Opáčko pro Čecháčky


Když pozoruji, kolik Čecháčků nadšeně podporuje trestnou výpravu Kyjeva proti odbojnému východu Ukrajiny a jak horují pro územní celistvost Ukrajiny hlava nehlava, tak si říkám, že by jim měl někdo připomenout několik momentů z novějších českých dějin. Například vznik republiky v roce 1918, kdy se české země odtrhly od Rakousko-Uherska a k nim se následně připojilo Slovensko, nebo boj armády nového státu, kterou lze tehdy ještě směle označit za povstaleckou, proti Maďarsku, které chtělo udržet svoji územní celistvost, tedy včetně Slovenska. A co legionáři, z pohledu Vídně teroristé podporovaní cizími státy (Itálie, Rusko, Francie) a bojující proti územní celistvosti, ba přímo existenci, Rakousko-Uherska, mimo jiné s cílem podkopat potenciál Vídně ovládat a udržet České země? Za připomenutí stojí rovněž rozpad Československa v roce 1993, kdy se Slovensko odtrhlo od Čech, se kterými již dále nechtělo sdílet jeden stát, a to bez občanské války a bez toho, že by česká armáda bombardovala Košice. Byla tohle snad chyba, Čecháčci? Litujete, že nebyla občanská válka se Slováky? Proč nemají mít Rusové z východu Ukrajiny stejný nárok na opuštění státu, který již nepovažují za svůj, jako měli Slováci z východu Československa? Proč podporujete Kyjev, když nebýt toho, že jsme se k Vídni zachovali stejně, jako se nyní snaží Doněcko zachovat ke Kyjevu, tak by žádné Československo nikdy nebylo?

Šest set osmdesát tři odepsaných duší


Egyptský soud vynesl 683 rozsudků smrti za podíl na násilných demonstracích a útoku na policejní stanici, při kterém padl 1 policista (zpráva). Dlužno dodat, že šlo o nepokoje v důsledku protestů proti sesazení prezidenta Mursího, který byl sice zvolen demokraticky, ale za „špatnou“ stranu. A asi i proto Západ teď pokrytecky mlčí. Nebo kde je smršť protestů proti porušování lidských práv a apelů na jejich dodržování srovnatelná s tou, která se snesla na Rusko poté, co přijalo zákon podmínečně omezující veřejnou prezentaci sexuální orientace, tedy něčeho ze své podstaty ryze soukromého? Těžko říct, co jsou ti v Egyptě odsouzení vlastně zač, možná jsou tu skutečně pěkná kvítka, ale průmyslový způsob vynášení trestů, notabene trestů smrti, by snad minimálně pochybnosti, když už ne protesty, vyvolat měl! Tak proč teď západní politické, novinářské a kavárenské elity mlčí? Přece jde o univerzální lidská práva, nebo ne? Proč se Západ zajímá více o pohodlí několika výtržnic v Rusku, než o život stovek Egypťanů odsouzených k drakonickým trestům ve velmi pochybném procesu?

Nevstoupíš dvakrát do stejného bahna


Pamatujete si ještě na poslance ČSSD Melčáka a Pohanku? To byly bohatýrské časy, když bylo hlasování podle svého nejlepšího vědomí a svědomí nejvyšší hodnotou a pravice a masmédia dělala, co mohla, aby toto jejich nezadatelné právo, tuto esenci osobní svobody a odpovědnosti, uhájila před totalitními manýry jejich rodné strany, která se dožadovala loajality a hlasování v souladu se stranickou linií. Ale to už je dávno, dnes je nejvyšší hodnotou loajalita. A tak poslanci ODS Úlehla a Florián, kteří nehlasovali v souladu se stranickou linií proti vyslovení důvěry „prezidentské“ vládě J. Rusnoka, nejsou hrdinové, ale renegáti, podrazáci, srabi a zrádci, kteří vrazili koalici nůž do zad. Závěr nechť si vyvodí každý sám, ale jestli v něm bude něco o dvojím metru, double-thinku a podobných finesách zodpovědné politiky, určitě nebude chybovat.