Kdo neví, ten věří

Mnoho lidí si vytváří postoj k chemickým zdravotním rizikům [To je přesná citace, ale platí o rizicích, resp. oblastech mimo individuální expertízu, obecně. pozn. red.] s využitím heuristického způsobu řešení problémů. K nejčastěji aplikovaným heuristikám patří důvěra v autority, afektivní heuristika a postoj „přírodní je lepší než umělé“… (…) V případě nedostatku vlastních znalostí, a s tím spojenou neschopností či neochotou si tyto znalosti doplnit, nezbývá než se spolehnout na experta. (…) Proces posuzování rizik a přínosů je tedy nahrazen procesem posuzování kredibility odborníků, na něž získávání potřebných znalostí a vytváření postojů delegujeme. Do centra rozhodovacího procesu se tak dostává otázka důvěry. (…) Racionální úsudek založený na vědomostech tím ztrácí na významu v porovnání s emoční odezvou spojenou s procesem sociální interakce. (…) A. V rámci afektivní, tedy na pocitech založené, heuristiky jsou obrazy, metafory či narativní figury asociované s posuzovaným rizikem mnohem důležitější, než data a z nich plynoucí závěry.

Komplexní odezva vyvolaná zhnusením patrně fungovala v raném období vývoje člověka jako adaptivní behaviorální (na chováni založená) bariéra zamezující kontaktu se zdravotně rizikovými faktory. Vedle evolučně biologického rozměru získal hnus postupem času i rozměr morální. Některými autory je považován za emoci, která vzniká v důsledku kontaminace – tedy narušení ideálního stavu v rámci hodnotové domény čistoty a nedotknutelnosti. Pokud hnus vede např. k odmítání recyklované odpadní vody jako zdroje vody pitné, asi by se daly předpokládat spíše praktické hygienické výhrady než morální pohoršení. Opak je pravdou – pro určité procento lidí je odpadní voda zkažená navždy, bez ohledu na to, jakým způsobem a jak hodně je vyčištěna, a to dokonce i pokud je ve výsledku prokazatelně čistší než voda balená či kohoutková. Dokonce je tak nečistá, že zkazí jakékoli množství pitné vody, do níž je přimíchána. Nejde tedy o znečištění chemické, fyzikální či biologické, ale o znečištění spirituální. K úspěšné dekontaminaci je pak třeba použit nikoli technické, ale spíše kulturní prostředky.

https://www.osel.cz/11801-kdo-mnoho-nevi-musi-hodne-verit.html
Advertisement

1 komentář: „Kdo neví, ten věří

  1. a to ještě nikdo nepřišel s tím, že chemické čistění, resp. rechyklace odpadních vod jde na úkor genové terapie, nezmagnetizuje vás, neočipuje a neovládá pomocí 5G ovládaných z Langley. Tedy krom toho, že toto realizují mj. firmy západního neoliberálního kapitalismu jako Suez nebo Aquatech. Ostatně největší ekologické projekty na zavlažování nebo odsolování mořské vody na blízkém východě realizují české firmy např. fa Princeston . Proč? Proč ne u nás? (krom „detailu“ že nemáme moře, ale oni nedělají jen projekty s mořskou vodou/? A proč ty zahraniční dělají projekty i v malých zemích. Namají takové transakční náklady, když své technologie používají ve více zemích najednou. Resp. mají své lidi mezi zaměstnanci tamních zemí a své aplikované technologie nelétají s nimi, ale jsou trvalým know-how přenosným over-the-world. V tom má tato ekonomická utilizace spojená s globalizací svoji jasnou ekonomickou výhodu na rigidním púohledem „národní ekonomiky! (každá země bude vynálezat svoje české, maďarské, bulharské a řecké auto – a bude si ho vyrábět sama!. Co na tom, že to bude šunt a že se bude plýtvat kapacitami na vynalézání dávno vynalezeného a v lepší kvalitě než zvládnou inženýří ve všech asi 205 členských zemích OSN najednou/.

    Ostatně být to takto, tak ten Mosambik nikdy nepřipustí naši firmu na svůj trh. A my nevyvezeme Škodovky do Číny, protože každý si bude vyrábět své „národní“ šunty a bude hrdý až bude čekat na „žluté anděle“ někde v pustině bude přitom hrdý na svůj národ a pracující lid:-)

    No, malý trh, málo peněz a hlavně čeští kverulanti, co vidí za vším spiknutí Iluminátu, Židů a všech co si myslí, že když něco skutečně vymysleli a vyrobili, že nemají právo za to žádat cenu, na kterou každý jeden nedosáhne a že bohatství, takto získané je nespravedlností vůči těm, co nic neumí, nic nevymyslí a tedy jen budou otravovat sebe i své okolí neustálým lkaním podtrhující jen to, že žijí naprosto oprávněně na huntě. Život je „nespravedlivý“, a bohudík za to. Mít každý max. „spravedlivě“ stejně, brzy bychom umřeli bídou.

    Fakt je že jsem trochu odbočil od tématu, ale myslet si že když je něco „hnus“ v jedné ze svých podob, není užitečné a čisté v jiné své podobě je jako náboženské dogma o „čistotě“ a „špíně“ transcendentních hodnot či víry v jiné než právě ty „tradiční“ a transcendentní hodnoty. Nakonec nevíra, nihilismus a orientace na okamžitý prožitek než je věčná honba za duchovní čistotou, je zdroje několikasetletého mocenského vymývání mozků a plýtvání lidským potenciálem, jako když se těm nejlepším neumožní za své nápady a nadání dát vyjímečná odměna, zatímco ti co nic neumí a ani se nic nesnaží umět, na ty první budou muset každý den celý svůj život pohlížet jak si spokojeně žijí a užírat se tím.

Komentáře nejsou povoleny.