Globalizace a konzum – síla i slabost Západu

Několik inspirativních tezí z Šebestíkovy eseje Hodně podivná a podezřelá válka o tom, proč Západ se svojí ekonomickou, technickou, materiální a amorální převahou není schopen (ochoten) smést Islámský stát do týdne z povrchu zemského:

Kapitalistická expanze

Státy pocházející z válečné kořisti po ústupu Sovětského svazu ze světové scény (národy žijící v domnění, že jim byly svoboda a demokracie darovány pro jejich krásné oči), byly do jisté míry (ne zcela!) integrovány do západního společenství (EU, NATO). Na jedné straně tato válečná kořist vynesla nadnárodním korporacím desítky miliónů spotřebitelů jejich výrobků (částečně speciálně pro ně vyrobených s nižším důrazem na kvalitu), množství velice levné pracovní síly a také spoustu levných pronájmů. Nicméně, obyvatelstvo ze zemí válečné kořisti pochopitelně toužilo a touží sdílet s bohatým Západem úplně vše, pokud možno tedy i životní styl a možnosti. A to stojí peníze. Kapitál sice přenáší své montovny dále na východ, ale tam pořád překáží Rusko.

Globální kapitál totiž potřebuje světovou chudobu. Vývozem západního pracovního i životního stylu za původní hranice západního společenství, si prostor láce a chudoby zmenšuje.

Konzum

Pokud by ale snad měli pravdu ti, kteří tvrdí, že se radikální muslimové právě teď pustili do konečného účtování s „nevěřícími psy“ a že jejich cílem je kulturní návrat do archaických časů, ve kterých je člověk prostřednictvím víry sice zbožný, ale zároveň také nesvobodný a poslušný, pak zapomínají ještě na jednu zbraň Západu, která z něj činí – alespoň prozatím – sílu vskutku nepřemožitelnou. Tou nejmocnější zbraní Západu je KONZUM.

Je nesporné, že velká spousta migrantů, kteří už třetím rokem ve vlnách proudí do Evropy, je vedena touhou sdílet onen konzum s obyvateli tohoto kontinentu. Počítačová technika, automobily, zábava, volný čas, kariéra, možnosti, podnikání, úspěch a spousta dalších lákadel našeho vlastního životního stylu, včetně alkoholu, cigaret, drog a prostituce, to vše stojí proti vizi archaické společnosti ovládané vírou a tradicemi.

Konzum úspěšně drtí každou kulturní opozici i uvnitř evropských zemí. I tu považuje za přežitou a archaickou. Kýč nahradil umění, úzká a jen na praxi zaměřená odbornost vytlačuje rozsáhlejší vzdělání, pokrytectví zastínilo realitu, jalové řeči dusí přemýšlení. S archaickými hodnotami, jaké vyznává radikální islám, si konzum hravě poradí. (…) I kdyby selhala ekonomická převaha Západu a jeho zbraně, KONZUM nemůže nezvítězit nad člověkem, jehož přirozeností je mít se co nejlépe, a to dokonce, i když to „co nejlépe“ znamená ve skutečnosti dost špatně.

47 komentářů: „Globalizace a konzum – síla i slabost Západu

 1. Říci že kapitalismus potřebuje co největší chudobu může říci jen ekonomický ignorant základních ekonomických faktu okolo sebe. Že čím je kapitalismus (ideologický transkript z několika set let staré úvahy, který v konfrontaci s realitou ve všech předpokladech dalšího vývoj zkrachoval, nemající v době kdy proletáři drží akcie, dluhopisy a obecně cenné papíry jako finanční investici na důchod a jsou tedy spolu-kapitalisty odtrženi od vedení podniku a mající jako i velcí vlastníci jediný zájem – mít co největší „profit per share“ – jsou ekonomicky i ideově – na stejné lodi jako ti údajní kapitalisté, byť jsou v závislé činnosti nebo samostatně výdělečně činní) – takže kapitalismus je tak bohatý, jak bohatí jsou jeho konzumenti.

  My spotřebitelé vytváříme kapitalistický úspěch, my voliči hlasující denodenně svými penženkami o bohatství toho či onoho vlastníka firmy. Chudí nic nekoupí a když nekoupí, výrobce nebude mít zisk. Růst bohatství Západu a jeho meřitelné životní úrovně to jasně prokazuje a tato teorie „obstojí“ asi tak stejně, že se člověk v socialismu co byl spoluvlastník Škody AZNP Mladá Boleslav měl lépe, když byl spoluvlastník toho podniku, ale musel si ve všech parametrech větší šunku jakou byla „stodvacítka“ zakoupit za 60 svých měsíčních platů, zatímco „krutě vykořisťovaný“ občan NSR co si zakoupil proti našim autům luxusní vůz Opel Ascona za 35 platů a co mu jej neprodala jím spoluvlastněná fabrika, ale fabrika patřící „odporné kapitalistické rodině“ vlastněná potomky Adama Opela.

  Se statí konzum naopak pak naprosto souhlasím, jen s tou výhradou, že je to naše přirozenost (protože vlastnit je transformovaná zvířecí vlastnost drát se na vrchol potravního řetězce o vůdčí postavení v tlupě = ve zvířecí říši předpoklad nejlepší genetické výbavy pro jeho potomky je pak u lidí transformováno => mít uspokojení z vlastních schopností, kdy stoupá společenský význam a nakonec i našim lidským samičkám imponuje vice úspěšný a hmotně zajištěný jedinec než kverulant a loser (takže z toho odvozeně je vlastnictví přirozeným právem člověka jako součást jeho přirozené svobody a vůle).

  Archaický život v nehmotných představách nějaké více méně identitární staromilské představy že „nicnežnárod“ je právě ideologií pro ty, co svůj život nedokáží realizovat podle svého, k čemu potřebují právě schopnost toho zabezpečení skrze profesní a vzdělanostní schopnosti seberealizace (tyto dvě věci bez provázání na výdělek jsou pak základem postmateriální společnosti, individuální „kultury“ a nevázanosti na stát a insticionální paternalismus, na kterém jsem závislý a očekává se ode mně do budoucna zavázanost a poslušnost). Stát na náměstí a řvát jak jsem hrdý na stát (gosudára) a na národ a jak opovrhují liberály, co se bez tohoto atavistického harampádí obejdou, je totiž zdarma a může se toho účastnit i alkoholik co nemá práci a kde je stejně platný (resp. on si to myslí) občan státu jako oligarcha, co na tu demošku přijel v S-kovém Mercedesu a co na tyto chudáky mává rukou ověnčenou zlatými řetězy…

  1. A takhle si každé náboženství zdůvodňuje, že jen ono je to pravé, jediné a objektivní (přirozené). Papouškujete jen to, co vám ukazují, aby vás zaslepili a udrželi vděčného a zpacifikovaného.

   1. Nejmocnější zbraní západu není konzum, ale svoboda. To právě socialisté neustále poměřují kvalitu života mírou konzumu a zapomínají přitom, že většina lidí chce od života víc než jen konzumaci statků.

    Globální kapitál potřebuje… co je to globální kapitál, že má lidské potřeby? Potřeby mají pouze lidé, ne kapitál. A v zájmu každého je, aby jeho sousedé byli co nejbohatší, protože s bohatými lidmi se dělají ty nejlepší obchody. Abyste měl největší zisk, musíte mít co nejbohatší zákazníky. Proto se globálnímu kapitálu nejlépe daří v zemích, kde jsou lidé nejbohatší a stejně tak – nejméně chudých je tam, kde je nejvíc globálního kapitálu.

    Nadávání na konzum západních zemí je tradiční agitka, kterou vysílají ruská média prakticky nonstop. Chybí už jen dodatek o naší morální pokleslosti a zkaženosti, naší prolezlosti sexuálními deviacemi jako je homosexualita apod. a o nadřazenosti ruského národa, kterému lidé na západě nerozumí, protože jsou prostě jiní. Kdo odmítne státní propagandu, ten skončí takto – pokud jej rovnou nestihne smrtelná „nehoda“:

    http://www.lidovky.cz/patrala-kdo-plati-ruske-trolly-na-ulici-ji-napadli-a-polili-fekaliemi-1g9-/zpravy-svet.aspx?c=A160823_153721_ln_zahranici_msl

    1. Svoboda konzumu? Už ani tu nemáme. Svoboda je dnes stejné opium lidstva, jako bylo náboženství.

     Potřeby globálního kapitálu jsou metafora odkazující na systémové struktury a tendence, stejná metafora, jako ne například právě svoboda, resp. svobodný svět.

     Pokud chcete zbohatnout, tak je vám bohatý soused – samozřejmě, pokud ho nechcete rovnou okrást – k ničemu, protože mu nevnutíte nekvalitní zboží za relativní láci, ale s vysokou marží, je vám k ničemu, protože ho nemáte jak vydírat a nutit pracovat za málo peněz. Aby byl jeden bohatý, musí být dva chudí, protože na někom jste musel vydělat. To je podstata kapitalismu. Díky globalizaci ovšem ti dva mohou být na druhém konci světa, někde, kde je můžete snadno ignorovat, nebo se jim dokonce posmívat, že jsou líní a hloupí, a váš přímý fyzický soused přitom skutečně může být bohatý. Ale kdyby ti chudí na druhém konci světa z nějakého důvodu vypadli ze hry, půjdete si po krku se svým sousedem, až jeden z vás zchudne a druhý zbohatne. Tedy jako liberál nevázaný morálkou, soucitem a jinými ohledy, ale jen o pouze vlastním prospěchem. Socialista raději zchudne se svým sousedem, protože mu bude žinantní na něm vydělávat.

     1. Svoboda konzumu? To jste pochopil z mého příspěvku? Ukazuje se, že svoboda je další pojem, jehož význam vám uniká.

      Vaše socialistické prostředky k získání peněz – okrást souseda, vnutit mu nekvalitní zboží, vydírat ho a nutit pracovat za málo peněz, mohou fungovat jen za socialismu. Ve svobodné zemi žijí ve srovnání se socialistickými státy bohatší lidé právě proto, že tyto vaše praktiky odmítají a bohatnou na tom, že spolu lidé dobrovolně obchodují – jeden druhému poseká trávník, pohlídá děti, zařídí webové stránky, půjčí auto apod. Tak lidé bohatnou navzájem. To je podstata kapitalismu. Aby člověk zbohatl, nemusí nikdo jiný zchudnout. To je klasický socialistický mýtus. Můžete vymyslet lék na AIDS a bude z vás miliardář – nikdo přitom nezchudne, naopak lidé budou žít déle a budou bohatší.

      Mým vlastním prospěchem je řídit se morálkou a soucitem. Stejně tak to funguje na západě – nejvíce humanitární pomoci se vybere v bohatých kapitalistických zemích – ve srovnání například s Ruskem.

      Naopak socialismus potřebuje chudé lidi – ty může lépe ovládat skrze systém dávek a dotací. Člověk se stává závislý na systému, protože není schopný se o sebe postarat. Každou dávku chápe jako milodar od své vlády, kterou dále volí a kruh se tak uzavírá. Akorát socialistické státy musejí stavět ploty na svých hranicích a střílet do každého, kdo se je pokusí překročit ve snaze jít za svobodou, protože jakmile obyvatelé socialistického státu zjistí, jak si žijí lidé na západě, tak už socialismus nechtějí.

      Pokud chcete vědět, jak je to s chudobou v Africe:
      http://video.aktualne.cz/dvtv/jizni-sudan-valka-hladomor-a-uprchlici-v-takovych-podminkach/r~6bbfeba263cd11e6abfa0025900fea04/

     2. Banánové republiky byli socialistické? Opiové války vedli socialisté? Krizi v roce 2008 způsobili socialisté? Nejhorší životní podmínky panují ve Skandinávii? Srovnejte si to trochu v hlavě, zkuste si promyslet pojmy jako vykořisťování či externality, které jsou ne náhodou z mainstreamového diskursu vytěsňovány. Ale v jednom se s vámi shodnu, totiž že se neshodneme na tom, co je to svoboda. Vaše svoboda predátora (alfasamčí vůdcovský koncept) mi je opravdu upřímně cizí. Jediná svoboda, na které mi záleží, je svoboda od vaší „svobody“.

     3. Od kdy jsou skandinávské země socialistické? Socialismus – další pojem, který používáte, ale jehož význam vám zcela uniká. Pak se ptám, jaký smysl má diskutovat s člověkem, který existujícím slovům nerozumí a dává jim vlastní významy?

     4. A co je tedy socialismus? U nás nebyl, ve Skandinávii není… Ve světě, který je podle vás zamořen socialisty není po socialismu ani stopa.

   2. Nepapoškuji nic, mluví se zkušenostmi na vlastní kůži. Zažil jsem tedy oboje, jak socialistický „blahobyt“ coby spoluvlastníka národního hospodářství ČSSR tak i „vykořisťovatelskou bídu“ v kapitalismu na Západě (opakuji na Západě, ne na divokém „národně postkomunistickém Východu“, jen aby bylo jasno). Stejně jaký byl rozdíl v reálném příjmu „spoluvlastníka společenského majetku“ a „vykořisťovaného nevlastníka“ pak byl i takový rozdíl v možnosti rozhodovat o politice státu v kapitalismu mezi jednotlivými politickými stranami a stejnou (NE)možností v socialismu vlády jedné strany.

    Stejně tak jako neexistuje jediný příklad úspěšného státu se společenským vlastnictvím oproti soukromému (HPD per capita, průměrný resp. mediánový příjem podle parity kupní síly PPP – Power Purchasing Parity nebo průměrného vlastnictví přepočteného na střední délku života opět podle PPP Indexu), tak ani neexistuje jediný socialistický stát (tedy on ani žádný takový de facto mimo KLDR a Venezuely neexistuje ani in natura) stát kde by neekonomický index lidského rozvoje (Human Development Index) vykazoval lepší výsledky než v kapitalistických státech. Měřeno veličinami jako je doba dožití, výskyt civilizačních nemocí a závislostí jako jsou alkoholismus, gamblerství nebo kvalita sociálních služeb, stav životního prostředí nebo kvalita univerzit podle World University Rankings Indexu.

    Realita je tato ne ta Vaše podle presumpce OPAČNÉHO výsledku jistého německého ideologa, nechápající ekonomickou realitu ani psychosociální determinanty lidské motivace pracovat pro společnost a brát si ze společného koláče jen to co MOHU, aby zbylo přibližně stejně i pro ostatní, nikdy ne tolik kolik bych CHTĚL – a z jehož odkazu patrně čerpáte. Proto se realita potkává s tím co Vám tady vysvětluji a nikoli s Vašimi představami o tom, jak by nám mělo být lépe. Nikdy lépe nebude jinak než tak, že jedni se budou mít lépe a jiní hůře. Mít se všichni přibližně stejně dobře jak předjímá ide a komunismu, museli bychom lidi plodit nikoli přirozenou cestou ale klonovat ty nejúspěšnější a zároveň nejempatičtější. Jistě by to šlo i tak, že se ty nejúspěšnější budou muset dělit se všemi stejným dílem což by bez světové celoobčansky „třídní války“ nešlo a vyhráli-li by ti neúspěšní, pak by stejně nezískali schopnosti těch, které předtím pozabíjeli.

    Poslední věc. Tzv. Giniho koeficient ukazuje míru diverzikace majetkové /příjmové/ rovnosti. Největší rovnost mají opět země kapitalistické s liberálním trhem než země postkomunistické nebo jinak totalitárně diktátorské, zkrátka NELIBERÁLNÍ. Krásný příklad je srovnání Ruska a kterékoli jiné západní země včetně USA.

    1. Ale Oto, já přeci nezpochybňuji nic v rámci vašeho paradigmatu, jako zpochybňuji vaše paradigma jako takové. HDP je metrika, která nic podstatného neměří, a HNP se z dobrých důvodů neuvádí. Mě je jedno, jak je vysoké HDP, mě zajímá, jak je dostupná zdravotní péče, vzdělání, jaký je trend poměru bohatství (bohatnutí) mezi nejbohatšími a nejchudšími etc. A v tom všem musí kapitalismu z podstaty zaostávat, protože jeho podstata je přesně opačná, než distribuovat bohatství (společenský) produkt mezi celou společnost.

     1. Realita je taková, že kapitalistické země vedou světové žebříčky ve kvalitě zdravotní péče, vzdělání a růstem bohatství nejchudších vrstev. Důvody, proč tomu tak je, neznáte, ale znát ani nemusíte.

     2. V kvalitě zdravotní péče pro bohaté jistě, ale co její dostupnost pro všechny? Nůžky mezi bohatými a chudými se v kapitalismu rozevírají, společnost se stratifikuje. To je podle vás žádoucí, to je podle vás pokrok?

     3. Vaše teze praví, že kvalitní zdravotní péče se ve vyspělých zemích vzdaluje méně majetným vrstvám obyvatel.
      Máte to podloženo daty, nebo si to domýšlíte na základě neurčitých dojmů, získaných četbou vyselektovaných zdrojů?

     4. Vždycky existuje nějaká pomyslná špička, která není dostupná všem. A když se z těch špičkových a velmi drahých léčebných metod stanou metody běžné, na špici už se zase začíná s něčím novým. Za tím není žádný podezřelý záměr. V žádné zemi nevymysleli takový systém, kde by nejnovější metoda byla od samého počátku pro všechny.

     5. Jde o to, jestli je ta nedostupnost „bug“, nebo „feature“. Pravičáci ji za „bug“ rozhodně nepovažují.

     6. No a mají pravdu.
      V tomhle případě je to funkce pokroku v medicíně.
      V téhle souvislosti mě svého času namíchnul levičácký povyk kolem Julínka, jehož prvořadým záměrem bylo urychlení v přijímání nových léčebných postupů do hrazené péče. Tedy její zpřístupnění všem, kterým by mohla pomáhat. Aby rozhodovala závažná diagnóza, ne peněženka nebo VIP status.

     7. A kdo to bude platit? Když na tom nepůjde vydělat, tak to v kapitalismu nikdo platit nebude, i když HDP by umožňovalo, aby to měli všichni třikrát.

     8. Asi byste mi to měl přeložit do nějaké srozumitelnější řeči, protože nechápu, co vlastně povídáte.
      Mechanismus plateb za hrazenou léčebnou péči je u nás stanoven takto:
      Zdravotnické zařízení má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami o poskytování léčebné péče. Na základě této smlouvy pojišťovny posílají platby na konto zdravotnického zařízení. Výpočet těchto plateb se v průběhu doby mění, od bodového systému přešel k paušálům a v poslední době se přechází na tzv. systém DRG, což je velmi zjednodušeně platba za diagnózu.
      Zkrátka a dobře, za léčení se u nás platí prostřednictvím zdravotních pojišťoven, žádné extra kouzlo v tom není. Stát určuje, co všechno spadá do této hrazené péče, a zároveň nařizuje občanům, kolik peněz mají odvádět na zdravotní pojištění. Plátci daní navíc financují částky, které pojišťovnám přicházejí ze státního rozpočtu za tzv. státní pojištěnce, což znamená za důchodce, děti, nezaměstnané a další.
      Co z toho plyne jiného, než že nákladnou léčbu pro ty, co ji potřebují, zaplatí všichni, co posílají peníze do tohoto systému?

     9. Smlouva s VZP je už podepsaná. Ale i bez toho byla protonová terapie hrazená všem pacientům, kterým mohla pomáhat. Léčili se jinde.
      Co má s touhle problematikou společné Dbalý anebo Agel, netuším.

     10. Celá tahle výměna vznikla na základě vašeho výroku, že kvalitní péče nikdy neměla být plně dostupná pro všechny.
      Já za sebe vyhlašuju, že pokud plně dostupná je a zůstane i nadále, pak ať je klidně zlatý důl.

     11. A teď si představte, co by za to mohlo být nových školek nebo o kolik by mohly být nižší daně, kdyby ten zlatý důl nebyla. Zdravotní péče má být dostupná jako cíl sám o sobě (lidské právo), ne jako vedlejší produkt kapitalismu.

     12. To se zkoušelo čtyřicet let a výsledek?
      Náročná léčba, která byla u západních sousedů dávno zavedená, byla u nás jen s protekcí anebo vůbec.
      Školek bylo možná dost.

     13. A jeden díl Nemocnice na kraji města se nesměl v NSR vysílat, aby západní Němci nezáviděli, jakou tu máme péči o rodičky a novorozence.

     14. Tenhle system se dokaze legitimizovat uz jenom tim, ze neustale dokola omila, jake to bylo za komousu spatne. To je tedy pekna vizitka pro ctvrt stoleti znovu nabytych lidskych svobod.

     15. Kdyby vás toto skutečně zajímalo, pak byste nezcencuroval muj analytický report toho, jaka je ta sociální péče, zdravotnictvi veřejná doprava atd. v jednotlivych zemich sveta. To jsem vám sem dal jako další důkaz toho, že verejne a socialni sluzby jsou opět nejkvalitnější v zemích Západu s liberální demokracii. Chápu, to by naopak vaše paradigma odhalilo jako lež či alespoň jalovou propagandu. Rusko dopadlo hůře než Singapur nebo Chile.

 2. No s tou vírou a archaickými přežitky bych neřekla, že je věc tak jasná jak autor předkládá.
  tvrdí, že „S archaickými hodnotami, jaké vyznává radikální islám, si konzum hravě poradí.“
  Hmmm. Kdyby tomu tak bylo, kdyby bylo vítězství Konzumu tak jisté, musel by Západ vynakládat tak obrovské úsilí na rozbití všech silných a prospívajících islámských zemí? Nějak to v nich asi nešlo tak rychle jak si tvůrci Konzumu přáli, z nějakého důvodu nepodlehly Konzumu, tak jim musely být nastaveny nové podmínky života, že ano, ale ani ty nemusí znamenat, že „Konzum slavně zvítězí“.
  Kdo chce o islámu psát, měl by mít představu o síle jeho archaismů :-). Oni budou vždycky dávat přednost zlatu před pozlátkem. Zahalené ženě před odhalenou. Na místě pobytu nezáleží. Škoda že si autor dělá takové naděje, bude hodně zklamaný :-)

  1. Ale vždyť to tam máte – Západ se nechce o konzum dělit, potřebuje oblasti bídy. Naprostá většina muslimů se s naším konzumem v reálu nepotkala, proto také zůstává muslimy, protože jim to pomáhá snášet jejich bídu.

   1. Čímž chcete spolu s autorem říct, že když budou bohatí, přestanou být muslimy, odvrhnou své tradice, právo i náboženství a budou blbnout stejně jako my? Echm, a už se někdy nějaký z šejků islámu vzdal? :-)
    Pro muslimy není bohatství nebo chudoba něco důležitého.
    Muslimové zůstávají muslimy, protože islám jim vysvětluje svět, udržuje řád, pořádek a spravedlnost, je jejich zákonem a náplní srdce. Jsou hrdí na svůj svět, milují ho, nedají na něj dopustit, a nikdy ho za peníze nezmění. Náš Konzum oni vyjedí zevnitř, aniž by je to poznamenalo. Berou mu ten smysl a význam, který do něj vložil náš svět. Z naší tajné zbraně dělají bublifuk.
    Je jakási hloupost klást na islám stejná měřítka jako na náš svět, a čekat stejné výsledky.

    1. Muslimové jsou také lidé, čili fungují stejně, jako my. Islám potřebují, aby byli schopni snášet svoji realitu. Změní-li se realita, změní se i potřeba islámu (křesťanství, národa…). Šejkové nedrží islám kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby mohli lépe ovládat své poddané.

     1. Máte tam překlep: „Změní-li se realita, změní se i podoba islámu“ tam asi mělo být. ne?

 3. Pan Ota je typickým příkladem toho, proč zůstává kýžené spojování „lidí dobré vůle“, např. proti migrační hysterii, jen přáním z ranku nesplnitelných. Liberálové, jako pan Ota, z toho samozřejmě viní „radikální levici“ (což je vše nalevo od čssd) a její neschopnost podřídit své uvažování „jasným faktům“ (rozuměj výkladům liberálů). Takto se vlastně z liberálů stávají totalitáři, kteří každého, kdo nepřijme jejich světonázor, označí za blouznivce. Oč skutečně liberálnější jsou pak oproti nim třeba anarchisté, kteří např. svůj antifašismus nepodmiňují žádným „ale“.
  Další věc, která mě při sledování reakcí liberálů (nebo snad „liberálů“?) napadla je fakt, že jejich kritika není v zásadě směřována k tomu, aby něco zlepšila, ale aby spíše pomohla utvrdit (neo)liberální dogma. Např. jejich kritika Ruska. Oni nekritizují tamní systém proto, že by je snad pálila životní úroveň běžných Rusů a oni jim chtěli předestřít nějaká smysluplná východiska k zlepšení jejich situace. Oni chtějí jen nacházet něco, cokoliv, ke kritice, kterou by podpořili svá dogmata. Jejich liberalismus (touha po svobodě atd.) je tak spíše touhou po tom, uchránit si tu svou vlastní „svobodičku“. Jiní „nesvobodní“ tu nejsou od toho, aby se stali jejich přičiněním svobodnými, ale aby posloužili ke konstruování příběhu „velké pravdy“ o tom, že není lepšího socioekonomického zřízení, než současná podoba Západní neoliberální demokracie.

  1. Kritika těch co jim takovy režim co jim není schopen ekonomicky a sociální podporou zajistit důstojnou životní úroveň, je naprosro opravnena, a je mi jich lito, ale jen toliko jejich vlastni hlouposti. Protože oni se ji tou volbou vlastně dobrovolně vzdávají a volí pravý opak ekonomickeho blahobytu. Když někdo o co víc je ekonomicky v krizi o to více zbrojí jako Putin a sahá lidem do jejich penzijních účtu na jejich finance a dava je na zbrojení, tak tem snad ani o žádnou prosperitu a o vyssi osobní životní úroveň ani nejde.

   1. Jsou lidé, kteří se raději vzdají části své životní úrovně, aby si uchovali svobodu a lidskou důstojnost. O zkrachovalých a vytunelovaných penzijních fondech by vám mohli takoví Američané vyprávět celé ságy.

 4. Posedlost tím, jak je Rusku údajně ubližováno, je trapná. Kapitálu v přenášenení montoven na východ Rusko v ničem nepřekáží, v Asii je spousta zemí, které jsou vhodné jako budoucí montovny.

  1. Které? Čína už to pár let není a nechce být. Rusko kapitálu překáží ani ne tak proto, že by mělo něco proti montovnám, jako proto, že se odmítá stát kolonií. A je zatím pořád dost velké s silné na to, aby dokázalo vzdorovat. Viz dějiny 20. století.

 5. 31.8.2016 – 15:11
  Tribun
  A jeden díl Nemocnice na kraji města se nesměl v NSR vysílat, aby západní Němci nezáviděli, jakou tu máme péči o rodičky a novorozence.
  :-)
  Tuhle legendu si zřejmě vyprávějí zasloužilé soudružky na přípravných schůzkách před oslavami vítězného února.

  31.8.2016 – 16:42
  embecko
  Tenhle system se dokaze legitimizovat uz jenom tim, ze neustale dokola omila, jake to bylo za komousu spatne. To je tedy pekna vizitka pro ctvrt stoleti znovu nabytych lidskych svobod.
  :-)
  Moje připomínka těch let byla pouhou reakcí na Tribunovu představu o tom, co by mohlo být. Protože už to tak jednou bylo.
  Předtím jsem se striktně omezila na současnost. Protože ve snaze
  legitimizovat minulý režim se tu donekonečna omílá, jak je teď všechno špatně. A to nikoli věcně, ale velmi, velmi
  kreativně. Nejdřív se vezme nějaký hrůzyplný obraz a prohlásí se za skutečnost. Pak se do té „skutečnosti“ tepe. Na závěr pak nesmí chybět věta: A za to všechno, milé děti, může zlý kapitalismus.

 6. Ještě dovětek k Tribunově větě „Zdravotní péče má být dostupná jako cíl sám o sobě (lidské právo), ne jako vedlejší produkt kapitalismu“.
  Zdravotní péče je u nás dostupná na základě zákona a tato dostupnost není závislá na tom, jestli jsou subjekty působící ve zdravotnictví vlastněny státem, krajem, obcemi nebo někým jiným. Všechny se musí ve vztahu k pacientovi a jeho nároku na hrazenou péči řídit stejnými pravidly, pokud chtějí participovat na pojistném systému.

   1. Klidně tomu tak můžete říkat, když myslíte. :-)
    Ale proč potom vedete řeči, jako že tu musí zdravotní péče zaostávat či stávat se nedostupnou, protože kapitalismus?

     1. Ale ne. Myslím, že ty řeči vedete, protože tomu chcete věřit. Realita vám v tom nesmí překážet.
      Zdravotnictví v pořádku není, ale jeho problém je úplně jinde, než ho vidíte vy.

Komentáře nejsou povoleny.