Chystá se v tichosti obnova Lidových milicí?

Mám ve zvyku monitorovat nově vyhlašované zákony a dnes jsem narazil na jeden, který vypadá ne jako novelizace novelizace, což je většina nově vyhlašovaných norem, ale jako zákon zbrusu nový, přitom zákon, o jehož projednávání jsem nezaregistroval jedinou zmínku! Je to zákon 14/2021 Sb. o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Možná slyším trávu růst, ale mě se ten zákon i to ticho kolem něj nějak nelíbí.

Hned v §1 stanovuje zákaz ozbrojených skupin, které v § 3 definuje jako že a) má povahu paramilitární ozbrojené složky, b) je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a c) nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.

Ne že bych se zákazem něčeho takového měl problém, jen se divím, proč je na to třeba nový zákon a proč, když je to tak důležité, že nestačí stávající právní úpravy, se o tom více nemluvilo?

Ale to ještě není nic proti §4, který zřizuje systém střelecké přípravy, jehož účelem je zlepšování znalostí, schopností a dovedností osob oprávněných k nakládání se střelnými zbraněmi pro potřeby zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky. Nikde jsem ale nenašel žádnou zmínku, že by se tento sytém střelecké přípravy týkal jen policie, armády nebo aktivních záloh. Jde snad o zelenou pro ty myslivce střežící hranice před migranty?

A §5 odst. (4) je také chuťovka: Vláda může nařízením vymezit podmínky účasti na programu střelecké přípravy, pokud jde o a) návaznost programu střelecké přípravy na systém přípravy obyvatelstva podle jiného právního předpisu, b) držení oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi účastníkem programu střelecké přípravy podle § 6.

Pokračuje §17: Je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci krizového stavu, kterým se rozumí stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav, může vláda po dobu trvání vyhlášeného krizového stavu nařízením a) stanovit, nejdéle však vždy na 3 měsíce, podmínky nakládání nebo oprávnění nakládat se střelnými zbraněmi odchylně od právních předpisů uvedených v § 2 odst. 1…

K čemu je takový zákon dobrý? Proč nestačí zákon o zbraních a střelivu? S takovým zákonem v zádech je obnovení Lidových milicí snadné. Nebo zřízení Mysliveckých milicí. Nebo jakákoliv jiná militaristická kulišárna. Tento zákon podle mě zcela zjevně a zcela zbytečně militarizuje společnost.

A pochopit mi to nepomohla ani důvodová zpráva, která naopak tam, kde jsem ji byl schopen porozumět, moje pochyby jen přiživila. Perlička: v důvodové zprávě se zákonodárci explicitně distancují od Svazarmu. Pročpak to asi považovali za důležité?

20 komentářů: „Chystá se v tichosti obnova Lidových milicí?

  1. Hamáček, Ondráček a mnozí další. Ale schválit jich to muselo mnohem víc, včetně těch 81 pojistek v senátu.

   1. Takže to byla iniciativa poslanců ČSSD a KSČM? A nepochybně ji posvětili všichni myslivci v obou komorách, protože podíl bouchalů mezi politiky je výrazně vyšší než je průměr celé společnosti. Koneckonců tomu tak bylo už dávno za bývalého režimu.

    Ale tím se i vysvětluje ta zmínka o tom Svazarmu… Čili je možno řídit se klasickým bonmotem: Nevěřím žádné informaci, dokud ji někdo nedementuje. Zde je to dementi preventivně včleněno přímo do důvodové zprávy. :-D

    Dalším krokem bude rozšíření rozsahu brané povinnosti. A přednostním cílem takto zformovaných paramilitárních složek budou nepochybně ty davy imigrantů, které někteří ustrašenci už-už vidí ante portas… Jistě se s nimi svezou i cikáni, kdo je taky má od těch ostatních čmoudů odlišovat, že, a mezi kolaterální ztráty budou nejspíš započítány oběti tzv. nešťastných náhod, omylů při vyhodnocení situace nebo využití držených zbraní pro řešení rodinných a sousedských sporů.

    1. Jednalo se skutečně o poslanecký návrh. Tady, hanku, máte předkladatele návrhu hezky sepsané.
     https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=669&sp=1

     Ale možná by mě trochu zajímalo, od kdy jsou členy ČSSD nebo KSČM například Marek Benda (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Jan Bartošek (KDU-ČSL), František Vácha (TOP09), Lukáš Kolařík (Piráti) Radek Koten (SPD) a Věra Kovářová (STAN).

     Nesplňuje váš poslední odstavec náhodou požadavky na konspirační teorii (pro jogíny i pro maminy), založené na dvou Tribunem dodaných jménech?

     1. Nejspíš se Vám ted dostane odpovědi jako Kamilovi, tedy že v hospodě by Vaše domněnky a argumenty nejspíš sežrali ale takový myslitel jako hank jistě ne. Jen mě překvapuje, že tak dobře ví, on takový skvělý intelektuál :D, jak by se zachovali v hospodě, že by tam chodil diskutovat? No možná že do nějaké intelektuálské hospody(nebo skupiny v hospodě) chodí, ale tam by to zase asi nesežrali kdyby diskutovali právě s hankem :D. To je tedy oříšek, s tím si ani zdravý (pro hanka doplním selský, ať má radost) rozum jen tak neporadí.
      Jinak k tématu, asi je to reakce na tlak Bruselu zdá se. Já se o zbraně nijak nezajímám, nemyslím si, že se toho dá zbraněmi mnoho dosáhnout (na rozdíl některých diskutujících například u p. Bavora), ale věřím jim, že dosavadní zákon o zbraních a střelivu je v ČR poměrně dost promyšlený a dostačující.

     2. Děkuji. Přiznávám, že jsem se na základě neúplné Tribunovy informace unáhlil. Na rozdíl od štamgastů některých internetových pajzlů mi nedělá potíže přiznat chybu.

     3. kočka šklíba: V naší (skutečné, nikoli virtuální) hospodě s tím problém nemám a dokonce ani dělnictvem z místní fabriky tam pojem „intelektuál“ není považován za sprosté slovo. Zato jsou tam dobře známé a frekventované pojmy jako „semetrika“, „megera“ apod.

     4. K hospodě jsem se už vyjádřil tady: https://tribun.red/2021/01/13/konspiracni-teorie-pro-joginy-i-pro-maminy/comment-page-1/#comment-162684 a tak zmíním jiný postřeh: Proč tě, hanku, jako první střelecké cíle napadají právě imigranti a cikáni? S cikány tu sdílíme prostor už celá staletí, imigrantů je zde jako naseto (vietnnamský obchůdek na každém rohu, firmy prošpikované Ukrajinci, v mnohých fabrikách celé cizokrajné týmy), mezi lidmi je zbraní poměrně dost ale že by docházelo k nějakému jejich střílení, doposud nepozoruji. Nejsou ty tvoje představy stejně přehnaně exponované jako těch které označuješ za ustrašence vidící imigranty už-už před branami?
      Co se týče toho okatého distancu od Svazarmu, tak si také myslím že jde o typickou „úlitbu bohům“ aby nikoho náhodou nenapadlo ani to nejmenší propojení myšlenky s bývalým režimem. Dovedu si představit jak by se na tom někteří poslanci dokázali celé hodiny točit ve svých připomínkách, jen proto aby si na chvíli užili svou exhibici či na jediném odmítavém „argumentu“.

     5. Vyserte se na něj, Hanku.
      Jen trolí a provokuje.
      To už nestojí ani za ten vtipný „kompliment“ , co schytala číča.

      Už před lety jsem v tom sousedním podniku prorokoval, že kdo se dá s tím zhuleným hnědým sociopatem do holportu, propadne se stejně jako on až na samé dno.
      Z toho diskusního salonu je dnes pajzl na úrovni Jedové chýše, z dříve rozvážného a moudrého diskutéra Kamila Mudry jen vitttův podržtaška a tragikomická pokrytecká karikatura sama sebe a podobný osud tam potkal i další.
      Jo holt nejen v pubertě si člověk musí dávat pozor, jaké si vybírá kamarády.

     6. A něco jiného než invektivy, byste, Saule, „na skladu“ nenašel?

     7. Saul: Naštěstí mi před chvílí e-mailem přišla další větší dávka práce za peníze, tak teď nejmíň dva týdny nebudu mít na krmení trollů čas ani náladu…

     8. Ale našel, Kamile, to víte že našel.
      Úplně bez invektiv to sice nebude, z principu tématu to dost dobře není možné, ale vynasnažím se jich ušetřit aspoň vás.
      A jaké zboží by jste si z toho „skladu“ vlastně ráčil přát?
      Vidím, že vás velmi trápí některé palčivé otázky, nabídnu vám tedy medicínu, která by vám mohla rozjasnit mysl a snadněji na ně nalézat odpovědi
      Hanka necháme v klidu pracovat a já si za něj dovolím zamyslet se nad tímto vaším dotazem:
      “Proč tě, hanku, jako první střelecké cíle napadají právě imigranti a cikáni?”

      A nabídnu vám z toho “skladu” např. tuto vysvětlující citaci.
      Ta už ovšem Hankova není:

      “Něco v tom smyslu jsem tady psal už před lety.
      „Bez rasismu to nepůjde“, se to jmenovalo, týkalo se to už cigošů.
      Je to válečný stav, a my máme jednu celkem zásadní výhodu.
      Nepřátelé jsou na první pohled poznat….
      …ale cigoše tady stejně máme, a každých 10-15 let je jich dvojnásobek, něco se s tím udělat bude muset, to prostě nejde přehlížet.”

      Tak co tomu říkáte?
      A není vám to takové nějaké povědomé?
      Tak teď pozor, Kamile, přijde otázka za dva bludišťáky.
      Kdopak a kde nám tu ty “střelecké cíle” tak ukázkově vytyčuje???
      Že by Julius Streicher v nacistickém Der Stürmeru?
      No, není to přesně ono, ale přihořívá….
      Pořád nic?
      Tak zkuste využít možnost nápovědy přítele na telefonu.
      Ten už by si na svá vlastní slova vzpomenout asi měl.
      Pokud tedy není opět intoxikovaný.

      No a víte co je zvláštní, Kamile?
      Že pod podobnými zvratky našich flustenců a bílé nazirasistické vebeže podobné otázky po původu jejich rozbujelé imaginace nekladete.
      (I když konkrétně pod tímto jste se o jistou korekci toho “válečného stavu” pokusil) .
      Rovněž svými historickými znalostmi se chlubíte pouze zde :
      ” S cikány tu sdílíme prostor už celá staletí,…”(KM)
      Ale zase jinde tuto svoji diskusní nesmělost vyvažujte odvážnými agitkami typu vzájemné spolupráce pro národ a vlast.
      Hotový tatíček Masaryček.:-)
      Ten ovšem při řešení podobných rasových témat projevil vůči všemožným frustrátům a primitivům poněkud více odvahy, než disponujete vy!

 1. Policie, armáda a AZ nejsou v zákoně jmenovány, protože už pár let běží program Přípravy občanů k obraně státu. Známější je pod zkratkou POKOS, jde o krátké kurzy pro dobrovolníky. Jsou sice součástí agendy ozbrojených sil, ale účastníci kurzů formálně zůstávají civilisty. Jak často tam člověk dostane zbraň do ruky, či jak důkladně se s ní seznámí, to vám neřeknu. Nicméně neni nic divnýho, že na ty lidi zákon pamatuje.
  Mimo to tu máme soutěže v dynamický střelbě, jejichž účastníci, ať už střílí IPSC nebo LOS, se organizujou v klubech a asi taky nestojí o to, aby si je nějakej proaktivní kretén splet s „paramilitární skupinou, která by se snažila ozbrojenou cestou prosazovat politické nebo náboženské cíle“.
  Obecně vlastně vůbec nevidim důvod bejt z civilních držitelů zbraní takhle vybzikanej, ale to už tak holt někdo má no…

  1. Ale jak to souvisí s tím zmiňovaným novým zákonem? Proč to nejde podle stávajících? Proč na to musíme mít nový zákon? A proč má najednou stát organizovat něco, co je ze své podstaty spolková zájmová činnost? Jediný důvod, který mě napadá, je zájem státu využívat takové aktivity ke svým cílům. Jenže o ničem z toho ten zákon nemluví, jen otevírá prostor. Obavy sportovců ze záměny s militanty lze rozptýlit nějakou certifikací či registrací, k tomu není třeba státní organizace. V tomto případě mi opravdu nejde o zbraně jako takové (byť nejsem z těch, kterým by poskytovaly sexuální uspokojení), ale jen o ten jeden zákon, jehož smysl chápu po vašem komentáři ještě méně.

   P.S. Jestli to bylo myšleno na mě, tak já jsme vybzikanej z každého držitele zbraně, přesněji řečeno z každého, kdo má pocit, že musí být hrozbou pro ostatní, aby se sám necítil ohrožen, jsme vybzikanej z každého, kdo si zbraní kompenzuje své mindráky, jsem vybzikanej z každého, kdo věří tomu že jedině zabíjet znamená být skutečně svobodný.

   1. Cituji:
    „Nikde jsem ale nenašel žádnou zmínku, že by se tento sytém střelecké přípravy týkal jen policie, armády nebo aktivních záloh. Jde snad o zelenou pro ty myslivce střežící hranice před migranty?“
    Nemůžete takovou zmínku najít, když stát už řádově roky organizuje kurzy pro civilisty. Logicky na ně pamatuje i v novém zákoně.
    Registrace sportovních střelců fungujou už teď. Jenže tu taky máme bývalé ústavní soudkyně, které vlastníky samonabíjecích pušek pro IPSC závody častují otázkou, „Na co doma potřebujete skoro kulomet?“ A registrace ve sportovní organizaci jako odpověď zřejmě nebere, přesto, že by měla…

    V neposlední řadě jde asi taky o konzervaci zákona o zbraních a střelivu v jeho současné podobě. V momentě, kdy stát civilní střelce nějak zahrne do své bezpečnostní politiky, mělo by to 119/2002 chránit před zásahy ze strany Bruselu.
    Je to švejkování, jistě. Ale ono by nebylo potřeba, kdyby Brusel nezačal pár let zpátky na sílu tlačit debilně postavený zpřísňování zbraňový legislativy…

    Ad P.S.: Bylo to myšleno obecně. Bavit se o tom nijak zevrubně nepotřebuju, protože jsem takovýma debatama v průběhu let prošel příliš mnoha na to, abych se hnal do další. Obzvlášť, když argumenty anti-gun aktivistů jsou pořád stejně zoufalý a vesměs stojí na předpokladu, že jejich svoboda začíná v mojí skříni. No tak nezačíná a znova to rozebírat už nějak netoužim…

    1. Zakládat svou svobodu na výkonné rychlopalné zbrani ve své skříni je ovšem druhý extrém. Nebývají to sportovní střelci, kteří s tím přicházejí.

     1. a) Tu svobodu nezakládám na tom, že mám ve skříni ausgerechnet zbraň, ale na tom, že je to zkrátka moje skříň, do který si můžu dát co chci, třeba i tu zbraň…
      b) Definujte „výkonnou rychlopalnou zbraň“. Nechci po vás, abyste sypala z rukávu technický parametry, ale terminologie je důležitá. Kategorizace zbraní mají přímé právní důsledky pro majitele už ve fázi žádosti o ZP. Bylo by tedy asi vhodné se k těm termínům nechovat jak hokynář.
      c) Zcela bez ironie – ke druhé větě bych potřeboval mapu. Co nebývají sportovní střelci? …s čím přicházejí?

 2. Poučné čtení. Hlavně ta diskuser. Divím se Kamilovi, že sem vůbec něco vkládá. Má cejch třídního nepřítele a agitátora proti přátelům žehu.
  Jo, to byly doby, když se měly na náměstích hromadně spalovat mrdvoly.
  Ovšemže dojde na ordnery. Ale nebude to lidová milice, nýbrž PeS VB … pardon PeS korona inkvizice. NATO budou čmrdlíky i ve chvíli , kdy PeS tranformuje stát do miliardových dluhů.
  Už na konci roku se pojede na příděly. A dozorovat vše bude PeS demogracie. Tak pravil Vatsjájana mnich.

 3. A lobby bouchalů nedá pokoj… Viz úprava listiny práv a svobod, která senátem prošla jako nůž máslem, nehledě na jejich neúspěšné podání k soudnímu dvoru EU.

Komentáře nejsou povoleny.