spotřebitele jak v zákoně o ochraně spotřebitele, tak v občanském zákoníku. Doposud byla definice spotřebitele v českém právu nejednotná. Občanský zákoník definoval spotřebitele jako „osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti“ a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele definoval spotřebitele jako „fyzickou nebo právnickou osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami“.Naproti tomu zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zák. č.64/1986 Sb. v platném znění, definuje spotřebitele v ustanovení § 2 písm. b) jako „fyzickou osobu, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván“. Tato definice, která přiznává spotřebitelskou ochranu pouze fyzickým osobám, se však aplikuje pouze pro účely tohoto zákona.Definice v zákoně o ochraně spotřebitele i v občanském zákoníku umožňovaly považovat za spotřebitele také právnickou osobu. Právnických osob, které nejsou podnikateli a nemohou tak z povahy věci jednat v rámci obchodní či jiné podnikatelské činnosti, je přitom celá řada. Mezi klasické příklady je možno uvést například občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníku jednotek atp.Po změně provedené výše uvedeným zákonem bude v českém právním řádu platit, že spotřebitelem je pouze fyzická osoba. Právnické osoby proto ztratí ochranu, kterou jim právní řád doposud přiznával. Důvodová zpráva k provedeným změnám uvádí, že zákon upravuje „definici spotřebitele tak, aby odpovídala současnému evropskému spotřebitelskému právu. Pojem spotřebitel se po určitou dobu vyvíjel, avšak v současnosti je striktně omezen pouze na fyzickou osobu, která jedná za účelem, který nesouvisí s jejím podnikáním nebo povoláním.“Komunitární právo, resp. judikatura Evropského soudního dvora (ESD), skutečně považuje za spotřebitele pouze fyzickou osobu.[1] Vzhledem k tomu, že transponované směrnice vycházely až doposud z principu minimální harmonizace, členské státy mohly poskytnout spotřebitelskou ochranu i právnickým osobám. Takový výklad plynul z logiky fungování komunitárního práva. Z  judikatury ESD z poslední doby ovšem vyplynul spíše názor opačný a ESD odmítl možnost členského státu poskytnout spotřebitelskou ochranu též právnickým osobám.[2] Směřování komunitárního práva k ochraně spotřebitele jako výhradně fyzické osoby je třeba vnímat také s ohledem na jeho příklon k principu maximální harmonizace[3], jež je nově určujícím principem v oblasti ochrany spotřebitele. Z tohoto pohledu se zdá změna občanského zákoníku i zákona o ochraně spotřebitele jako krok, který je v souladu s evropskými trendy. Otá

 4. Tady máme klasický český problém. Vzniká paskvil. Takže ho budeme nyní každým rokem novelizovat a tím pádem se stane naprosto nesrozumitelným. Což má i svá pozitiva. Podvyživení právníci budou mít konečně zase na chleba. A že je v parlamentu vždy spousta různých odborníků na právo, tak je to i taková pojistka pro budoucnost.

 5. O té „dekomunizaci“ a „desovětizaci“ práva to skutečně není ironicky myšleno, v odborných diskusích tento argument opravdu zaznívá víc než často, aniž by ho právní teoretici a historici většinou zpochybňovali (čest výjimkám). Asi zřejmě tím hůř pro nás „obyčejné“ lidi, protože toto měřítko bylo evidentně nadřazeno nad naši šanci domoci se práva u soudů v běžných každodenních situacích.

  Jinak náhrada rakouského zákona 946/1811 se u nás připravovala už v r. 1937, nevstoupila v platnost ze známých historických důvodů a aktuální právnické veledílo údajně čerpá hlavně z ní.

  1. Každý žvanil, který se chce dostat na výsluní, začíná svůj projev větou. „Musíme udělat …. abychom se zbavili komunistických pozůstatků.“ To je dnes něco jako povinná doložka.

   1. Říká se, že iniciativní blb je horší, než třídní nepřítel. Ovšem kombinace iniciativního blba s třídním nepřítelem je přímo vražedná.

    1. :-) Když se to říkávalo, třídní nepřítel tu nebyl, zato iniciativní blby jsme mohli posílat na export. Teď se ty dva živly u nás konečně daly dohromady. A člověk se nestačí divit, kolik lidí dříve docela vážených lidí třeba z kulturní fronty se dnes změnilo v iniciativní blby. Tak trochu tragédie.

     pozoruhodné jsou i komenty pod tím.
     Vědecká fronta:

     „… prezident musí být vlastenec.“
     Menzel – to je fakt perla:

     U toho jsem se tak nachechtal, že mi to div neuškodilo:

     No, to by mohlo stačit.

  2. Ať si klidně dekomunizují, když jim to dělá radost. Jen kdyby sami věděli, co to přesně znamená, ale asi nevědí, protože to neumí ani vysvětlit. Nebo že by se jen neobtěžovali? Každopádně Rubikon byl překročen, tabu prolomeno, precedent ustaven a tak není žádný problém OZ napsat znova a pořádně. O revoluci víc nebo míň…

   Ale stejně mě fascinuje, jak někteří lidé zatvrzele lpí na tom, že pokrok je možný jedině tak, že se budeme vrace k překonanému. Ó jak jsi nevyzpytatelná, matko přírodo.

 6. pokud do dneška snad někdo pochyboval, že Mr. Góra není nic než idiot, má snad nyní už jasno……
  Góra, maj už zasponzorovaný ty tomahawky s uvedením jejich loga na vocase, aby ti humanitárně bombardovaní civilové věděli, komu za to vděčí?

 7. k tomu zákoníku – spolupracuji s několika, docela fundovanými a šikovnými právníky. Od jediného jsem na adresu toho paskvilu plzeňské buzny Pospíšila neslyšel jediný pozitivní komentář
  Akorát tomahawkový Mr. Góra hýká nadšením – bude své rozsáhlé nemovitosti PROPACHTOVÁVAT!! :-))))))
  I když Góra asi ne, mohl by zchudnout :-)

 8. Těch paragrafů je hodně. Není tam zavlečeno právo první noci pro certifikovaného demokrata?

  1. je to uvedeno v paragrafu 2965, odst79, písm. w a následující :-))
   ovšem v odst. 80 téhož paragrafu je upřesněno, že podmínkou pro aplikaci práva první noci je notářsky ověřené prohlášení o tom, že uchazeč volil Barla Dobrotu, očírovaného šlechtice a výpis z banky se zůstatkem minimálně 1 mil. USD

 9. Ještě dotaz. Prý se stavby na pozemku stávají automaticky vlastnictvím majitele pozemku. Bude ten převod vlastnictví stavby na vlastníka pozemku bez náhrady? Smlouvy prý musejí sepisovat právníci, nejlépe s diplomem z Plzně. Ti vydřiduši nevědí, kolik by si řekli. Autor zákoníku Eliáš připravil zločinecký komplot.

  Vyrovnání s komunistickou minulostí vidím i v tom, že půdu vlastnili feudální vlastníci. Stavby stavěli komunisté pro lid. Eliáš jednou ranou všechno po komunistech ukradne. Je to schopný demokratický právník.

  Vím, že v době, kdy jsme budovali socialismus, tak se příliš nehledělo, komu patří pozemek, na kterém cesta stojí. Často byla cesta jen metr nebo dva na cizím pozemku. Takže těleso cesty spadne soukromníkovi, který měl u cesty polorozbitý barák. Teď nastane demokratická hádka. Vlastník bude muset cestu přijmout nebo se ji bude chtít zbavit. Městské úřady se začnou soudit, vlastník si své vlastnictí ohradí. To bude teprve demokratický bordel objíždět při cestě obcí různé překážky nastavěné kverulanty, kteří hbitě využijí svého kapitalistického práva.

  1. Mirrore, silne pchybuji o tom, ze „komuniste staveli pro lid“. Tu samou hloupost byste mohl rici i o nacistech.
   Dekomunizace spolecnosti (vcetne zakonu) je podle meho nazoru stejne potrebna jako denacifikace v povalecnem Nemecku.
   Tam to pomohlo, proc ne v Cesku ?

   1. Kanaďane, nežil jste tady,nerozumíte mi. Já jsem myslel na vysmívaná paneláková sídliště a různé provozovny, kde se něco výrábělo a tak měli lidé práci a výdělek na přežití. Zábavu způsobíte těm zoufalcům, kteří jsou na panelákové bydlení odkázáni. Noví majitelé nemovitého majetku budou nenasytní, to si pište. Musí vám být při vaší inteligenci zřejmé, že lidí je nadbytek a vy budete muset přikročit k nějaké redukci a to co nejdříve. Chlapče, komunisté měli práci pro každého. Vy ji nemáte.

    1. V te same dobe se Mirrore stavely na zapad od hranic skutecne domy a vyrabelo mnohem kvalitnejsi zbozi, ktere se zase vyvazelo za skutecne penize (tzv. tvrde valuty) ze kterych se financovaly nejruznejsi stavby a akce (ja zazil Expo 86), moderni nemocnice, jejich zarizeni a leky.
     Komuniste se zmohli leda tak na bidu, svrab a vsi.
     Ten naskok zapadu se nedohoni ani za dalsich 50 let.
     O komunisticke praci pro vsechny vykladejte holubum na strese. Ja ji zazil na vlastni kuzi. Pardon – na vlastni jatra. Tolik piva jako v socialisticke pracovni dobe uz v zivote nevychlastam.
     Jeste, ze jsem zavcas z toho raje zdrhnul.
     Mimochodem – tady u nas dela kazdy, kdo chce.

     1. Na tom západě to ovšem nikdy z principu nebylo určeno pro všechny. Možná, že se dostalo na většinu, ale vždy to byl jen vedlejší efekt, nikdy primární účel. Oni ti, na které se nedostalo, bývají pro ty, kteří už/ještě mají, zpravidla neviditelní, popřípadě se vždy vymyslí nějaká pěkná výmluva, proč nemají, že si za to mohou sami, nebo sami nemají zájem.

     2. Pozitivní rys socialismu bylo, že se aspoň nějak postaral o všechny. Nebyli bezdomovci. Někteří lidé ale žili docela v bídě a neviditelní byli také. Jednalo se o invalidy, lidi, co třeba měli nemocné nebo invalidní děti. Důchodci na tom také nebyli všichni skvěle. Teplo, jídlo, zdravotní ošetření a bydlení měli ale všichni.

     3. no, voni se i v tom komoušismu našli takoví “ hlupáci“, kteří v pracovní době nechlastali, ale snažili se něco produkovat. Že vy jste k nim nepatřil vypovídá spíše o vašem morálním profilu. To muselo být dost drsný s tímto pracovně-chlastacím návykem se v Canada upíchnout, že jo?

     4. Kanaďane, teď kecáte. Já mám sjezděnou západní Evropu a něco málo Asie. Za kapitalismu se i na Západě vesele stavěly paneláky. Kdybyste viděl jihokorejský panelák a v něm maličké byty, tak byste žasnul. Kuchyň na metr šířky krátká chodba podle zvyklostí z Česka. Z výšky by se vám zatočila hlava. Vyberte si jinou společnost na diskuzi, tady vám pšenka. I na tomto fóru můžete souznít, ale prosím opatrně!

   2. už zbývá jenom to, abyste upřesnil, co si v podmínkách dnešního RÁDOBYkapitalistického bordelu made in Czech, téměř čtvrt století po estébáckém sametovém puči predstavujetě pod takým slovom DEKOMUNIZACE, že…………

    1. Nic, je to jen prázdné slovo, klacek na konkurenci, které není pravice schopna čelit kvalitou vlastní nabídky. Antikomunismus je poslední téma, které pravici zbylo, a ta se ho chytá jak příslovečný tonoucí stébla.

   3. To je pořád dokola. Dekomunizace je jen slovo. Dokonce bych řekl slogan. Jaký má ale obsah? V čem by měla spočívat? V ve zbastlení jednoho zákoníku podle 100 let zastaralého vzoru asi těžko, že?

    Komunisté samozřejmě stavěli pro lid, protože na kšeft těžko, něco takového nemělo v tehdejší společnosti (ideálně) místo; jestli to tomu lidu k něčemu bylo je věc jiná. Ale co třeba takové „Akce Z“? To si stavěl lid sám přímo pro sebe a ty byly možné jen v „socialistických“ poměrech, v kapitalismu je něco takového nemyslitelné (protože potom by to už nebyl kapitalismus).

    1. U nas v Kanade se Tribune zadne Akce Z nekonaly, presto zde neni o zadnou „obcanskou vybavenost“ nouze. Vsechno zajistil trh. A zajistil to lepe, rychleji a kvalitneji i bez otrocke driny ubozaku, kteri se bali na tu vasi Akci Z neprijit.

     1. Pokus vím, tak na Akce Z nikdy nikdo nikoho nenutil, leda snad tlak místní komunity (to musíte znát z Kanady také). Lidé si prostě postavili něco pro sebe a žádný trh k tomu nepotřebovali. Chápu, že tomu nechcete věřit, protože by se vám potom zhroutil svět (komunisté také lecčemu nevěří, těm se hroutí zase z něčeho jiného), ale před rokem 1989 tady nebyla žádná zaostalá gubernie, nýbrž relativně rozvinutá a prosperující společnost, ve které se rozhodně žilo celkem snesitelně naprosté většině lidí a pro většinu z nich to neznamenalo ani dělat nějaké kompromisy. Otroci? V té vaší slavné demokracii je každý nevlastník otrokem konkurence na trhu práce. Že si přitom hraje na pána a blábolí o svobodě na věci nic nemění.

     2. Sice kecá, ale určitě to myslí upřímně, protože jinak by se z toho rozporu mezi realitou a demagogií zbláznil.

     3. to je v pořádku, u nás taky všechno zařizuje PánBůh TRH. Teď třeba chybí kapacity v mateřských školkách pro 40% dětí. V těch školkách, které byly v dobách totalitní hrůzovlády nezřídka budovány ve Vámi opovrhovaných akcích Z. A co na to TRH??? Hmmm, mlčí….Trh se postará jenom o to, co nese zisk, to jste ještě v tej Vaší Canada nepostřehl?

    2. Pravdou je, že pracovní výkonnost byla nějak nižší, speciálně v dělnických profesích (nejsou lidi). Proč by jinak museli lidé chodit něco stavět ve volném čase? Tohle se mělo stihnout v rámci pracovní doby. Nízký stupeň inovace a zaostalost, to byla hlavní příčina. Myslím, že to bylo umělým podhodnocením vzdělaných techniků. Dělal jsem konstruktéra, inovace a zlepšováky se kolikrát dělaly šéfům navzdory, přidávalo jim to práci. A mělo to být naopak. Konstruktér měl zhruba 2/3 platu dělníka na montáži (to byli páni). Dnes se dělníkům na montáži říká dělníci z montovny a jejich plat je oproti dobrému konstruktérovi poloviční, což ukazuje, kdo byl i tenkrát více potřebný pro růst produktivity. V Rusku jsem byl svědkem, jak vědce z výzkumného ústavu hnali v sobotu do skladu zeleniny. Tedy nenutili je. Ale dala se tak získat kvalitnější zelenina, než v obchodech. Byl to taky pěkný bordel, to je třeba přiznat.

     1. Poplačte si..:-). Ne to bylo to absencí trhu, plánovaním co se kolik čeho vyrobí a co se vyrobit nemělo, to bylo pod pultíkem.

      Ekonomika sdíleného nedostatku – základních potřeb. Kvalita spotřebníhi zboží na úrovni Bangladéže.

      Kdokoli se dostal někdy do tuzexu, tak u takový hlouposti jako bylo západní mýdlo Fa na rozdíl od socialistického, vonělo a dělalo mydlinky:-).

      Dort s nezbytnými svíčkami, pletený svetřík od babičky (který většinou strašlivě kousal), bílá čokoláda nebo angličák z Tuzexu. Narozeninové ‚párty‘ svých dětí v letech už dávno minulých zvěčňovali rodiče možná ještě vehementněji než dnes. Jak jsme si tedy užívali oslavy všeho druhu v 50. až 80. letech minulého století?

      Socialismus důvěrně nazývaný socík nebo totáč znepříjemňoval lidem život, jak jen mohl, nicméně oslavy zrušit nedokázal. Slavilo se laciným nekvalitním vínem značky Tři grácie, Festivalový výběr, Jihočeský šohaj a mnoha dalšími nechvalně proslulými lahvemi, také francovkou či starým dobrým rumem.

      Dobové slavnostní oblečení by dnes posloužilo leda Armádě spásy či filmovým komediím, z nynějšího pohledu vyhlíželi oslavenci (zejména ubohé, specificky vyšňořené děti) jako oběti válečného běsnění, v lepším případě neutěšených sociálních poměrů. A dárky? Tatínek dostal papuče, maminka vařečku s namalovanýma očima a veselým úsměvem, holčička navlékací korálky, chlapeček vodní pistolku, babička soupravu mýdel značky Jaro. Závěrem to všechno tatínek či jiný nadšenec vyfotografoval fotoaparátem ukrajinské výroby a výsledek máte právě před očima.

     2. Pane kolego, dnes se mám dobře a nic kromě mládí mi nechybí. Také tehdy, kdy jsme žili podle vás v nedostatku, mi nic nechybělo, dokonce odborných knih bylo na trhu více než nyní. Z Tuzexu jsem kdysi koupil šusťák a to bylo všechno. Nejbližší pro nás ze Deverní Moravy byl v Žilině. Na rozdíl od vás bych nevychvaloval dnešní zboží, protože jíme sračky na rozdíl od toho, co nám na stůl dodávali komunisté nebo lépe tehdejší jezedáci. Platí pro nás s lehčím životem rada, žer a nemlaskej. Vy jste se rozhodl provokovat. Co jste za charakter? Nestydíte se chodit po ulici a dívat se jiným do tváře?

      Teď bych se vás rád veřejně zeptal. Víte jak se žije v rodině nezaměstnaného? Máme jich půl milionu a ktomu si připočtěte jejich rodinné příslušníky jako jsou děti, které nevydělávají. Netvrďte, že oni pracovat nechtějí, rozhodující většina z nich pracovat chce a přijala by dokonce i mytí oken, které tady za komunistů mnohým kverulantům nevonělo. Navštivte jejich rodiny a seznamte se s jejich životem. Také na důchodce je čím dále větší zátěž, která jim peníze tahá z peněženky. Ve vás není ani kousek studu, že se jim vysmíváte a vzpomínáte Tuzex.

     3. Až se uklidníte, dáte si nějaký ten Meprobamat, pak si sám sobě zodpovězte jediný důvod, proč bych člověku, co mluví jak dlaždič pokřikující na kolemjdoucí z nějakého buffetu, měl odpovídat na JAKOUKOLI otázku, proč bych se JÁ takovýto lidem projevující se slovníkem sociální spodiny, měl vůbec dívat do očí a navíc se měl za cokoli stydět? Za to že nemluvím jako vy? Že mi maminka naučila podstatně kultivovanějším projevům než vás ta vaše?

      Nakonec je pravděpodobnost, že bych podobné stvoření jako jste vy, spontánně potkal v místech, kde žiji a svobodně se pohybuji, asi taková, jako bych měl vyhrát ve sportce, takže mně jsou lidé s tímto životním postojem a kultuirou projevu stejně lhostejní jako životní vyhlídky Pygmejů na ostrovech Palau.

     4. JÁ, JÁ, JÁ … proč se tu vůbec vaše prevoschoditělstvo s námi zahazuje? Že by se lidi v těch vašich „místech, kde žijete a svobodně se pohybujete“ s vámi nechtěli pobavit? Asi vám slušně dávají najevo, ať si jdete chatovat na net a je necháte na pokoji? Nebo je to prostředí tak nudné? Povězte nám o tom něco, jsem jedno ucho.

     5. Goro, proč se tady s náma vůbec zahazujete? Ono to zřejmě bude úplně jinak. Skutečná osobnost nemá zapotřebí se povyšovat .

     6. tomahawkovej Góra žije v iluzi, že když mu jde z huby voňavej odér a u nosu se mu dělají bublinky od Fa, patří mezi elitu národa. A přitom si vůbec nevšimne té tuny hnoje a kejdy, ve které se utápí jeho myšlení

     7. Nemám proč. Narozdíl od vás nemusím vidět ani současnou realitu a ani tu minulou černobíle. Váš popis je značně přehnaný, samozřejmě a život není jen o výběru jogurtů z dvaceti značek nebo francouzských bramborách v Bille. S mýdlem jsem si rozuměl, chlap nemusí vonět jako kurvin kufřík. Kvalitní moravská vína byla k disposici akorát ty oslazené piva jsme tu neměli. Je třeba přiznat, že výběr je dnes větší, ale většina vín přes lákavou etiketu stejně za moc nestojí. Pokrok tu je, ale něco za něco, a hlavně – jaká je dnes perspektiva? Zpátky k papučím? Důchod v 70? Zdravotnictví jen pro některé? Bydlení taktéž?

     8. bacha na tomahawkovýho Góru, asi to bude infantilní buzna. Pro něj je základní kritérium spokojeného života voňavé mýdlo s bublinkami :-)))
      Dort se svíčkami dáváme dětem dodnes. řekl bych, že jsem z toho jednoho angličáku z Tuzexu měl větší radost, než dnešní školáci ze záplavy darů, ze které si neumí vybrat.
      Hňupové možná chlemtali Tři grácie (a jak se olizovali), ti normální si zajeli pro vína do Mikulova k vinaři. Že se na oslavách fotografovalo? A to je nějak na škodu? Fotky byly v albu – a PROHLÍŽELY se. Dnes se na gigový disk naflákají stovky fotek, ke kterým se už nikdy nikdo nevrátí.
      Dobové, byť slavnostní oblečení dnes působí divně – ale nejenom to Made in Czechoslovakia. Ani Frantíci nechodili v šedesátejch letech oblíkaní podle dnešní mody. A dávat si skromné dárky podle finančních možností, zato možná s větším citem – tomu se mohou pošklebovat pouze duševní trosky typu idiota Góry

     9. Goro, očividně jste tady nežil, nebo máte zprostředkované vědomosti ,to, co píšete není pravda, potraviny byly a kvalitní. Ne v takovém výběru, to je pravda, ale snědly se , ne jako dnes, kdy se spousta potravin vyhodí. K čemu je nadprodukce, když na kvalitní nejsou peníze a levné šmejdy plní popelnice. Tuzex ? Spousta lidí se bez něj docela dobře obešla. Daly se koupit kvalitní boty, lůžkoviny , oblečení. Kdo nechtěl konfekci, mohl si nechat ušít. Běžně se chodilo do divadla, kina, k holiči a na manikuru o lázních a dovolených nemluvě. Postupně se zde situace v mnoha směrech zlepšovala. To, co tady prezentujete, jsou pouze povrchnosti. Ten vámi vychvalovaný západ vám dával, jen proto, aby dokazoval, oč je lepší než socialistický sektor. Ostatně, nás vybrakovali a vám ty výhody postupně sebrali.

     10. Dixi, omlouvám se, ten anonymní pisatel jsem já.Teď jsem přišla na to, že to není jako u Janiky, nepodepisovala jsem se,v domnění,že je podpis automatický.

     11. Říkejte to černouškům v Africe když se sem k nám ženou na přetížených lodích a u Lampedusy za vidinu kapitalistického bohatství obětují život.

      Před pár desítkami let totéž činili „závistivci“ ze všech komunistických zemích a na hranicích obehnaných dráty se neváhali nechat zastřelit, stejně jako dnes ti Afričané riskují utonutí. Že by závist anebo touha po „zbytečnostech“?

     12. Černouškům jde asi o přežití, když jim demokraticky svrhli Kaddáfího. Předtím tam prý byla velmi slušná životní úroveň a teď jim jde o život. O bídě ani nemluvě.

     13. A koho svrhli na Kubě, když se tam topí desítky lidí ročně při útěku z jejich socialistického ráje do kapitalistického pekla USA? Koho svrhli v KLDR? :-D
      Čím to, že různí Siové milují diktátory a totality všeho druhu? Čím to, že mají takovou hrůzu ze svobody?

      Btw. Zase jste úplně vedle. Černoušci plavící se na Lampedusu jsou Somálci a Tunisané. Určitě ne Libyjci, jak si mylně myslíte. Celkově ovšem nejvíce uprchlíků do Evropy proudí z Afgánistánu přes Turecko.

     14. Na Kube svrhli s radosti a pomoci asi 30 (!) lidi pohunka americkeho imperialismu Batistu.
      V Koreji svrhli jiz-pohunka americkeho imperialismu cisare Hirohita.

     15. To je dobrý alibismus. O to se nemá smysl vážně hádat, stačí si vzpomenout, když člověk začátkem r. 1990 vyjel do Rakouska a podíval se jaký životní standard mají tamní obyvatelé a porovnal to s tím naším. Ono aniž by člověk musel detailně pitvat ceny a kvalitu zboží dostupnou v jejich obchodech a vztáhl to k jejich platům a porovnal to se stejnou situací u nás, tak stačilo se podívat se jak vypadalo náměstí a přilehlé ulice v jejich nějakém krajském městě a srovnat to s naším. Rozdíl ve vzhledu třeba centra naší Prahy coby hlavního města a Vídně, raději nezmiňovat. Podívat se jak chodili tamnější občané oblečeni, čím jezdili a jak vypadaly jejich příbytky, by znamenalo i toho našince, jinak vůči těmto věcem celkem imunního, vystavit prudkému záchvěvu závisti:-)

     16. O něčem to svědčí, závist. Ne každý chce mít to co mají ostatní a pokud možno ještě víc.

     17. hele, tomahawkovej, když je tak čtu, ty nekonečné slátaniny, ve kterých téměř výlučně dominuje téma peněz, závisti a nenávisti – hele Góra, že jim kapku haraší v té zakejdované věži, že jo? Nebudou voni nakonec na sociálních dávkách? Přeci normální, finančně a duševně stabilizovanej jedinec tady nebude v górském stylu imrvére ejakulovat takové frustrátské zaprděné krávoviny……

  2. S tím jednotným vlastnictvím stavby a pozemku to bude platit až pro nové zápisy do katastru, u stávajících se nic nezmění a není třeba je ani přizpůsobovat (alespoň tedy myslím, že je to tak). Neokrade vás tedy Eliáš, ale starý dobrý exekutor nebo podnikatel… ehm… podvodník… ehm… prostě ten úspěšnější.

   1. Platí dosavadní vlastnictví a když jsou vlastníci různí, mají navzájem předkupní právo, tj. kdyby někdo chtěl prodávat dům, má k němu předkupní právo vlastník pozemku a naopak.

 10. Tak jsem sáhl do své knihovny a vytáhl si jeden z unikátů kdysi za nepatrný peníz koupený a antikvariátu – Obecný zákonník občanský císařství Rakouského tisk z roku 1862 – 373 stran, 1502 paragrafů plus přídavky a novely. Platil od 1. ledna 1812, asi si počtu. Mám s čím srovnávat.

  1. Pár možných absurdit používání nového OZ přinášejí v inspirativním článku poslední Literární noviny.

   Například: Možnost uzavření smluvní pokuty ústně. Takže správce parku dá na trávník ceduli „Zákaz vstupu pod smluvní pokutou 50 000 Kč“ a pak jen inkasuje a inkasuje a inkasuje na základě záznamů z kamer…

   Nebo: Možnost vzniku smluvního vztahu i v rozporu s ústní smlouvou, když pak dodatečně jedna strana zašle písemné potvrzení uzavření takové smlouvy v odlišném znění a druhá strana nic nenamítá. Platí, co je psáno a proti čemu nikdo výslovně neprotestuje, takže když např. něco koupíte na stánku nebo objednáte u nějakého prodejce telefonicky a e-mailem vám následně přijde něco jako: „Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši návštěvu našeho prodejního stánku. Dovolujeme si v příloze tohoto e-mailu písemně potvrdit kupní smlouvu…“ atd., chraň vás ruka Páně tu smlouvu nečíst. Prodávající si tam může napsat doslova co chce a když to nenamítnete, máte zkrátka smůlu.

   Něco podobného zřejmě bude platit i při nákupech v e-shopech, když odklikáte jejich všeobecné obchodní podmínky.

   BTW, ruší se všeobecná dvouletá záruční lhůta při nákupu v kamenných obchodech s tím, že i teď si kupující a prodávající mohli dohodnout záruční lhůtu jinou… tak se to nechává zcela na jejich dohodě. A zcela na kupujícím bude dokazování, že věc měla zřejmé vady už v okamžiku nákupu. Autor tohoto paragrafu zřejmě spadl předevčírem na zeměkouli z nějaké jiné galaxie.

   Kouzelná je taky ochrana kupujícího kradené věci v dobré víře na úkor jejího právoplatného majitele, kterému byla ukradena.

   Nebo mlhavá definice „opuštěné věci“. Už vidím ty zástupy zlodějů, kteří ve velkém vykrádají šatny ve veřejných budovách s argumentem, že jim ty kabáty připadaly tak opuštěné…

   Je evidentní, jaký nedozírný prostor se otvírá hajzlíkům a šmejdům všeho druhu pro tvůrčí uplatňování některých paragrafů.

 11. No co, no… Pořád stejnej scénář. Uděláš maximální chaos a pak „robíš“ pořádek – samozřejmě při naplňování základního cíle celé operace „ORDO AB CHAO“, tedy jednosměrného toku hodnot (peněz, majetku i moci) od téměř všech k téměř nikomu. A jak to, panečku, staletí, ba tisíciletí funguje, že? Leč člověk (obyčejný) žije velmi krátce a stejně krátká je jeho his-tórická paměť. Při čemž po reálné minulosti a událostech v ní obsažených valná většina lidí (obyčejných), zahlcená „veledůležitými“ informacemi od školy až po mainstream, ani nepátrá. Proto mohou mít klidně všichni (obyčejní) lidé volební právo. A do podvědomí od první chvíle, kdy začínají vnímat, kódováno, že zrovna TOHLE (epocha po epoše, století za stoletím) je ten nejlepší systém, jaký „LIDSTVO“ zrovna vymyslelo :)

 12. Že se tu hádáte politicky kvůli nepolitickému tématu. :-)
  NOZ přinese výhody i nevýhody. Dramatickou výhodou je sjednocení legislativy – sice obsahuje > 3000 paragrafů, ale zrušuje > 100 jiných zákonů. Poskytuje větší smluvní volnost, svazuje nemovitost s pozemkem. Smějete se starým slovům, ale postavení zvlášť pachtu a zvlášť pronájmu je dobrý krok.
  Nevýhody a nepořádek viz Tribun.

  1. A co takhle mostní objekt Michale ?
   Je to stavba – nemovitost patřící třeba kraji jako silnice II. třídy ….. a pod tím mostem vede místní komunikace s pozemkem patřícím obci …. tak jak tohle může být sjednoceno do jednoho vlastnictví ?

    1. Dobře tak speciálně pro vás to upřesním…
     Jak to bude s novou stavbou – obchvatem – kdy se vám klidně může stát že hezky „nad sebou“ budete mít třeba i 3 stavby které podle zákona o pozemních komunikacích musí mít 3 různé vlastníky, ale podle nového občana mají mít shodného vlastníka s pozemkem pod těmito 3 stavbami ??
     Půjde taková stavba vůbec povolit podle stavebního zákona když musí být vypořádáno vlastnictví před vydáním stavebního povolení ?

     A prosím bez vytáček a odklonů jinam ….

     1. To je dobrý dotaz, myslíte tedy např. silnici a nad ní most s další silnicí? Proč by musely mít různého vlastníka? Ptám se bez zlého úmyslu, opravdu mě to zajímá.

     2. zlý úmysl asi ne, ale neznalost určitě – vždyť jsem vám psal „zákon o pozemních komunikacích“. Nebo jste snad jeden z těch co si myslí že všechny komunikace v obci patří obci ?
      D, R a I. třída patří státu
      II. a III. třída patří kraji
      M patří obci
      Ú patří „komukoliv“

      myslím že NOZ psali Hurvínkové, kteří znají pouze krásné a jednoduché příklady typu: „na jednom pozemku může existovat jenom jedna stavba“ … hurá, tak to musí být jenom jeden vlastník :(

      A co třeba takové metro ? To „tuneluje“ skrze všechny možné pozemky pod Prahou ….. takže jak „hluboko“ sahá vlastnictví pozemku podle NOZ ?

      Co všechny inženýrské sítě ? To jsou „movité“ majetky ?

      Já tvrdím že NOZ není „zkoordinován“ s ostatními v současné době platnými zákony …. dokážete se vyjádřit alespoň k tomuhle ?

     3. Michal asi usnul…..a ostatní tenhle nesmysl z NOZ zřejmě také netrápí :(

     4. Brumlo, třeba není na netu, nebo se mu nechce.. on celej ten NOZ je hrůza sama osobě, jenže lidi holt někdy nemůžou a jindy nechtějí věnovat pozornost všemu, co se peče..
      Něco, ale spíš obecněji jsem k tomu NOZu napsala ve Zradě a lži, nikdo se k tomu nijak nevyjádřil, akorát sax, ze kterýho je te´d teda embéčko, tady se zřejmě totiž reaguje najradši na michala, goru, a ty nové, Romana a Martina. A tím netvrdím, že mají vypadnout, nene, každé jednohlasé buňce diskutérů hrozí, že se pak nakonec budou poplácávat po zádech a ujišťovat ve svých „závěrech“. Ani si nevšimnou, že začínají být odtrženi od reality. Od reality, ve které žijí všichni ti druzí, kteří do jednohlasé diskuse nepřispívají. Já se teď akorát sama sebe ptám, má smysl, sem vůbec něco psát? A říkám si, nemá. Je to ztracený čas a marná námaha. Jsou to jen takové výkřiky do tmy, která má teda akorát barvu světle žlutou.

  2. To téma se velice rychle stane vrcholně politickýcm, až o dva-tři řády naroste počet obětí ultrašmejdů, kteří budou cílevědomě vyhledávat příležitosti, jak využít absurdit v NOZ k vlastnímu parazitnímu obohacení. Ještě budeme se slzou v oku vzpomínat na lidumilné exekutory za Nečasovy vlády…

   1. A nejhorší na tom je, že až se to stane, tak bude jen málokdo věřit tomu, že to byla jen neschopnost, a ne záměr. Tak se na nás podepsala demokratizace.

  3. Ano, a k čemu je rozdělení nájmu na nájem a pacht dobré? K ničemu užitečnému, akorát zavedení nového pojmu nese zbytečné zesložitění..

   1. pacht = nájemci patří veškeré výnosy z pronajímaného, narozdíl od nájmu. Já to tedy použiju.

    1. Definici znám. Ptám se, k čemu je dobré zavádět nový pojem. Příkladmo, lidi, kteří mají pronajaté pole, si teď budou muset nesmyslně a zbytečně přepisovat smlouvy? K čemu je to dobré? Vždyť s použitím slova „nájem“ fungovali bez problémů.

  4. Cha, michale, tak prý zrušuje přes 100 jiných zákonů, a to jako kterých? Píšete hlouposti… 9 (devět) bude pravdě podobnější…

   Zato zavádí nesmyslná a naprosto zbytečná ustanovení, na která nevěřícně zírají právníci od Aše až k Janblunkovu, například proslavené „právo pastvy“.

   1. Zákon obsahuje v § 3080 celkem 238 zrušovacích ustanovení, z nichž 210 se vztahují na zákony nebo jejich části, 7 ustanovení ruší nařízení vlády (výše úroků a poplatků z prodlení, prováděcí nařízení k občanskému zákoníku, vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek a jejich novely) a 21 ustanovení ruší vyhlášky

    1. Děkuji, že jste uznal svůj názor za nesmysl, a přiznáváte, že zákon neruší „přes stovku zákonů“, ale toliko devět. (A zasahuje nebo mění dvěstě dalších zákonů)

 13. viděl jsem před pár dní v TV a nevěřil jsem svým zrakům: dle výzkumu čeští studenti podvádějí až desetkrát více než v USA (připomínám: náš vzor, na věčné časy a nikdy jinak). Dle výzkumníka si to tito karlovoliči přenášejí do budoucího zaměstnání a transformují to ve zlodějinu. Pak se jeden nemůže divit, kde končí všechny ty peníze …

 14. Demokracie=kapitalismus to je nesmysl. 2170 světových miliardářů kontroluje 33 bilionů USD čistého bohatství, tj. dvojnásobek amerického HDP. Pořád ještě platí „peníze = moc“ a proto toto nepatrné množství nejbohatší lidí na vrcholu celosvětové mocenské pyramidy v podstatě rozhoduje o osudu celého lidstva
  Dokonce i papež kritizuje mimo jiné „tyranii trhu“ a vyzývá mocné, aby bojovali s nerovností a chudobou. Hospodářský systém, jímž se svět řídí, je podle něj „až do kořenů nespravedlivý“. „Tohle hospodářství zabíjí,“ píše v apoštolské exhortaci. „Peníze musí sloužit a nikoli vládnout,“ prohlašuje papež.
  K názorům papeže je možné dodat, že ve výrobě, výzkumu, vědě a v dalších oblastech se rychle a úspěšně vyvíjejí velké globální organizace. Naproti tomu pokrok v organizaci globálních mocensko-politických struktur stagnuje. Například je nejvyšší čas začít účinně globálně omezovat příčiny oteplování atmosféry, což stávající mocensko-politické struktury nejsou schopné efektivně realizovat. Jedna z možných cest k vytvoření mocensko-politických struktur, které budou schopné efektivně realizovat nejen opatření proti oteplování atmosféry, je uvedena v článku „Prognóza budoucnosti lidstva“, který je např. na: http://dedej.bigbloger.lidovky.cz/
  Dosažená úroveň rychle se vyvíjejících výrobních prostředků a poznání je v příkrém rozporu s chaoticky se měnící a v podstatě stagnující organizací globálních mocensko-politických struktur. Důsledkem toho je, že budoucnost lidstva se předvídá podobně jako se předpovídá počasí. Je nejvyšší čas vytvořit globální organizaci, která bude centrálně vládnout celému světu. Demokratická světovláda v čele s prezidentem světa bude mít předpoklady a podmínky pro systematické a cílevědomé plánování budoucnosti lidstva v globálním měřítku. Lidstvo bude do budoucnosti kráčet demokraticky zvolenou cestou, tj. cestou kterou si bude přát většina pozemšťanů.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s