Polidšťování soudruha

Nejnovější díl Českého století nazvaný poněkud expresivně Zabíjení soudruha byl tematicky věnován politickým procesům z 50. let. Ideální příležitost k prvoplánové protikomunistické agitce, ke které se naštěstí tvůrci nesnížili a laťku celého cyklu, který je díl od dílu zralejší, posunuli opět o něco výše.

V případě Zabíjení soudruha jde konkrétně o proces s Rudolfem Slánským a „jeho protistátním spikleneckým centrem“, ovšem nikoliv o proces samotný, ale o to, co mu předcházelo a jak k němu situace nevyhnutelně směřovala, což je možná důležitější (a nejednoznačnější), než proces samotný.

Tvůrcům se podařilo výborně vystihnout stupňující se atmosféru strachu, vzájemné nedůvěry, podezřívání a odcizování se soudruhů, kteří spolu mnohé prožili a přežili, aby se nakonec začali „požírat“ navzájem. Důvod? Především tlak ze Sovětského svazu, který požadoval odhalování spiklenců a špiónů, o jejichž existenci byl přesvědčen a pokud žádní odhaleni nebyli, nebyl to důkaz loajality, ale jejich rafinovanosti a vážnosti situace. Někdo ten „krtek“ prostě být musel, a kdyby to nebyl Slánský, musel by to být Gottwald, protože to musel být někdo vysoce postavený.

Oba staří spolubojovníci (a podle všeho přátelé) jsou si toho vědomi a na jejich vztah to má devastující dopad. Oba si uvědomují, že to bude kdo z koho a půjde jen o to, kdo se první „posere“ a shodí toho druhého. Dva muži pod enormním tlakem, kteří přes veškeré vnější zdání (jeden je předseda ÚV, druhý dokonce prezident republiky) dávno ztratili kontrolu nad situací a jsou stejně ve vleku událostí, jako kdokoliv jiný.

Kdo má ale tedy skutečnou moc? Není to nikdo z komunistických potentátů, nejsou to sovětští poradci, kteří tlumočí a naznačují, ale přímo nejednají, není to dokonce ani strana – jsou to bezejmenní policejní vyšetřovatelé, kteří mohou kohokoliv označit za zrádce, vyrobit potřebná obvinění a doznání a dostat od válu a do tepláků, a třeba i na ten špagát, kohokoliv, včetně Gottwalda, který si je toho velmi dobře vědom, ale není schopen to zastavit. Tvůrci zde víceméně potvrzují můj názor, že KSČ byla „bojová strana“ schopná perfektně obstát v ilegalitě a získat veškerou moc, ale jakmile ji získala, nevěděla si s ní rady.

Gottwald není v Zabíjení soudruha vykreslen jako monstrum, jak by odpovídalo současné standardní naraci, dokonce ani jako diktátor, ale jako stále osamělejší muž drcený okolnostmi, který uhýbá a kličkuje, až nakonec jen čeká, jestli ta poslední rána z milosti přijde od Stalina, nebo od alkoholu. Popravdě zde Gottwald se svými chybami, pochybnostmi a strachy působí mnohem lidštěji, než barvotiskový svatoušek Havel. Tvůrci se ke Gottwaldovi i Slánskému (ale i dalším) zachovali – a v dnešních podmínkách zastydlé antikomunistické hysterie to působí téměř odvážně – svým způsobem s úctou, když je sice neomlouvají, ale ani nepomlouvají.

Samozřejmě, že pár momentů, které mají podporovat averzi k minulému režimu a diskreditovat komunisty by se našlo (třeba sprostý Kopecký, který sice není o moc vulgárnější, jako plk. Moravec v díle Kulka pro Heydricha, a přesto působí mnohem odpudivěji, technika popravy nebo závěrečná scéna s odhaleným odposlechem a Gottwaldem fňukajícím Martě do sukní), ale celkově je dojem lepší a poctivější, než by se v dnešní době dalo čekat.

P.S. Je to jen drobný detail, ale všimněte si, že Gottwald zůstává s Martou, která rozhodně nebyla žádná krasavice, až do konce. Dnes by ji muž v jeho postavení rychle vyměnil za mladší, atraktivnější a reprezentativnější.

82 komentářů: „Polidšťování soudruha

 1. Poslední odstavec je velmi pravdivý, ale nesmíte zapomenout, že tehdejší doba byla mnohem upjatější. Dnešní úspěšný politik, s dvěma sexuálními revolucemi za zády (1960’s a 1990’s), si – zejména v Česku – může dovolit mnohem víc.

 2. „…Kdo má ale tedy skutečnou moc? Není to nikdo z komunistických potentátů, nejsou to sovětští poradci, kteří tlumočí a naznačují, ale přímo nejednají, není to dokonce ani strana – jsou to bezejmenní policejní vyšetřovatelé, kteří mohou kohokoliv označit za zrádce, vyrobit potřebná obvinění a doznání a dostat od válu a do tepláků, a třeba i na ten špagát, kohokoliv, včetně Gottwalda, který si je toho velmi dobře vědom, ale není schopen to zastavit. …“
  Tak to v tom opusu skutečně bylo? Tak tomu se říká mystifikace, Tribune.
  Rád bych poznamenal, že ti bezejmení policejní vyšetřovatelé, kteří jsou dle seriálu a vás (či pouze vaší intepretace téhož?) nadáni tou božskou mocí obvinit a kohokoli proměnit ve zrádce, byli pouhými vykonavateli vůle jiných. Pracovali na těch, kdo jim byli jako zločinci OZNAČENI – a poslušně je známými metodami (základní spočívala ve spánkové deprivaci) přinutili, aby se přiznávali k čemukoli, co potřebovali přiznat. Ta obvinění a procesy jimi nebyly řízeny; přečtete-li si Londonovo Doznání, najdete tam viníka označeného přímo: Byli to mocenští prostředníci Stalinových politických zájmů, zaslaní sem jako 5. kolona. To oni rozhodovali o tom, kdo bude obviněn – a za co. (Zločiny „zrádců“ se v průběhu výslechů obměňovaly dle potřeby – a ty definovali sovětští poradci nikoli zase sami o sobě, ale dle diskrétních pokynů z Moskvy.
  Je nesporné, že se soudruzi z ÚV KSČ navzájem báli sami sebe, protože nikdo z nich nemohl předem tušit, koho si v Moskvě vyberou k ilustraci teze o zostřujícím se třídním boji. Naopak vykonavatelé této okouzlující práce mohli být víceméně klidní – byli jen výkonnými kolečky v mašince. Proto soudruzi z ÚV schvalovali výpovědi obviněných, ač věděli, že jsou nesmyslné – poukázat na rozpory znamenalo zařadit se mezi kandidáty dalších procesů. Princip byl jednoduchý: raději kdokoli jiný než já. O zjevném antisemitismu ani nemluvě.

  1. PS Tribune, tak mi jen napadlo: Byl mocnější jistý Mengele či Rudolf Höss, vládce nad Auschwitzem, nebo ten, kdo obsah tohoto podniku vymyslel a uložil provést na známé konferenci ve Wannsee? Myslím, že to je paralela s tím vyšetřovatelským problémem. Mmch, jeden z těch pánů vyšetřovatelů, zdá se mi, že to byl snad přímo jejich šéf Kohoutek (to už bez záruky), pracoval na policii už za 1. republiky a v referátu měl tenkrát komunisty… Není nad zkušené a osvědčené kádry. :-)

   1. Ostatně k tématu – dnes čtu v novinách, kterak soud potrestal okresního velitele SNB, jenž se spolupodílel na odsunu tří nešťastných „kulaků“ z jakési dědiny kamsi jinam. Nic proti tomu, dědovi je 89 a dostal dvouletou podmínku – ale nebýt příslušného partajního velení, jež kdesi rozhodlo, že se kulak a třídní nepřítel nebude nadále roztahovat v naší krásné dědině, nýbrž spravedlivě živořit kdesi v jiné dědině, stěží by uvědomělý esenbák k akci přišel. Tak všemocný opravdu nebyl.

 3. Uff, Tribune, ono to dá dost práce pokusit se říci, že vlastně soudruzi byli oběti, pár nevinných pověsili no jo, no, ale co, jak řekl Slánský, ta Horáková byla jen nicka, jen vobyčejná ženská, JENOM „ženská“……Ale co měli alespoň měli rádi svoje děti tak co…Inu nejvzornější otec, co jich měl sám šest, láskyplnný, co jej novodobá historie zná a umí jeho soukromý život detailně popsat, se jmenoval Joseph Goebbels. A měl rád svoji ženu a zůstal s ní dokonce.

  No a že komunisti chlastali, byli alkoholici a syfilitici?! Klasické proletářské nemoci, které jak víme od prezidenta Zemana, vůbec neškodí, když se umí a dělá se to od 27 let..:-)Takže pít se musí umět, jo a že ženský z průjezdu mezi karlínskými a žižkovskými paneláky, co „rozdávali radost dělnické třídě“ holt že byli nakažený? Holt, jak řekl jistý vrchol proletarizovaného primitivismu, když nemáme na dárky a jistou mravnost ohledně toho jak často a s kolika partnery kopuluji, tak si je holt musíme znásilnit sami, třeba někde v průjezdu a bez panské zženštělé hygieny.:-)

  Myslím, že kdo shlédl tento díl, nemůže vidět moc velký rozdíl mezi Heydrichiádou a tímto obdobím. Mezi koncentrákem v Auschwitz a Příbrami. Všude stejné zacházení, stejná vina, bachaři co umí mlátit a doslova je pro ně „mučeníčko potěšeníčko“. Takže kdo je Vinen? Ten kdo je žid anebo pan mnohoetnický pan Bohatý. Důvod? Rodná sestra obou -ismů, jak toho co má v názvu „národ“ tak toho, co má v názvu „společenství“ (mírný ale ne diametrální sémantický posun), které se vyznačují dvěmi zásadními emocemi, hlubokým pocitem frustrace ze své zbědovanosti a nenávist pomstít se těm, které údajně za moji nemohoucnost mohou. Židé a lidé uspěšní a tímpádem bohatí.

  Nikdy se nic nezmění dokud se lidská přirozenost nesmíří s tím, že udeřit druhého nebo se ho pokusit zabít, je pro ČLOVĚKA tak jednoduché, co zvládne i kopáč. Ovšem co je těžké, dosáhnout úspěchu v jakémkoli profesním oboru. Dajáci lovci lebek věřili, že když člověku utnou lebku, že získají jeho schopnosti (vědomosti). A víme, že takováto přenositelnost mezi dvěma originálními lidskými entitami není možná.

  A tady je nepřekonatelný problém, evoluční biologické přirozené – nerovnosti, kterou nelze prostě změnit tím, že se gazely dohodnou a udělají past na lva, a pak to budou ony, kdo ho sežerou. Problém je, že ho prostě nesežerou, neumí to, nežerou maso. Naopak, se přemnoží a chcípnou hlady, protože pro všechny nebude dost žrádla. Takže „popravit lvy“ (stejně jako bohaté anebo bohaté židy:-) neřeší životní úroveň gazel.
  Nebýr tak schopnmý, z čehož je odvozováno ono „mít se dobře“ je do značné míry přirodou zamýšlený osud, stejně tak zakodovaný modus operandi jako být žrán lvy v případě gazel, stejně jako to, že neuběhnu 120km/h jako gepard anebo neuvidím z několika set metrové výšky myšku, která se v ten moment neubrání před pařátem dravce, o kterém ještě ani neví, že si ji našel k obědu….Tomu nikdo prostě neunikne, ani o 30 let později co systém, jaký tady budovali soudruzi Stránský a Gottwald, celoplanetárně a s největší pravděpodobností i celogalakticky, zkrachoval. Přiroda a její řád tedy opět zvítězily. Opět to budou lvi, co budou štvát a trhat gazely. A ne naopak:-). V případě lidí můžeme vyšší bohatství jedněch a dominanci regulovat a stimulovat lidi k dobrovolné solidaritě. Ne, ale přemýšlet záštiplně o tom, že mohu své postavení změnit násilím.

  Ono při dnešním pokroku a vymoženostech, je dosti logické a navýsost pravděpodobné i to, že ten kdo má superiorní postavení v ekonomickém srovnání s masami, tak i když masy disponují milionkrát vyšší silou lidských paží, že ti kdo byli schopni miliony lidí předčít v ekonomické alokaci jako samotní, osamocení individuální lidé, takže vládnou i prostředky, které dokáží nápor primnitivního brachiálního násilí milionů páru paží se účinně ubránit:-)

   1. Goro, Goro, vy se tady vykecáváte a zatím zas nějaká důchodkyně neoprávněně užívá cizí nemovitost. Běžte ji honem vyhnat!

 4. Chci jen rici, ze o ideologii slo az v druhe rade, prvnim byla ekonomika. Nezapominejme ze CR, at se o ni traduje cokoliv, byla jako celek agrarni zemi s ne prilis sirokou infrastukturou.
  Ony ty sovetske kadry z 5. kolony zrejme postupovaly uplne automaticky, cesti soudruzi to po nich at ze strachu ci z viry opakovali…ale v podstate provedli to same, co v CCCP: industrializovali zemi za cenu nasazeni otrockych mas.
  Elektrifikace CSSR byla dokoncena az v roce 1960 (!), coz nevypovida ani tak o neschopnosti soudruhu, jako spise o faktu jak na tom byla Prva republika.
  ://art.ihned.cz/c1-60030920-robert-conquest-stalin-velky-teror-nove-zhodnoceni-recenze
  pred dvojtecku si dejte http
  a
  ://www.svetprumyslu.cz/domaci/energetika/05-09-2010/pred-50-lety-se-ceskoslovensko-stalo-plne-elektrifikovanou-zemi.html

 5. Ale samozrejme, nedivejte se na to skrze makroekonomicke ukazatele (RCS byla vyspela zeme, nejprumyslovejsi region C&K), to je relativni. V Prve republice bylo par prumyslovych center a sem tam nejaka tovarna v Sudetech, zbytek byly domky s doskovymi/ sindelovymi strechami a prasne cesty.
  Ono se zapomina na to, ze jakeho srabu komunisti republiku vytahli a kolik prace na ni nadelali.

  Zavzpominejte na sve vylety na vesnici kdyz jste byl maly, ci na filmy pro pametniky. Ja sam jsem jeste nekdy pocatkem 70. let chodil telefonovat do jedine budky ve ctvrti pul kilometru vzdalene (telefen mel jen ulicni duvernik), posta byla 8 stanic autobusem co jel jednou za dve hodiny, tri ctvrte hodiny pesky po sotolinovych cestach s louzemi…vsude kolem prasata, slepice, kralici a sem tam obecni hydrant….asfalt v nasi silnici nam polozili nekdy okolo 75. roku….a to byla Praha 8-)

  Ono je tezko predstavitelne „jak to bylo drive“, socialisticka moderna velmi zahybala jak s architekturou, tak s lidskymi vztahy…a da se i rici, ze ta revoluce se jim opravdu povedla a ze trvala urcite jednu generaci a ze to slo stale vpred (asi do pulky normalizace) a to dost rychle. Narod budoval rychlym tempem.

  Prvorepublikovou romantiku jsem si prozil na vojne, jejiz cast jsem prezentoval u Kladna…a jeste tehdy, koncem 80. let, nemely nektere periferni domky ani elektriku, ani vodu, ani kanalizaci (a bydleli v nich lide nastalo). Jako kdyz vas hodi na navstevu ke staremu Kartovi z Fikerova 13. reviru 8-)

   1. Nerikam, ze by se, kdyby tu nebyli komunisti, neudelalo vice, ze to byla prochazka ruzovym sadem a ze to byl nejaky moc hezky zivot. To vubec. Podobne nerikam, ze komunisti byli dobri, protoze nam postavili v Praze metro.

    Jen ze se nema smysl dohadovat coby kdyby, protoze obe moznosti (vlada komunistu a nekomunistu) nemohly nastat soucasne. Zijeme v „dejinach“, jsou to nase dejiny a nema smysl je skrtat a tvarit se jako ze nebyly ci to bylo peklo na zemi, kdyz vysledky tu jsou. Ta tabulka pana Mudry je dobra, cloveka az prekvapi, kolik toho pod propagandou vytesnil a na co zapomenul.
    Trebas ty panelaky…chodil jsem do ZDS na sidlisti, kam sestehovali cast asanovaneho Zizkova a ti lide byli neuveritelne hrdi a stastni, ze maji takove hezke bydleni. Nu, takova byla doba, dnes jsou panelaky fuj, ale i tak znam hodne lidi, kteri by nemenili.

    Podle meho je to absolutni hnus, jizva na dusi naroda, delat jakoze to bylo pouze temne obdobi, kdy se jen rozkradalo a jic nedelalo…neni to pravda.
    To patri i pod Brumlu dole a jeho poznamku na Canadiana.

    1. Tady je dosti komické jak si někdo představuje „rozvoj“ měřený počtem ocelových ingotů a eletráren vyvezených do Íránu.:-)

     Zvlášť když si dotyční dnes pevně jak v kanafasu zasazení do služeb globálních korporací na západě uvědomují, že jsou vlastně jen jakýmisi Jekyll-Hydey. Přes den na ně řve úsekovej felák v práci, či v „majestic“ službách oslovují své nadřízené vaše excelence, pak filosofovat o tom, jaký byl stav socilistické blahobytu, je asi jako by vyprávěl majitel Grandghotelu Evropa, hoteliér Karel Šroubek v koncentráku v Dachau bachařům, jak mají být správně napnutá prostěradla:-)

     Stačí se podívat na film Věry Chytilový „Panelstory – aneb jak se staví sídliště“ – a o tom, jak „vyspělý“ socialismus byl, nebude nikdo (mimo chudáky co tomu vážně věřili a jako kmeti dnes už nemůžozu jinak, nadále věří).

     Nebudeme-li zkoušet pro socialismus deklasovaně porovnávat počet mrakodrapů jako na Manhattanu připadajících na počet obyvatel, počet Golden Gatů, letištních terminálů ala Atlanta nebo Grand Coulee ve srovnání s Orlíkem, pak je nejlepší následující srovnání

     Když vše toto ponižující odvrhneme pro možnost pořádat „vystávku dastiženij naródnova chazjájstva“, pak stačí srovnat čtyři věci, patrné na první pohled a spolehlivě odlišujícího cizince od Čecáčka.

     Jak byl oblečený cizinec ze západu (jakýkoliv kus oblečení včetně spodního prádla neměl absolutně jakoukoli analogii v „oděvním“ průmyslu včetně modního designu v dostupnosti a srovnatelné kvalitě v ČSSR), jakým vozem přijel, voní-li či alespoň jestli nesmrdí-li, ponejvíce potem, tabákem a alkoholem (západní ženy co se po pádu železné opony přestěhovaly do ČR si ještě dlouho stěžovaly na primitivní hygienické návyky českých mužů), a kde a jak bydlí (což nešlo ověřit na místě, ale muselo výměnným pobytem mezi panelákovou kulturou „normalizovanými“ Čechy a západní architekturou, či masovou individuální výstavbou).

     Jak kdesi v jednom článku řekl šéfredaktor BL Čulík, emigrant z konce 70.let do Skotska. Češi se při návštěvě na západě, anebo celá země , včetně jejich obyvatel, při návštěvě člověka žijícího na západě přicestovavšího do ČSSR na návštěvu – jevili ve srovnání se západem a lidmi tam žijícími – „nějací ošuntělí“…..Tento výraz mající mnohovrstevnaté významové konotace (od vlastní neochoty udržovat svůj zevnějšek na úrovni bazálních požadavků společenské etikety jako zachování „slušného vzezření“, až po nedostatek kvalitního oblečení, doprovázeného až výstředně nevkusným estetickým cítěním v potřebě volby vhodného typu oblečení pro danou příležitost, vytahaná špatně padnoucí tesilová saka až po nevkus bílých ponožek nošených snad v domnění, že se proletáři promění v gentlemany Tennis clubů z 30.let v Sussexu, nepochopili, že se stávají naopak směšnými šosáky) je myslím nejlepším vysvětlením pro objasnění rozdílů v úrovni vyspělosti a hlavně životní úrovně – na západě a u nás v socialismu.

   2. Hm, pane Mudro, při vší úctě ke všem výdobytkům, na něž jsme tak hrdi, si uchovávám poměrně hlubokou skepsi, ostatně podepřenou i vzpomínkami páně embéčkovými. To radostné budování mělo lecjaký rub – své rané dětství jsem prožil v éře výstavby nových center těžkého průmyslu – taková NHKG či HUKO, případně poněkud dadaistické provozy jako např. hrudkovna v Ejpovicích a podobné atrakce vedly k rozvratu energetické sítě, stavěné a zdrojované na poněkud jiný typ typ průmyslu. Takže k mým vzpomínkám z dětství patří notorický nedostatek elektřiny, řešený plánovaným odpojováním celých městských čtvrtí od proudu ve večerních špičkách; vzpomínky na ty poetické vícehodinové černé hodinky smrdí petrolejem jako dobře zavedené mezinárodní letiště, plné startujících letadel; hluboký propad zemědělské produkce v první polovině 60. let (výsledek nucené kolektivizace) přivedl do země bezmasé čtvrtky a notorické fronty v řeznictvích, sortiment mléčných výrobků byl jedním slovem ubohý, neboť kolektivizované zemědělství nestačilo s produkcí mléka, telefonní linky byly, jak správně podotýká embéčko, naprosto nedostupné a existující v dramatické většině tzv. podvojné – na jednom drátu visela aspoň dvě různá čísla.
    Z lokálního pohledu se příšernou bytovou krizi (voni nám lidi nemají kde populovat, děl významný krajský tajemník na to téma) začalo dařit částečně řešit až v okamžiku, kdy se tváří v tvář realitě stavebnictví a architektura dokázaly vrátit k idejím předválečného funkcionalismu; je ovšem bizarní skutečností, že např. jedno skutečně výjimečně architektonicky zdařilé sídliště z poloviny 60. let (dodnes ostatně nedokončené) budoval co helfr také jeden český básník, odsouzený asi 15 let předtím k smrti doslova za nic. Jistě, pořád to bylo lepší než kutat uran. Ta doba byla příznačná neuvěřitelným vzepětím českého kumštu, jenž dosáhl ve svých špičkách evropské úrovně.
    Po celou tu dobu jsme bydleli ve velice slušném bytě tzv. II. kategorie, tedy s kamny na tuhá paliva – a pamatuji-li se dobře, úplnou „plynofikaci“ se nám v tom státním bytě podařilo na vlastní náklady dokončit až v roce 1980, protože rozvody plynu kapacitně nestačily poptávce. Takže když jsem v polovině 60. let strávil dva roky po sobě ve veleindustrializovaných krajinách Saska, kudy vály charakteristické smrduté větry od slavných benzolových závodů BUNA WERKE a krajina byla plná děr po vytěžených povrchových dolech, měl jsem (píšu to pro embéčko) příležitost popatřit a na vlastní kůži okusit slastí industriální i měšťanské bytové výstavby z počátku 20. století. Moji hostitelé bydleli ve vlastnoručně zbudovaném podkrovním bytě se zavedeným vodovodem, ale celý dům chodil na jediný společný hajzlík na dvoře – byla to latrina nad zrádně šplouchající senkrubnou. Pochody na ta místa byly veřejné – po překonání tří podlaží a několika kroků na dvorku. Můj domácí německý vrstevník mne několikrát při té příležitosti oslovil z okna jediným českým slovem, jež pečlivě nastudoval v kapesním českoněmeckém a německočeském slovníku: „Zrat?“ Jeho „opa“ bydlel ve čtvrtém patře podobně koncipovaného stavebního zázraku – on ještě navíc bez vody, jejíž zdroj byl také na dvoře. Tak to holt v těch industriálních krajinách tenkrát chodívalo.
    Tatínek toho mého saského vrstevníka pocházel ze severovýchodních Čech, z obce, kam elektrická rozvodová síť dorazila až v první polovině 60. let. Nicméně část obce elektrifikována byla už předtím prostřednictvím lokální turbiny na místním potoce – vybudováno podnikavými usedlíky za 1. republiky, fungovalo to až do příchodu moderního rozvodu. Ani jsem se nedivil, že toho bývalého východočeského Němce hnávala Heimweh ze smrdutých a bezútěšných dolnosaských rovin rok co rok do jeho bývalého rodiště. Ale to už poněkud odbočuji, asi jako Míša.
    No, pěkný den.

    1. No vidite, XY a ja zas v 60. letech prestoupil z prvorepblikovych drevenych pavilonu do nove ZS s petihektarovym pozemkem s atletickym stadionem, dvema fotbalovymi hristi, asi 6 na volejbal/ kosikovou/ tenis, malym lesikem a pozemkem na pestovani zeleniny. Dale pak dvema telocvicnami a s tridami delenymi do pavilonu podle stupne. Loni jsem sel okolo a pozemek je rozprodan a stoji na nem developerske projekty…

     Byla to doba revolucni a tedy rozporna, konecne kazdy z nas dokaze vytahnout sve pro a proti. Smaznout to ale jako temnou kapitolu, vymazat to z dejin, to by se delat nemelo.

     Ostatne odkazuji na knihu Konec postkomunismu od Borise Budena, tam je pekne rozpracovana forma porevolucni manipulace cestou vymazani pameti a nahrazeni celospolecenskeho paradigmatu „budovani zarnich zitrku“ formuli „budovani demokracie“. Abyste tohle mohl uskutecnit, potrebujete „nepopsaneho cloveka“, dite („demokracie je v plenkach a ma sve detske nemoci“) a toho dosahnete jen tak, ze lidem vymazete pamet- co bylo, bylo spatne a nejlepe je na to zapomenout, ted pred nami stoji jiny celospolecensky ukol :o)

     1. To jsem měl větší štěstí – chodil jsem do pěkné funkcionalistické školy, navržené jistým Kyselou, a pak ztratil část starých spolužáků, když otevřeli novou, ale ne tak pěknou školu, vybudovanou pro to příští sídliště zcela na periférii – asi tak pět let byla okolo jen pole, naproti půlka ulice. Pak už tam bylo staveniště. Do nových domů se nastěhovalo důstojnictvo z místních kasáren…
      Nic mazat nehodlám, ale na druhé straně ani se nehodlám propadat do idylizujících vzpomínek na časy, kdy jsme byli krásní, mladí a holky v mezích dobových norem přítulné. Litr modrého portugalu stával nějak 11 kaček, z toho jedna kačka byla záloha na flašku. Plat středoškolského kantora ovšem dosahoval závratných výšin nějakých 15 -16 stovek, tramvaj stála děcka 30, dospělé 60 halířů, o něco později 50 hal. a kačku. Myslím, že v roce 1960 vyhlásil jistý Tonda sličný socialismus a ve škole jsme začali fasovat zdarma učebnice a snad i sešity – a dvojí amnestii i pro politické, ta druhá byla tuším v roce 1962. Vše je relativní a záleží na tom, kudy se tenkrát lidské osudy odvíjely: Zda v budování radostných zítřků na stavbách socialismu nebo v násilně ustanovených družstvech často se zápornými hodnotami na odpracovanou jednotku (Kdo pracoval, měl ještě platit) nebo třeba v úspěšném strojírenství, kde se za odměnu za významný úspěch dal získat i poukaz na auto za 20 tisíc. Ovšem ani to neznamenalo, že máte vyhráno – stačilo, když se vaše dítko chtělo dostat na střední školu a zlomyslný soused napsal na příslušná místa, že dědeček onoho dítka byl před válkou ředitelem školy, kde údajně mohli studovat pouze bohatí – a na čas bylo po nadějích. Co na tom, že na té škole maturoval třeba synek železničářského dělníka, pozdější významný , hm – socialistický profesor české literatury. Občan je tomuto režimu nepříjemný, říkával vtipně v důvěrném soukromí, načež ze všech sil normalizoval, jak partaj kázala mu…:-) Bizarní časy.
      Ta proměna společenského paradigmatu je zcela nesporná, vždy mne poněkud dráždila i bavila zároveň. Nicméně si opravdu nemyslím, že by ospravedlňovala všechny excesy „budování socialismu a komunismu“.

     2. „Nicméně si opravdu nemyslím, že by ospravedlňovala všechny excesy “budování socialismu a komunismu”.“

      No a to je presne to jadro pudla, okolo ktereho se to toci a nejen v tehle debate, ale i v politickem zivote.
      Mame tu dve fronty: jedna rika, ze vsechno bylo spatne a ze excesy budovani liberalne demokraticke spolecnosti lze ospravedlnit hruzou minulosti.
      Druha fronta pak tvrdi, ze tehdy to bylo hrozne, ale neco dobreho se udelalo a dnes se deji dobre veci, ale i ty prinasi hruzy (treba CSSD).

      Prva fronta je „absolutni“, ma v ruce tezke kladivo, druha je „relativizujici“, v ruce supleru ci metr.
      Kdo asi vyhrava a zmocnuje se verejneho diskurzu? Samorzejme absolutiste, protoze maji tezkou zbran.
      My si muzeme myslet cokoliv, ale soudruzka ucitelka bude nalevat detem do hlavy to, „co leta ve vzduchu“.
      Coz povazuji za spatne v tom, ze deti na to budto hodi uplne bobek (jako my za sociku), anebo primo prejmou absolutizujici argumentaci. No a spatne je to v tom, ze v obou pripadech deti gumuji svoji minulost a stavaji se nachylnymi k ucinkum propagandy. Ten zdravy, relativizujici diskurz je upozaden a dorustajici generaci chybi moznost hodnoceni a tim i tvorba pevnych hodnot.
      Vsichni se tvari cool, ale v jadru jsou lehce napadnutelni a manipulovatelni.

      Jedna ma znama nevynecha ani jednu demonstraci proti komunismu, ktery ji prinesl jen zajistene ranne detstvi, ktere si navic ani nepamatuje (je rocnik tak 85). Kdyz se ji zeptam, proc to dela, tak pry proto, ze komunisti jsou humus…a kdyz namitnu ze i jeji mamka byl ve strane, jestli je i ona humus, tak mi opaci, ze to je „neco jineho“.
      Cimz demonstruji, ze chybi koreny, bez kterych jste jak hadr na holi :o)
      Mladi si mysli, ze to uhrajou nejakou stredni cestou, ze zustanou neengazovani, pripadne to recesisticky hodi Karlovi s cirem a ono to nakonec nejak vyhnije…ale to tak neni, v kazde politicke volbe jsme vzdy pravicaci anebo levicaci…ona castecne platna hlaska „jiz neni ani pravice ani levice“ se vzdy zhmotni pred volebni urnou, at chcete anebo ne.

     3. S tím relativizujícím diskurzem nemám nejmenší potíž, embéčko. Ostatně – proč jste zvonil těmi klíči? :-)))

  1. Mily pane embecko, vzdy kdyz tak nadsene pisete o „uspesich socialistickeho budovani“ tak se podivejte, kolik a v jake kvalite se toho ve stejne dobe vybudovalo na zapade.
   Snad konecne pochopite to, ze diky zlocinne komunisticke diktature republika v te dobe spise zaostala. Nebo si snad myslite, ze se treba v Holandsku dodnes ora s kravama ? Nevyuziti evropskeho povalecneho rozvoje a preslapovani na miste byl jen dalsi komunisticky zlocin.

   1. Orání kravama v Holandsku by vysvětlovalo mnohé. Nebo jak jinak si vysvětlujete jejich urputný odpor vůči svobodnému trhu a vehementní tvrzení, že k přežití jejich zemědělců je nutná několikanásobně vyšší státní podpora než povolili pro zemědělce české?

  2. Zajímavé – rád bych viděl nějaké srovnávací tabulky co se postavilo na východě a co se postavilo na západě.
   Nějaká „jedna paní povídala v kanadské hospodě“ mi fakt nestačí….

   1. Před nejméně deseti lety MfDnes dokazovala komunisty způsobený úpadek s použitím statistiky, podle které bylo Česko koncem 19. století ekonomicky na cca 2/3 úrovně Německa, kdežto koncem vlády komunistů na cca 2/3 německé úrovně. Dodnes jsem nepochopil, jestli to pan redaktor myslel vážně, nebo jestli to byla tajná sabotáž zadání „pomluvit komunisty“.

    Co si tak pamatuju z čísel o HDP a národním důchodu, tak ve 20. letech jsem byli v Evropě za Západem a před Východem a Balkánem, ve 30. letech se republika propadla (dokonce více než Francie), za komunistů se podařilo propad z 30. let napravit a v 90. letech nastal nový propad.

    1. Ano, ten propad v 30. letech byl radikalni. Ona znama formule „Ceskoslovensko patrilo mezi 10 nejvyspelejsich statu sveta“ plati pro dobu bezprostredne po svrzeni monarchie. Pred 38. rokem jsme se uz propadli na nejake 25. misto. Mozna za to mohli cesti Nemci, mozna ale to bylo zaroven pricinou jejich resentimentu.

     1. Československo nikdy nepatřilo mezi „10 nejvyspelejsich statu sveta“. To je legenda počínající roku 1945-46, kdy někdo sestavil statistiku výroby/spotřeby deseti pečlivě vybraných položek (uhlí, margarín (nikoliv máslo, to by pak nevyšlo :-), …) ve které vyšlo Československu desáté místo. Podle HDP jsme nikdy nebyli výše než ve třetí desítce, nejvýšší místo jsme měli ve druhé polovině 80. let

 6. Ja opravdu nevim, kdy a jak komunisticka strana „obstala v ilegalite“. Jeji ilegalni cinnost treba za 2. svetove valky byla spise k smichu. Je znamy pripad sjezdu UV KSC, kde bylo mezi 12 pritomnymi delegaty 7 konfidentu Gestapa.
  Jinak – situaci kdy jeden komunista vrazdi druheho povazuji za spise positivni a verejne prospesnou. Chvilim, kdy se komunisticti zlocinci zpovidali z neexistujicich zlocinu a zadali pro sebe ty nejvyssi tresty se jejich obeti i potomci jejich obeti budou jeste dlouho smat. :-)

   1. …vy jste, jvf, nikdy neřekl: „Dobře ti tak:“?
    Já jen, že Canadian se výše v podstatě nedopustil ničeho jiného…

     1. :-D Když se voda na svini dovaří, pocit zadostiučinění se v nějaké míře dostaví vždycky, jvf… Takže váš postoj je sice přenádherně zásadovej, ale poněkud k neuvěření…

     2. No momentálně se ta voda vaří hlavně na kapouny a je dost pravděpodobné, že za pár let budou vybíjeni ve velkém. Ale já se na to opravdu netěším, věřte-nevěřte. V mém hodnotovém žebříčku je totiž lidský život docela vysoko, čímž se od sebe zjevně lišíme.

     3. No právě – lidský život. Ale bezdomovec přece není člověk, Cikán není člověk, komunista není člověk, „neúspěšný“ není člověk, jiný, cizí, nepoužitelný/využitelný… nikdo z nich není člověk. To vám po ještě nedošlo? Spor není o hodnotu lidského života, ale o to, kdo je člověk a co je zdroj.

     4. Bohuzel, ale komunistickeho zlocince popraveneho vlastnimi soudruhy je me asi tak lito, jako clenu SA zavrazdenych cleny SS za „noci dlouhych nozu“.
      Slansky byl clovek, i Hitler byl clovek. Lito me jich neni. Naopak cikanu a bezdomovcu jako takovych me lito je, nebot se zpravidla nejedna o masove vrahy.
      Nebudte demagog, Tribune.

     5. Podívejte se do zrcadla a možná uvidíte člověka Canadiane… :(

     6. Ne…v postavení lidského života v hodnotovém žebříčku se nelišíme. Já jen odmítám přijmout jako nevinnou oběť člověka, jehož semlel systém, který sám dosti vehementně pomáhal uvádět do chodu… Až v tom se zřejmě lišíme. Toliko pro jvf…
      A vy Tribune – jste opět neprováhal příležitost se mýlit. Ve při o tom, zda si Slánský svůj osud zasloužil, či ne, možná nejde o hodnotu lidského života jako takového, ale o nějaké zdroje už vůbec…

 7. Mimochodem znáte http://www.zakomunistu.cz/ ?
  Trochu mi to vrtalo hlavou a trochu jsem googlil a upravil inflaci na „netto inflaci“. Tzn. od mediánu platů jsem odečetl průměrnou spotřebu na hlavu.

  Medián příjmu: 3000kčs > 21000kč

  náklady na nutnosti
  voda – průměrná spotřeba 120m3/osoba/měsíc
  – 0.8kčs/m3 > 71.50kč/m3 = 96kčs/měs/os > 8580kč/měs/os
  elektřina: průměrná spotřeba podle wiki 6500kWh/rok/os = 550kWh/mes/os
  – 0.48kčs/kWh > 4.54kč/kWh = 264kčs/os/měs > 2497kč/os/měs
  plyn: průměrná spotřeba 30 MWh/rok/os = 2500kWh/mes/os
  – 0.10 > 1.46 = 250kčs/os/měs > 3650kč/os/měs
  svoz odpadu: 61kčs/os/měs > 1610kč/os/měs

  průměrné náklady bez najmu: 670kč/os/měs > 16337kč/os/měs
  tedy netto příjem: 2330 > 4663
  zvyseni netto platu: 200,1 %
  brutto inflace (podle výšky platu): 700 %

  Podle tabulky je spousta věcí levnější, ale jestli se nepletu, tak ten nepoměr je výrazně vyšší jak snížení cen jídla a luxusního zboží. Tedy lidem prakticky zbývá v peněžence výrazně méně peněz než v té době a to jsem nezapočítal nájem/cenu vlastního bydlení a základní jídlo.

  Disclaimer: počítal jsem to na koleni a chtělo by to, aby nad tím strávil někdo víc času, ale vidíte v tom nějakou vyloženou chybu?

  1. Mezi lidmi koluje dnes vtip, že se většina lidí má naprosto skvěle, protože bezdomovec pod mostem si může koupit spoustu banánů.

  2. Chyba je už jen fakt, počítat odepsané zdroje za socialismu se službami ala OPBH s čímkoli, třeba i dojitím si pro vodu do studánky dnes v liberální demokracii, kdy prostě když opravdu nechci platit kapounům za vodu, eletřinu, plyn -.protože se mi to zdá drahé, tak prostě nemusím. Kogenerační biomasové kotle, vrtané studny a dnes dotované malé eletrárny, si můžete vybudovat sám, chcete-li být skutečně nezávislý, kupte si nějaký domek v pohraničí (ceny pozemků v okolí Varnsdorfu nebo Rumburku jsou směšně nízké) a hlavně odejděte z Prahy. Poměřovat se standardem Prahy. léta páně 2013 (7. nejbohatším místem Evropy) s časem v 70.letech rozkopaných ulic, padajících omítek a cedulí „přejděte na druhý chodník“ není možné ani ekonomicky ani politicky. Probůh, hlavně mi neřikejte že jste chudý:-))). Protože, pak budte rád za nájem v garsonce, nic lepšího pro vás stejně není teda neuvažujete-li, že byste se k někomu nastěhoval kdo má tzv. „nadměrečné metry“.:-).

   1. Kupte si pozemek v regionu s velkou nezaměstnaností a zadarmo si vykopte studně, asi ukradněte kotle a solární panely. Pokud získáte práci, tak bude hodnocena pod mediánem. Elektřinu, plyn a vodu vlastně nepotřebujete. Hraběcí rada blbečka odtrženého od reality :)

 8. Drobná faktická: prezident a předseda KSČ byla jedna osoba – Gottwald, Slánský byl generální tajemník

 9. Protoze jsem si chtel koupit nejake barevne tricko od adidasu a pri tom verejne rikat, ze i komunisti udelali hodne pro lidi, XY…

  1. Ludvík Vaculík: „Kam se cpeš, ty adidasu?“
   A jinak díky za odpověď, myslím, že oba víme, jaký ten režim byl a jak na tom byl – a byli to nakonec lidi, kdo jej odzvonili. Nevděk světem vládne. ;-)
   Když jim Gorby sebral flinty, sesypali se jak domeček z karet.
   Pěkný večer!

   1. Podle Budena, a ma to dobre argumentacne podlozene, je hlavni otazka, proz obcane zapadnich zemi tak podporovali vychodoevropske revoluce. Sami skepticti obyvatele (zijici tehdy priblizne v tom, co my dnes) podporovali nekojo, kdo se mel dostat do jejich urcite ne zavidenihodne situace.
    V zasade odpovida tak, ze slo o solidaritu porazenych/ nesvepravnych s porazenymi/ nesvepravnymi (ale to je ma zhustena interpretace nekolika kapitol).

    Pak byl velky tlak od zapadni kulturni fronty (coz asi nikdo z nas nedokazal zaregistrovat) na „znerovnopravneni revolucniho aktu“ tim, ze se o nem mluvilo jako o „navratu“- tohle prosaklo i sem, pamatujete?…to sem pritahli disidenti. V cele Zapadniku stal bard Habermas, ktery obcanum vychodniho bloku jejich revoluce „ukradl“ s tim, ze je povazoval za akt navratu do zapadni spolecnosti (tak jsme to pocitovali take).

    Ale to je z pohledu vychodoevropanu chyba, protoze tim se revolucnimi aktu odebrala „doprednost“- tedy nebyly kladeny otevrene otazky kam chceme smerovat, nybrz tu existoval jasne s z venku predlozeny cil s tim, ze se jde de fakto „nazpet“ (takze trosku kontrarevoluce).

    Ja to doted citil jako Habermas…ale ted mne Buden zviklal, protoze neni vylouceno, ze jsem se stal obeti manipulace. Kdyz si dobre vzpominam, pak na pocatku listopadovych udalosti vlastne nikdo presne nevedel o co jde, dokud se neobjevilo par udernych hesel z OF…a tady je mozne, ze skrze disidenty prosakla nemecka aktivita, cimz nas dostali tam, kam chteli.

    Tudiz k vasi zaludne a chytre otazce, proc jsem zvonil klici:
    Pokud mam odpovedet nejlepe, jak dovedu, pak to bylo proto, ze jsem to nemohl vydrzet. Jak zpival Petr Fiala: „Nic mi neni, ale melu z posledniho…“
    V druhe rade to byl onen adidas a pristup k informacim (tedy knizkam), zde se barbarsky priznavam, ze muj intelektualismus je zcela vyrovnan s konzumerismem :o)

    Samozrejme nemusite odpovidat, ted jsem sam sebe zavedl do ulicky o ktere jsem jeste pred par hodinami vubec nevedel, ze existuje :o)

    1. Už na odchodu – myslím, že ještě před prezidentováním vykládal jistý Havel cosi podstatně jiného, než co přišlo poté, kdy padly iluze o socíku s lidských ksichtem a tvrdě se vykřiklo (Klaus?) že pěkně zgruntu bude kapitalismus. Všelijací intelektuální Sokolové a spol. byli lehce odváti těmi vidinami plných kšeftů, kde každý najde, co hrdlo ráčí – a už to jelo. Náhle osamělý Havel jen už tiše skojíkal nad materializací kde čeho, co by si komunisté nedovolili zlehčovat ani v nejdivočejších snech.
     O tom, jak to vypadalo s občanstvem na Západě před sametem, nemám moc přesnou představu. Ale jistě byli rádi, že padla železná opona, že z Evropy zmizely najednou zbytečné armády a zbraně – a že se Rus vrací do svých přirozených hranic kdesi na Východě, čímž končí období strachu… No a firmy si už mnuly rukama v naději tak levné pracovní síly – mně to připadá docela prosté. Nesporně proto, že o tom vím tak málo – to tak bývá, ne? :-)

     1. On by Klaus zvitezit nemusel, ale byl to jediny politicky vudce co neslysel travu rust a zretelne rekl co mame delat a co se bude delat…a na to lid slysi, ne na nejake nezretelne intelektualni motanice patlanice :o)
      Dobrou!

     2. „zretelne rekl co mame delat a co se bude delat. “ .. ale prdlajs, právě že nic zřetelně neřekl, natož slovo kapitalismus, mluvil a mluvilo se stále jen o „tržním hospodářství“, k čemuž on teda dodal, že „bez přívlasku-ů“ .. Takže ano, možná takmluvil k osobám zainteresovaným..
      A jinak, co si kdo měl pod tím představit? Mně třeba, jako člověku vyrostlému za socíku to nic neříkalo.
      A btw, on se ten termín kapitalismus vůbec právě nikdy neříkal, a neříká se dodnes, tedy oficiálně, až možná poslední dobou. Když se hovoří o kapitalismu, nahrazuje se to právě slovem tržní hospodářství. A kapitalismus se taky zaměňuje s demokracií a se svobodou.. A proto jestliže si dovolíš něco kritizovat, jsi hnedka nepřítelem svobody a demokracie.. a máš to.

    2. a k tomuhle – „Pak byl velky tlak od zapadni kulturni fronty (coz asi nikdo z nas nedokazal zaregistrovat) na “znerovnopravneni revolucniho aktu” tim, ze se o nem mluvilo jako o “navratu”- tohle prosaklo i sem, pamatujete?“

     takhle si to nepamatuju, pamtuju si to tak, že právě ta západní kulturní fronta, kam si pochopitelně řadím i intelektuály, tak ta že od nás naopak dychtivě očekávala, že přijdeme s něčím novým, s něčím, co oni nemohli nebo nebyli schopni ani navrhnout, natož realizovat, nebo vymyslet.. co já vím. (a tedy sami? už věděli-cítili?, že to tam dojíždí a není to to ono..?)
     A teda pamatuju si to, protože jsem se o tom bavila s našima, tohle mi zpaměti nikdo nevymaže.

     A pokud se mluvilo „o návratu“, tak ano, s tím přišel Havel, ovšem mluvil „o návratu do Evropy“, což jsem třeba já tehdy chápala nikoli jako nějakej návrat ke kapitalsmu, tedy nikoliv v tom materiálním pojetí, ale právě naopak,
     návrat do Evropy = jako návrat k tomu dobrýmu, tedy k těm tradicím, které odlišují kulturní Evropu od toho tzv.“divokého východu“, kde platí či má platit třeba to, že když sekácí les, lítají třísky.. a tak.
     To jako příklad teda.

     A nevím co píše Buden nebo Habermas, ale vzpomněla jsem si na Pullmana, ten to imo vystihl, alespoň teda v našich podmínkách.

     1. Klaus:
      „Naše země prošla základní fází transformace centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní. To je již dnes skutečností nezvratnou, za níž patří dík všem, kteří se na tomto, vpravdě historickém, úkolu podíleli. Podařilo se nám – v rekordně krátkém čase – ve většině oblastí našeho hospodářského života vytvořit fungující trh, podařilo se nám položit základy fungování nezbytných institucí tržní ekonomiky, podařilo se nám zprivatizovat rozhodující část státního majetku, a tím vytvořit základní předpoklady pro zahájení procesu strukturální přestavby celé naší ekonomiky.“

      A srovnej Pithart:

      „Dokud my Češi, Moravané a Slezané své místo v Evropě hledáme, přeme se o něj, dotud v ní jsme. Dokud se ptáme, čím byla a čím je Evropa, čím bude a čím by měla být, dokud jsme součástí Evropy. To ovšem platí za předpokladu, že naše otázky nejsou jen řečnické. Mám na mysli jen otázky naléhavé, a to jsou zpravidla právě ty, na které není po ruce odpověď. Místo odpovědí svedeme někdy – nejčastěji se to daří v dialogu lidé, kteří si dokáží naslouchat – zase jen otázku, avšak přesnější, výstižnější otázku. Tak se naše vědomí posouvá nikoli vždycky k jistotám, ale snad od větších nejistot k menším. Evropa byla ztotožňována s tím či oním institučním výtvorem, s tou či onou říší, systémem práva, smluvně zajištěnou mocenskou rovnováhou či církevní organizací, ale Evropa vždycky byla víc než jakýkoli takový hotový instituční výtvor. Proto také ani dnes Evropa není Evropská unie jako suma unijních institucí, totiž úřadů a pravidel, ale jen otevřenost této unie, hledání jejího smyslu a tvaru.“

      Oboje je z roku 1995, nic strasiho jsem nenasel.

     2. ty a víš, že když si odmyslím to jméno Klaus, a jen si to tak čtu, a tedy neslyším hlas, tak se mi okamžitě při tom prvním odstavci vybavuje Paroubek? A ještě předtím a především komunisti ??
      A mysli si o mě co chceš, je jedno, jakým směrem to mluví, zda do prava nebo do leva.

      Mně pochopitelně sedí víc ten druhý odstavec, ten motal patlal Pithart. Ale chápu, že někdo jiný třeba zas preferuje vůdce, tak zvané. Je to nakonec pohodlné, nechat se vést. A taky se to hezky poslouchá, co všechno se dokázalo nebo se teprvá dokáže.

      A jestli se já teď bojím nějakých „návratů“, tak jsou to právě tyhle, takové ty vůdvedoucí. resp. pofňukávání po socíku.
      Říkám, děkuji, nechci- neberu- nekupuju.

     3. No ja tohle neberu jako osbni hovor a to o Klausovi je myslim od Profanta, to jsem nevymyslel ja. Ale zpetne mu musim pritakat, Klaus tahnul tim, ze rekl co a jak bude (blbe, spatne, dobre, to je uplne jedno).

     4. ? když to nebereš jako osobní hovor, tak jako jaký hovor to bereš?
      Jinak jo, chápu, s tou myšlenkou, že „On by Klaus zvitezit nemusel, ale byl to jediny politicky vudce co neslysel travu rust a zretelne rekl co mame delat a co se bude delat…a na to lid slysi, ne na nejake nezretelne intelektualni motanice patlanice :o)“ přišel teda Profant, a ty mu teď zpětně dáváš za pravdu.. To nechápu ale proč.

      Klaus vlastně musel zvítězit v každým případě, to za prvé, a za druhé, „neřekl, co jak bude a co si pod tím mají lidi představit“, dyť to píšu výše, že naopak právě mlžil. A NAOPAK – právě v okamžiku, kdy konečně promluvil tzv. jasně, viz to tvoje-pardon Profantovo- v 15.22. – tedy když právě řekl, co a jak nikoliv bude, ale bylo, a jaký že to byl historický úkol, a co se „nám“ podařilo.. tak to už lidi právě „věděli“.. teda vesměs, ne všichni, jistě.

      Teda oni věděli už předtím, někteří, byla to přece doba slavné privatizace, a tuším právě i těch druhotných platebních neschopností, kdy se poctiví podnikatelé (narozdíl od privatizátorů!) dostávali do průšvihů, a leckdy těžkých, a to aniž by za to sami mohli, a někteří se stříleli či jinak končili, své firmy či životy, ano, tihle taky už věděli, co to obnáší ten „fungující trh“, jak Klaus tam výše tvrdí.
      A že musel zvítězit.. no byl to ekonom, ostatní byli ti motalové patlalové, kdo z nich se v ekonomii vyznal? A Klaus taky mluvil i se choval velice sebejistě, to se vždycky počítá, na to některý lid opravdu slyší. Přece si nedá do čella nějakýho nejistýho, který věčně pochybuje.. nebo se zabývá otázkami všehomíra, toho se lid nenají. To není ironie, to je popis, tak neosobní, jak ho zvládnu. Protože ano, je to tak, lidi jako masa- lid nepotřebují mít v čele tápající a přemýšlející osobnosti, potřebují někoho, kdo řekne co a jak, a kam se de, a ono se de.
      I kdyby to mělo být .. kamkoli. Správný „vůdce“ totiž nikdy netápe, ten ví. A když přece jen zatápe, tak to nepřizná. Nikdy. I kdyby musel začít tvrdit, že černá je bílá. A klidně si to může dovolit, lid věrný mu to rád odkýve, a opravdu to tak začne vidět, přinejmenším na nějakou dobu.

      PS když teda neosobně, tak já taky něco.. povídalo se, že Klaus byl prý tak 14 dní před 17.listopadem na ORF v lelevizní
      diskusi, kde hájil či teda propagoval socialistickou ekonomiku. A jo, pro mě je to uvěřitelné. A to i kdyby v té televizi nebyl..

      PS 2 jestli je ta citace od Profanta opravdu z roku 1995, tak pak přišly volby a s nimi „Mobilisace“, a buď s Klausem, nebo doleva. či jak to bylo. ˇČtu si na wiki,
      “ Ve volbách zvítězila ODS pod vedením Václava Klause, která poté sestavila menšinovou vládu s společně s KDU-ČSL a ODA. Výsledky voleb byly překvapivé, neboť se obecně očekávalo, že dosavadní vládní koalice vedená premiérem Václavem Klausem ve volbách získá většinu.“

      PS 3 nahoře mám „vůdce“ v uvozovkách, Klause jsem za vůdce nikdy nepovažovala, navzdory tomu, jak se choval nebo na jiné působil, vždycky mi přišel spíš jako „ovládaný“.

     5. V tomhle si nerozumime, takze ja vycouvam. Pro me totiz nebylo jasne, proc vlastne prave Klaus a proc takova podpora od lidu. Lze sazet na ruzna psychologicka vysvetleni, jako ze byl treba sexy (treba nebyl sexy, ale o nem se to mohlo coby o statniku poprve rikat, coz byl po tech tesilovych variantach duvod k hrdosti (i pro chlapy)…mozna ani neznam zenskou, ktere by se tehdy nelibil.

      Ze pri tom, kdyz rikal co se ma delat lhal, to preci neni ale vubec dulezite. Ja si tu naladu pamatuji tak, ze kdyz vystopil nejaky breptal, tak se mu lide smali, doba byla nejista a Klaus byl naprosto suverenni…me to tedy jako vysvetleni z 80% staci.

     6. já se sem nemůžu dostat, a klidně couvej, když si nerozumíme, svoje jsem ti k tomu, proč zrovna Klaus, napsala, jestli tomu nerozumíš, co nadělám..
      A jestli byl nebo nebyl sexy, proboha, to snad nemyslíš vážně?
      Ale jestli to chceš vědět, mně se nikdy nelíbil.
      A ani Havel se mi jako mužskej nelíbil. A breptal.. no byl nemotora takovej :) A to mi bylo, a je, úplně fuk.
      Havel mi měl co říct. Klaus nikoli.
      A nepamatuju si, že by se mu někdo smál, naopak. lidi ho jenom hltali. Tedy někteří.
      A taky si pamatuju dvě příhody, první, jak ho jeden pán z mého okolí, bývalý norm. komunista a pozdější podnikatel welký, nazval nulou ve svetru, tedy tu nulu ze sebe vyřval, až se poprskal,
      a druhou, jak šly dvě babule po ulici, už staré babičky šedovlasé, povídaly si..“ a jak on ten Havel vám chodí pořád v tom svetru, no já mu snad budu muset nějakej uplést.. “
      Tož tak. A dobrou.

     7. To patrilo nahoru…

      „západní kulturní fronta, kam si pochopitelně řadím i intelektuály, tak ta že od nás naopak dychtivě očekávala, že přijdeme s něčím novým, s něčím, co oni nemohli nebo nebyli schopni ani navrhnout, natož realizovat, nebo vymyslet.“

      Bodejt by sis to pamatovala, kdyz jsi o tom nikdy nevedela, to byla hra na vyssi urovni, dokonce s vlastni konstituovanou vedou, zvanou „transitologie“ (tedy veda o prechodu z jedne politicke formace do druhe).
      A Habermas tam mel samozrejme vudci slovo, zde neco z jeho dila Opozdena revoluce:
      „Jde o pozpatku se vyvijejici revoluce, ktere uvolnuji cestu pro to, aby mohl byt dohnan zanedbany vyvoj (oproti zapadnim demokraciim)…. (tyto revoluce) neprinesly nic noveho, zadnou novatorskou ideu.“

      Przeworski, Political Reforms in Eastern Europe, Cambridge press:
      „Geograficka poloha je vskutku tim jedinym duvodem, abychom se domnivali, ze se vychodoevropske staty vydaji na cestu demokracie podle naseho vzoru, pokud se nam podari dostat pod kontrolu (jejich) institucionalni prostredi a ekonomicke vztahy…je pravdepodobne, ze navrat k trzne demokratickym tradicim bude uspesny…“

      Obavam se, ze my si pamatujeme uz jen to, co nam bylo podsunuto a chapali jsme to tak, jak to vubec nebylo zamysleno. :o)

     8. ty v tom děláš takovej chaos, já občas taky, nechtěně, takže reguješ na tohle asi http://tribun.name/2013/11/25/polidstovani-soudruha/comment-page-1/#comment-34244

      tak ještě jednou, když píšeš, že „byl velky tlak od zapadni kulturni fronty na “znerovnopravneni revolucniho aktu” tim, ze se o nem mluvilo jako o “navratu”.. tak to si opravdu nepamatuju, jak říkám tam výš, pamatuju si to naopak. To mi ale nebrání pochopit nebo uvěřit tomu, že

      1, třeba jistá část intelektuálů či teda kulturní fronty opravdu mohla chápat tu „sametovou revoluci“ a vůbec všechny ty východní jako pouhý „návrat“ tj, „náš“ návrat od totality k demokracii, nebo od socialismu (=státního kapitalismu) ke kapitalismu jako takovému (či ke kapitalismu s přívlastkem, tj.k tomu sociálně tržnímu hospodářství, viz třeba to Německo tenkrát) .. a jako takové to mohli vítat

      A rovněž tak nepochybuju o tom, že
      2, zas jiná část těch intelektuálů kultruních to klidně mohla vidět právě naopak, tedy jako pouhý „návrat“, tedy jako krok zpět, místo vpřed (tj. jako něco konečně nového, s nějakou tou novátorskou ideou a tak ) … a proto mohli pociťovat zklamání – hořkost atd

      Ale ono je nakonec úplně jedno, zda to tak (1) či teda naopak (2) chápala nějaká větší část nebo teda menší část, vždyť klidně to tak i naopak mohli chápat VŠICHNI tam a západě..
      Protože co z toho plyne ? Pro mě nic. Pro mě je a bylo důležité, jak jsem to chápala i cítila tehdy já. A jak to já chápu a cítím dnes.

      Takže proč řešit, zda mi – nám bylo co kdy podsunuto či co všechno nám bylo podsunuto, nebo že nám někdo-všichni lhali, a podvedli nás, a já nevím co.. tohle je mi už fuk, to mám za sebou.
      Dřív, když jsem někde viděla na netu, jak tam někdo spílá druhým,“vidíte, vy volové, pro tohle jste cinkali“, tak se mi zvedal tlak, dnes už ne. A jiní zas nutili lidi, aby se za to styděli, že teda tenkrát naletěli. Nebo uvěřili.

      A já se ptám proč? Proč by se měli stydět, a hlavně ZA CO?

      Reakce těch spílajících / vydírajících pisatelů na netu je podobná reakci Kalouska, ten na otázku- proč se má dnes víc platit, když si člověk vyřizuje novou občanku, protože tu starou mu někdo ukradl – odpověděl, že přece nějak za to musí být potrestanej, no přece když se nechá okrást..

      Ale ta slova „znerovnoprávnění revolučního aktu“ je imo i to něco, o čem píše zas ten Petr Schur, jak uvádím tady níže, nebo tedy něco podobnýho..
      Jinak ale těm slovům moc nerozumím, přiznám se. A je to možná i tím, že od revolucí nic nečekám, a teď se mi hned derou do hlavy slova „ukradená revoluce“, což ale bývá, spíše je, řekla bych, případ všech revolucí..

     9. a tohle, „Geograficka poloha je vskutku tim jedinym duvodem, abychom se domnivali, ze se vychodoevropske staty vydaji na cestu demokracie podle naseho vzoru, pokud se nam podari dostat pod kontrolu (jejich) institucionalni prostredi a ekonomicke vztahy…je pravdepodobne, ze navrat k trzne demokratickym tradicim bude uspesny…”

      to je taky prima, a co ty ostatní revoluce ve světě, ty dnes? No nic, probíhají jak mají. Jistě úspěšně. Jsou to holt revoluce..

    3. a ještě tohle – „Kdyz si dobre vzpominam, pak na pocatku listopadovych udalosti vlastne nikdo presne nevedel o co jde, dokud se neobjevilo par udernych hesel z OF…a tady je mozne, ze skrze disidenty prosakla nemecka aktivita, cimz nas dostali tam, kam chteli.“

     nevím, co máš na mysli tou německou aktivitou, osobně si vzpomínám jen na výchdní Němce, co utíkali přes Prahu, a jasně, ti východní Němci nás předběhli, byli opravdu aktivnější..
     Jinak jsem si ale hned vzpomněla na ten článek od Schura, „Německá jednota: předobraz evropské integrace?“ vlepím sem kousek..kus :) takže Schur třeba píše:

     „Za prvé: německá i evropská integrace stály od počátku v protikladu k programu široké občanské participace na politickém i ekonomickém dění; nebyly institucializovaným výsledkem participačních procesů ve společnosti, ale naopak jejich překážkou. Za druhé: aplikace myšlenky německé / evropské jednoty v podmínkách „volného trhu“ pohřbila sociální stát. Čím víc se do popředí dostávalo téma jednoty, tím silněji ustupovaly do pozadí sociální otázky – státoprávní unifikace proběhla a probíhá na úkor jednoty sociální.

     Závěr

     Zkostnatělé geopolitické struktury vytvořené Jaltou / studenou válkou poskytovaly Evropě (a celkově světu) sice velmi omezený prostor pro sociálně-politické experimenty, živá emancipační paradigmata demokracie, sociální spravedlnosti a národní nezávislosti však motivovala k jejich překonání. Síly, které se prosadily po roce 1989, ztotožnily demokracii s „trhem“, čímž „vyřešily“ jak sociální, tak i národní otázku. „Národ“ byl poté, co splnil svoji úlohu v boji proti komunismu, zbaven své moderní, politické dimenze a odkázán na fotbalové stadiony. V USA začali neokonzervativci uskutečňovat „projekt amerického století“, Evropa se díky „moderní levici“ propracovala k Maastrichtu. Mezi tím ležela německá jednota, která využila toho, že občané NDR začali masově reklamovat nárok na správu věcí veřejných, aby posléze zbavila pojem „národ“ jeho moderní, republikánské dimenze. Historismus ve službách politiky.

     3. říjen 1990 symbolizuje nejen porážku autentického, participačního proudu východoněmecké opozice, ale zároveň znamenal i začátek konce německé sociální demokracie a sociálního státu. SPD tehdy prakticky abdikovala na cíle socializující demokracie a spolu s ostatní „zmodernizovanou“ evropskou levicí zamířila do nového politického „středu“. Program participující demokracie nahradila „evropská vize“ smířená s vedoucí rolí kapitálu.

     Den německé jednoty a Maastrichtská smlouva znamenají konec autentické sociálně demokratické politické kultury v Evropě.“

  2. Tady jsem vam nasel par vet, co pise Buden k nasemu tematu, XY, urcite rika lepe to, co jsem zde v potu tvare vyplodil ja:

   *
   „…v tomto ohledu muzeme konstatovat, ze neco jako komunisticka minulost v ciste historickem slova smyslu uz vubec neexistuje. Tuto minulost muzeme zakouset uz jen v podobe nejake jine, nam odcizene kultury….zda se vsak, ze ze zadny pojem kulturni pameti a predevsim zadna predstava jejiho mozneho subjektu nejsou s to evokovat komunismus jako to, cim- navzdory teroru, ktery jej provazel- ve sve podstate byl, totiz konceptem univerzalni emancipace. Nasledkem toho nas dedictvi komunismu v nasi spolecne historicke zkusenosti nesjednocuje, naopak nas znovu separuje.

   V nasem pripade to tedy znamena, ze s nesnesitelnou predstavou komunismu jakozto nezpochybnitelne soucasti jeho kulturni identity odvrhuje dany narod take cast reality, v niz se dejiny komunismu odehravaly. Tato ztrata reality se stava jistym druhem ztraty spolecnosti. Narod je neschopen sve komunisticke minulosti propujcit nejaky smysl a tim mu nedava smysl ani spolecenska pravda jeho aktualni reality….

   …To ma dalekosahle nasledky pro nase vnimani postkomunisticke reality. Spolecenske rozpory moderni doby – rozpousteni veskerych forem socialni solidarity, do nebe volajici socialni nespravedlnost, chronicky rozsirene stradani atd.- zustavaji afektivne neobsazene. Ackoliv jsou neprehlednutelne, naklada se s nimi, jako kdyby nikdy neexistovaly. To plati pro cele socialni pole. Je tu sice, ale clovek je vubec neciti, jedna se zde o jisty druh socialni anestezie…vzpomenme jen na radikalni promenu vlastnickych vztahu, respektive na tak zvany proces postkomunisticke privatizace, skrze nejz majetek milionu doslova prez noc presel do vlastnictvi castokrat kriminalni kliky, aniz by vyvlastneni proti tomu vznesli jakykoliv odpor, anebo socialni prava, jichz se lide vzdali take bez sebemensiho odporu.
   Lide se vzdali celeho socialniho statu tak bezstarostne, jako by se jednalo o par roztrhanych ponozek.
   *

   Jeste pro pratele mistnich antikomunistu, kteri vzajemne udrzuji vrely pismeny styk:
   „Jako by nas to, co nam brani vybavit si vlastni socialni etos komunisticke ery, nutilo nadarmo po nem patrat v jejich kulturnich projevech, anebo jej az chorobne popirat. Ono popirani, sdruzene s halasnym obdivem nad antikomunistickymi pociny, neni nicim jinym nezli vyrazem a potvrzeni vlastni servility.“

   1. Podvedli jsme sami sebe a teď to zachraňujeme tím, že se snažíme si namluvit, že jsme vlastně velmi výhodně obdarovali. Prostě taková kolektivní kognitivní disonance.

    1. Tak to je Tribune trefa – přesně na hlavičku, i když bych tam viděl i vytěsnění, prostě neochota vidět skutečnost která je v rozporu s představami.
     Podívejte se z tohoto pohledu na Hoškův článek u Čulíka – ve své podstatě je to nádherný obrázek toho jak zvadlá růže nedokáže překročit svůj stín a také jejího úpadku a mimo jiné bezbřehé naivity. Je to bekod dítěte nad rozšláplou bábovičkou na pískovišti, které navíc nechce vidět že si jí rozšláplo samo.

    2. To je pravda jen castecne, tribune, stejne jako ma castecne pravdu XY ve svem: „No a firmy si už mnuly rukama v naději tak levné pracovní síly – mně to připadá docela prosté.“

     Kdo dela revoluci odhalil uz davno Kant: nejsou to revolucni davy, ale prihlizejici, kteri se zmocnuji vybrannych udalosti a delaji z nich dejinne milniky. Na klasickem prikladu se z vypleneni statniho vezeni stalo dobiti Bastilly. A revolucni masy nemely nad touto interpretaci zadnou moc.

     Kazda revoluce dospeje do stavu nula, ve kterem se budto vyda po anarchisticke trajektorii, anebo je usmernena prave onemi prihlizejicimi.

     A v nasem pripade byli prihlizejicimi obcane Zapadu s XY-novou slozkou podnikatelu, kterych ale bylo pocetne malo a i ti byli zavisli na interpretaci prihlizejicich pouze-obcanu Zapadu. A dostali zelenou prave v jejich entusiasmu, s jakym vychodoevropske revoluce vitali. Prichazejici kapital tak mel zcela rozvazane ruce. Motivace zapadoevropskych obcanu jiz byla vyse recena: bylo to cynicke pritakani VLASTNI servilite, podporene potlacovanymi ideami o spolecnosti, kde vladne opravdu lid (tedy oni sami) a nikoliv politika a lobiste. Byli ve stavu nadseni nad cizi realizaci vlastnich prani, ktereho uz ale sami schopni nebyli.

     Shrnuto jsme se nepodvedli, ale v rozhodujicim okamziku jsme byli podvedeni jak Zapadem (hle, druhy nenapadny ale o to ucinnejsi Mnichov) a take vlastnimi elitami, ktere situaci bud nezvladly (to je asi na vlastni debatu), anebo byly ve sluzbach cizich zajmu (neblaha role disidentu).
     Jinak receno: Listopad nebyl revoluci, ale kontrarevoluci a kontrarevolucni sily byly silnejsi proto, ze disponovaly na Zapade jiz politicky lhostejnym, odevzdanym obyvatelstvem, tedy silnejsi politickou podporou.

     P.S. Kant hovori konkretne takto:
     „Co se pri hre velkych dejinnych zvratu vyjevuje, je toliko zpusob mysleni (pasivne) prihlizejicich.“
     Opravdu to nebyl zadny blbec :o)

     Pad Berlinske zdi byl podobny, demonstrovano na transparentech: Na pocatku na nich stalo „Wir sind das Volk!“ (My jsme lid!)….druhy den uz byly obmeneny na „Wir sind ein Volk!“ (Jsme ((jeden)) narod!).
     Tak intepretace prihlizejicimi dala z „neriditelneho“ lidu vzniknout narodu se vsemi jeho atributy, ale i povinnostmi (!). Jednoducha manipulace par excellence…tunel jak Brno :o)

     1. A aby tyto zavery nevyznely prilis rigorosne, lze je zjemnit dvema moznymi otazkami:
      1) proc selhaly ceske elity (viz vyse)- zde bych rad opravil „neblahou roli disentu“ na „neblahou roli CASTI disentu).
      a
      2) proc jsme se nechali podvest (viz Tribun)

      Kdo na to ma chut, necht zvedne rukavicku. Treba Goro… :o)

     2. Tak uz je to tady…ja o certu a cert o 2 minuty rychlejsi…pekny pokec! a hlavne nezapomenout kategorizovat, at ma diskuze uroven! :o)

     3. A kdo jsou ti „pasivně přihlížející“? Nebudou oni to scénáristi a režiséři, co mají na lupen do první řady?

     4. to budou, ale to jistě jen v případech těch revolucí, nikoli kontrarevolucí..

     5. no.. tohle mi tady skoro uniklo,
      takže „motivací zapadoevropských občanů bylo cynicke pritakani VLASTNI servilite, podporene potlacovanymi ideami o spolecnosti, kde vladne opravdu lid (tedy oni sami) a nikoliv politika a lobiste. Byli ve stavu nadseni nad cizi realizaci vlastnich prani, ktereho uz ale sami schopni nebyli“,

      zatímco „my jsme byli podvedeni jak Zapadem (hle, druhy nenapadny ale o to ucinnejsi Mnichov) a take vlastnimi elitami, ktere situaci bud nezvladly (to je asi na vlastni debatu), anebo byly ve sluzbach cizich zajmu (neblaha role disidentu)“
      (a ještě mi tam chybí to staré: 300 let jsme trpěli ! )

      a neříkám, že je to špatně, co tady cituju, je to ale hnusně sepsaný.. ještě že mi blbne to připojení..

     6. ještě k tomu politicky lhostejnému a odevzdanému obyvatelstvu (..to se teda podařilo) a silám, které toho využily..

      vlastně mi to vychází tak, že ten náš krok zpět (nikoli vpřed) byl svým způsobem nutný nebo spíš teda opodstatněný, kdo z nás věděl, v tom 89tém, co vlastně chce.. Aby to bylo dobré, jak se říká.
      Lidi byli šťastní a současně udivení, že to nehybné a zabetonované tady povolilo a prasklo.. už to byl důvod k radosti. Co bude dál, nad tím lidi snad ani nepřemýšleli.. Spíše jen jaksi automaticky čekali, že to dobré zůstane a to zlé se zlepší, nebo rovnou zmizí.
      Jaký pak div, že stačilo, aby přišel téměř „kdokoli“.. a vzal to do svých rukou.

     7. snad mi to sem projde, ještě pár vět k tomu, proč je to hnusně sepsané.. protože to háže vinu na občany zapadu a občany východu to vyviňuje, to za prvé,

      za druhé, nebere to v úvahu, že se to odehrálo téměř před čtvrt stoletím, a kdy lidi na západě taky zase žili ještě jinak,

      a co si vzpomínám třeba zrovna v tom Německu tehdy, tak tam si žili velice pohodlně, systém sociálního zabezpečení nebo tedy ta sociální síť, to tam všechno fungovalo. Byli jsme tam v roce 1987 tzv. na pozvání, to se už tehdy dalo, když člověka někdo ze západu pozval, a mám dojem ještě složil nějakou finanční částku? No vím, že ten kamarád (Němec) nám hned volal, z vlastní iniciativy, někde se to dověděl, že tady u nás došlo k tomu uvolnění cestovnímu.. my jsme to ani tak nějak nevnímali. Či teda vnímali, samozřejmě, věděli jsme to, ale ač jsme se s ním dobře znali, nikdy bychom si nedovolili po něm žádat, aby nás teda oficiálně tzv. pozval, on nebo někdo z jeho přátel. Taky pro nás nebylo kupodivu tak horké, míním důležité, vyjet tam, měli jsme tehdy jiný starosti. Co bylo pro nás důležité, to bylo vidět se s ním a jeho přáteli, a to šlo tady, to jsme už dávno mohli, protože sem jezdil-i několikrát do roka. Teda museli jezdit, jasně, protože pouze oni za náma, to je fakt. No a tohle chci říct, když jsem to tam všechno tenkrát viděla, a prošla několika domáctnostmi, a to různě postavených lidí, tak jsem pak doma zase svým českým přátelům říkala, že tam jsem viděla asi nejspíš skutečný socialismus, tak, jak ho tady neznáme, a jak by zřejmě měl fungovat.

      A po roce 89, když k západnímu Německu byli připojeni východní Němci, tak to si pamatuju, že nám ti západní říkali, OK, je to mezník, halt budeme (my na západě) platit víc, vyšší daně.. bereme to jak to je.. A kupodivu to nějak národně či jak právě nebrali. Aspoň ti naši. A proč taky, svůj „národ“ už měli, míním- až dosud žili ve svém státě, který se jmenoval BRD, a ve kterém taky žila spousta cizinců. A jak píšu výš, žilo se tam tehdy dobře a pohodlně.

      A tak nedá se právě třeba o nich říct, že byli podvedeni? Vlastními elitami, které situaci bud nezvladly (to je asi na vlastni debatu), anebo byly ve sluzbach cizich zajmu ?

      A za třetí, dnes už jsme zase jinde, na dnešní revoluce či tzv. demokratizaci všude po světě se dnes i lidi na západě dívají (už) jinak, a to úplně podobně jako my.. tedy někteří z nich a někteří z nás, to je asi přesnější. A nějaký stav nadšení nad cizí realizací vlastních přání se opravdu nedostavuje.. .

   2. Mno, obecně bych podotkl, že onen universalismus komunismu našel v mnoha jedincích novou verzi v univerzalismu náboženském – patrné to bylo zejména v 90. letech, dnes je po té vlně docela veta. Horší je, jak správně podotýká Buden, že s tím zánikem universalistického étosu a s individualizací morálky zcela upadá étos společenský – neexistuje čin čim krok dostatečně podlý, aby nezískal hned řadu stoupenců, kteří na jeho důsledcích výhodně participují. Kde vzít sociální étos, rozpadá-li se societa na egoisticky opouzdřené individuální zájmy? Jedině tak, že se prakticky prokáže, že ignorance sociálního étosu má krajně zhoubné důsledky pro každé individuum.

    1. „Jedině tak, že se prakticky prokáže, že ignorance sociálního étosu má krajně zhoubné důsledky pro každé individuum.“

     To je slovo do pranice! Sám, z čistě vědeckého zájmu, čekám už několik desetiletí na nový, zcela historický milník v rámci společenských věd, a tol přesně tu zásadní evaluaci obou systémů, z hlediska toho, co si lidé vyberou.

     že odhodí nákupní košíky a přestanou kupovat spotřební výrobky globálních firem (Versace, Armani, Nike, L´Oréal, Apple, Hewlett-Packard, Ford, Bosch, Matsushita Electric Inc. ad) a začnou toto vybábět sami, KOLEKTIVNĚ, budou to takoví táboritští kibucáři, kdy když vyrobí jednu LED TV pro jednoho komunarda, hned půjdou na další akci Z vyrobit pro druhého komunarda zase myčku na nádobí namísto globálně korporativistického Miele, a až nakonec budou družstevníci v uispokojování svých potřeb, myslet na sebe, své ženy a děti. Až přestanou individuálně podporovat svými nákupy produkty nejlevnější a nejkvalitnější (diky globální expozici firem a vykořisťování asijských soudruhů, co toto sami mají hlavní cíl své současné pětiletky), ale namísto toho, koupí od druýstevníů drahou a méně luxusní myčku zn.“ČubaMyčka“ s eletronkovým přepínačem programů, myj a suš!, namísto AEG, Miele, Bosch, Siemens s Fuzzy Logic a 6-sense:-).

     Až toto nastane, až bavorští sedláci začnou rozorávat meze a dělit se o své hotýlky a Bauernhofy s bezzemky, až texaští farmáři založí první Státní traktorovou stanici, a to dobrovolně, protože to budou vidět jako nový, ekonomicky výkonnější a inovativnější přístup, zapojit do vedení a rozhodovaní 1vote/1 share i poslední uklízečku, svačinářku a traktoristu – pak nastane přirozený zánik kapitalismu.

     A já se teším konečně na ten altruismus, až tu bude ta“ČubaMyčka“ za 30tis. s programy myj a suš, proti AEG s Guzzy Logic za 15tis. jak lidé budou solidárně podporovat Hejrupáky, proto, že si odhlasují že má dostat stejnou odměnu ředitel a uklízečko,….bo je to spravedlivé:-)

     Hlasování o fúzy s družstvem na výroby toaletních mís, jako přidružené výroby k myčkám formou navýšení základního jmění, nově založené Join-Venture akciovky, zajisté bude probíhat na celozaměstnaneckém aktivu v závodní jídelně za aktivní účasti nově přijatých cidíčů kotlů ze slovenského výrobného družstva Tatramat.

     1. Stručný překlad Gorova ipsačního blábolu do češtiny:
      „Čím hůř, tím líp.“

     2. Hlasování o kníry (slovensky) s družstvem? Co má tento blábol znamenat? A nebo náš superpoučující uberhumanista prostě zase dokazuje, že neumí česky?

  1. ježiš, Vodníku, díky za toho Pecinu.. a třeba tohle mě tam úplně vzalo

   „Jevově kombinovala normalisace dva prvky: politicky to byl okupační režim se vším všudy, hospodářsky se jednalo o rozvinutou ekonomiku nedostatku. Pocitově, zejména mezi mladší generací, která se už nedokázala identifikovat s legitimisačními mythy komunismu, dominoval pocit odcizení, tedy pocit „ukradli jste nám budoucnost“. Ta budoucnost, která byla pro nás připravena a z níž se nezdálo být úniku, leda do emigrace, připadala nám neskutečně odpornou. “

   mluví mi z duše, ano, přesně, byla to naprostá odcizenost.. dalo se tak žít, ale nedalo se to vydržet.. a člověk byl sám, či teda s rodinou, a s přáteli, jinak kolem cizí svět, s cizí televizí, cizím rozhlasem, cizí veřejností..
   a bylo úplně jedno, že to všechno se nazývalo či bylo české, nebo československé.. A chtělo to po člověku, aby se taky stal „cizím“.. chtěl-li mít tu budoucnost..

 10. Obviňovat Tribuna z jen částečné pravdy považuji za zavádějící, jde zde o mozaiku, jednotlivé prvky systému kdy někdo popisuje jen některý jeho prvek a jindy se o něm mluví jako celku – viz hodnocení převratu jako kontrarevoluci – já raději mluvím o restauraci – chování davu je zase jen jeden prvek systému – střípek mozaiky, nehodnotím jak velký, taj je i jedním z prvků jev popsaný Tribunem.

 11. každodenní zkušenost mi říká, že českým pravicovým slintalům na majetky se už úplně zatemnily mozky. Nevím jestli by to spravila nějaká další revoluce, tento proces zdementnění se mi zdá JIŽ NEVRATNÝ.

Váš příspěvek do svévolně moderované diskuse

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s