Nejnovější variace na asociální reformu důchodů

Tak se nám pan premiér zasnil a vysnil důchodovou reformu z pera pana Rusnoka. Takže už asi tušíte, komu taková reforma půjde k duhu a kdo ji zaplatí. Jestli jsem to pochopil správně (věřte novinářům), tak aktuální reforma má (opět) stát na těchto třech pilířích: individuální úspory, rovný důchod a úlevy pro rodiče (nebo také tresty pro bezdětné, podle toho, jak se na to chcete dívat).

A je to, jako obvykle, pěkná blbost.

Individuální úspory, resp. individuální účty, nebo také, jak říká pan premiér, osobní odpovědnost, tedy si každý bude šetřit sám na sebe a kdo si nenašetří, bude mít smůlu, nejsou ve skutečnosti nic jiného, než přenášení odpovědnosti státu na občany. Moderní stát totiž není odpovědný jen za fyzickou bezpečnost (policie), ale i za tu sociální (důchody). Pokud skutečně existuje, nebo brzy existovat bude, problém s financováním důchodů, tak toto není způsob, jak ho vyřešit, ale jak ho zamaskovat. Chybějí desítky tisíc na úrovni jednotlivého občana nejsou tak nápadné, jako chybějící miliardy na úrovni státu, jednotlivce lze snáze ignorovat a vytěsnit z médií, ale to nejlepší na tom je, že při takto nastaveném systému můžete vždycky říct, že je to jeho individuální selhání a systém je v pořádku. Nemravné, ale geniální. A pak je tu ještě jeden „drobný“ detail: aby si lidé mohli sami šetřit na důchod, musejí mít reálně z čeho. Takto pojatá důchodová reforma by tudíž musela jít nutně ruku v ruce s razantním zvýšením mezd. Ale jak je něco takového pravděpodobné, když mzdová láce je právě tou konkurenční „výhodou“,  na které si česká republika zakládá?

Rovný důchod je podobně asociální koncept, jako rovná daň – výhodný jen pro bohaté. Aby mohl rovný důchod fungovat, muselo by se de facto jednat a variantu občanské renty a musel by být tak vysoký, aby se z něj dalo důstojně vyžít bez dalších příjmů a úspor (viz předchozí odstavec). Jenže podle návrhu má být ten rovný důchod naopak záměrně nízký. V situaci, kdy většina populace nemá reálnou možnost si dostatečně vysoké úspory vytvořit a kdy z podstaty fungování finančního systému není nikdo schopen garantovat uchování hodnoty případných úspor, je zavedení dominantní role individuálních úspor arogantní a nezodpovědné.

A ani to zohlednění počtu dětí není bez problémů, jakkoliv jako jediné má alespoň jakous takous logiku (kdo neutrácí za děti, zůstává mu více pro osobní spotřebu i pro spoření, a nové generace jsou potřeba pro budoucnost). Především, ženy už nejsou mašiny na rození dětí. A co páry, které děti mít nemohou? Nebo nemohou mít víc, než dvě? Návrh ale počítá s plnou bonifikací až pro tři děti! (Ale už ne pro čtyři, protože děti chceme, ale bílé). Stát má rodiny podporovat, ne vynucovat. I bezdětný člověk může pro společnost prospěšný, někdy i víc, než ten s kopou dětí. Bude ale potrestán, protože státu nedodal předepsaný počet levné pracovní síly. Levné, protože pokud by elita nestála o levnou pracovní sílu, nevymýšlela by reformu důchodového systému postavenou na kvantitě reprodukce, ale na její kvalitě.

A kdyby měla navíc odvahu – myšleno skutečnou odvahu, ne odvahu silného dupajícího po slabším – tak by zkusila vymyslet opravdovou reformu, založenou například na tom, že si lidé nebudou muset ani spořit, ani platit pojištění, ale důchody se zaplatí prostě z výkonu ekonomiky, tedy z korporátních daní. K čemu jinému nám ty firmy jsou, když ne proto, aby nás živili? Proč je jinak nechávat spotřebovávat naše zdroje, když ne kvůli tomu, abychom z nich získali přidanou hodnotu? Aby bohatí chrapouni byli ještě bohatší? Na to žádnou reformu nepotřebujeme.

42 komentářů: „Nejnovější variace na asociální reformu důchodů

 1. Podívejte se do světa, člověče, nešťastná, hladomory mají tam, kde se o lidi „stará“ stát od kolébky až do hrobu. Nejvyšší penze mají naopak v Nizozemsku, kde se státní průběžný solidární systém podílí na celkovém příjmu důchodců jen 30%(!) a 70% vyplácí soukromé penzijní fondy, takže průměrný důchod v Nizozemsku dosahuje náhradového poměru 100%. Tedy průměrný důchodce odchází s průměrný platem do penze, bere-li oněch cca průměrných 3.450 € hrubého, bude brát svůj první důchod opět 3.450 € očištěný o daň.

  U nás, kde je naopak jediný státně přerozdělovací systém na kterém je asi 93% Čechů závislých ze 100% a je v něm nastavena až 90% solidarita (člověk co má milion hrubého měsíčně bere po odchodu do důchodu asi 85tis. měsíčně, zatímco odváděl měsíčně 330tis. hrubého a jelikož on bude v důchodu 20 let a odváděl 40 let, jedná se (ne)poměr 660tis. vers. 85tis. Takže on bude DESOLIDARIZOVÁN o rovných 88%. Takovou daň nepřipravovali ani největší komunističtí fanatici ve Francii a Itálii v 50.letech, kde měli tu možnost v rámci kapitalistického tržního systému vládnout. Probuďte se, a jestli chcete mít tady Venezuelu, nařiďte, aby se prodávalo jako za socialismu všem za stejné ceny a všichni měli +/- stejné platy. Hladomor pak (parafráze oné slavné divadelní hry) – „přijde na večeři“. Připomínám, že u nás je u téměř plně socialisticko-prerozdelovaciho systému jen pouhých 44%!

  Snad vám tento důkaz o největší sociální spravedlnosti fondového systému cenzura nevyhodí jako nevyhovující. V Chorvatsku i Turecku jsou díky nákladům na zbrojení státní odvody minimání (soukromníci a živnostníci navíc neplatí tradičně daně, takže průběžnák nic nevybírá) a Nizozemsko je ultraliberální země, kde by nikoho nenapadlo učinít nějakou „rovnost“ v tom, kdo kolik má brát.

  Pensioners in the Netherlands, Turkey and Croatia receive more than 100% of a working wage when they retire. Indeed, Dutch and Turkish pensioners get 101% and 102%, respectively, but Croatians receive a generous 129%.

  That is according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), which analysed data from its 35 member countries and a number of other nations.

  Zdroj: The World Economic Forum, Geneve, Switzerland

  1. Smyslem důchodového systému není, aby bohatí zůstali bohatí, ale aby se nikdo nestal chudým. Hladomory jsou dnes jedině tam, kde stát nefunguje vůbec, a když už, tak striktně liberálně (tj. nestará se o lidi, jen umetá cestičku kapitálu). Člověk který, který vydělává milión měsíčně a pak si stěžuje na „nízký“ důchod je a) blbec, b) svině.

   1. To vzkažte do Washingtonu, že Venezuela je řízena liberálně… :-) My tu máme díky naší vládě v tomto ohledu zcela jasno.

 2. Musím si poznamenat, že existuje teorie, podle které je přenášení odpovědnosti za občany na občany nemravné.

  1. Pokud na ně chcete přenést svoji vlastní odpovědnost, tak vám to přijde mravné? Uložit někomu povinnost, kterou nemůže reálně splnit? Klást na někoho nároky, které můžete splnit jedině sama? Odpovědnost nelze delegovat, to byste snad mohla vědět. A nikdo není odpovědný pouze sám za sebe, protože nikdo není izolovaný ostrov. Z faktu existence společnosti vyplývá fakt sdílené odpovědnosti, jejímž nositelem je stát, který byl za tímto účelem zřízen. Za tímto účelem, nikoliv za účelem vedení válek a pacifikace chudiny, milí liberálové.

   1. To, že občan delegoval část své odpovědnosti za jiné občany na stát, ho nezbavuje odpovědnosti za sebe a za důsledky vlastních činů. Kdo není schopen postarat se o svou obživu, bydlení atd., je závislý na státu či na jiné formě sociální pomoci. Nechci ukládat nikomu něco, co objektivně nemůže splnit.
    Jenom nechápu, proč vidíte něco špatného na vyzývání lidí, aby spořili na stáří, když mohou spořit. Důsledkem může být leda menší množství těch, kteří jsou zcela závislí na pomoci státu a neobešli by se například bez příplatku na bydlení a podobně.

    1. Jenže tady nejde o to, že si lidé spořit mohou, ale že si spořit musí. I ti, kteří reálně nemají z čeho. Odpovědný za svoji obživu, bydlení etc. je každý jen do té míry, do jaké má vliv na své okolí. A ten je tím menší, čím je člověk chudší. Chtít po nejchudších stejnou odpovědnost, jakou mají bohatí s nesouměřitelně většími možnostmi, není liberalismus, ale alibismus.

   2. To je ten problém s liberály, kteří nechápou rozdíl mezi termíny „možnost“ a „povinnost“. A pak žasnou nad volebními výsledky svých politických představitelů… :-)

   3. Doporučuji třešni, aby přestala uvažovat v rovině stát a začala myslet v kategorii společnost. Třeba pak příjde i na to, proč si spousta lidí nemůže nejenom spořit na důchod, ale i obstarat vhodný byt proo založení rodiny, anebo si zkrátka dopřát aspoň krátkou a zaslouženou dovolenou. Lidi by si třeba i rádi spořili, kdyby měli z čeho. Jenže to by ten stát musel být v první řadě jejich a nesloužit tak mj. jako nástroj pro hodně krátkozrákou politiku. Ta otázka zní zkrátka úplně jinak: Pokud stát, který má k ruce i nějaké ekonomické nástroje, bude podvazovat především zaměstnavatele, co si pak za pár let počne s množstvím potřebných důchodců? Tipuji, že to pak ošetří nějakým dalším morálním apelem, tentokrát na případné na potomky, že je jejich etickou povinností postarat se o spokojené stáří svých rodičů a prarodičů. Přitom v civilizované společnosti by mělo být samozřejmostí, že mzda jednotlivce dostačuje tomu, aby si nejenom mohl založit rodinu, ale současně i prožít spokojené stáří. Tedy, nechci se s nikým hádat, ale jde kupodivu i u jednu z myšlenek původního, klasického liberalismu. Viz hlavně J. S. Mill, který fakt neděla ze soukromého vlastnictví „svatou krávu“, čímž mj. ovlivnil i TGM a v tom pozitivním slova smyslu i první republiku.

   4. Šmankote, poloviční okno a „našerptávání“ těch správných slov :-)) Chtěl jsem říct to známé, že ten slavný dnešní stát jde na ruku akorát podnikatelům, takže škrtí mzdy, ze kterých je možné v první polovinmě mšdiánu našetřit tak akorát velký kulový, no a pak až minimálně+ do průměrné mzdy si lidé mšusí vybírat, čemu dají přednost. Apely, aby si lidé spořily na stáří, jsou zkrátka farizejské, protože velká část společnosti nemá z čeho díky státní police. Asi by bylo proto na čase se začít zajímat o to, klomu vlastně patří tehle stát a jakou vůbec má, pokud má, státní ideu. No a pokud nějakou má, tak to určitě už dávno ted klasický libertalismus.

   5. Nevím, jak si představujete, že někomu bude uložena povinnost, kterou nemůže splnit.

   6. Státní ideu, Seale? Běžte s tím k lékaři, zní oblíbená odpověď.
    Jak tak přihlížím dnešnímu vývoiji, mám dojem, že přece jen jakási státní, ale zejména nadstátní idea existuje: Stav, kdy všichni svobodně říkají ve stejnou chvíli totéž. Někdy se to podaří – nejspíše při nějaké meteorologické kalamitě: Když je 35 nad nulou, asi si nikdo nebude stěžovat na zimu a vice versa. V ostatních případech za to může Putin, jak nám někde tady paní třešeň už naznačila. Co bychom si počali, kdyby Putina nebylo…
    Ech…

   7. No nevím, XY. Mě to spíš připadá, že si lidé dneska spíš jenom vytahují z paklíku nějaké obecné termíny, aby se pak s nimi mohli tlouct po hlavě. Ještě v devadesátkách, kdy se pokládaly a upevňovaly základy nového společenského zřízení, tak to aspoň trochu vypalo na poker nebo mariáš, ale dneska je z toho akorát bohapusté Vole, padni. Zkrátka, kdo ovládá stát, ten nařizuje ostatním. Což samozřejmě vede nejenom k touze po ovládání státu, ale i ke snaze o jeho zboštění. Hej, křesťane, pomni tak akorát stát a kašli na všechno ostatní. No a protože stát vyznává jedinou racilnální logiku – fiskus – tak jde do kelu všechno, co nelze vyjádřit penězi. Asi jenom optimisté mohou věřit, že to nějak sovisí s liberalismem, socialismem, anebo nějakými jinými ideologiemi. Tady se už řadu let projevuje jiná věc, asi schopnost přisát se bez ohledu na politické přesvědčení na veřejné rozpočty. No a to se pak odráží i v používaném slovníku, kdy halt dneska snad skoro všichni skloňují hlavně ten stát, než aby mluvili o obsahu, tedy o společnosti.

   8. K těm státním ideám, Seale. Nic proti vašem důvtipnému výkladu; má glosa prostě konstatuje zjevný rys soudobých států a těch, kdo jej viditelně (nemluvím o tzv. deep state, o němž mluvíte nejspíše vy s těmi fiskály…) ovládají – totiž politiků. Všechny režimy mají prostě tendenci považovat své teze za jedině možné a všem prospěšné, podobně politické strany. Jiné názory jest dehonestovat, patřičně onálepkovat a označit za nebezpečné, nepřátelské či rovnou trestuhodné a jejich nositele za hodné umlčení, uvěznění a nelze-li jinak, tedy i usmrcení – v rozkošné podobě to bují nejen v současné demokratické Ukrajině s všemocnou (i všemocně slepou) ukrajinskou SBU, což je verze ruské FSB a obě mají v genech starého osvědčeného Felixe Edmundoviče. Neméně rozkošně to ovšem bují i v těch zavedených západních demokraciích, ty méně zavedené (jako např. zde) mají dnes naprosto stejný způsob, jak zacházet s růzností mínění – např. jurodivé nápady BIS ohledně vzdělávání v historii na českých školách. Jde to tak daleko, že i alternativci a la Čulík volají po omezení svobody toho slova, které nesouzní s jejich narativem. Režimy a jejich představitelé mají prostě rádi treu und bieder občany – a mají-li k tomu moc a prostředky, postarají se vší silou (viz Francie, předtím Katalánsko) o obnovení pořádku. Ideologové i imagologové, kteří prvně jmenované vystřídali, nějak nesnášejí, když jim někdo kazí hru. A že to postihuje i tzv. státníky, o tom svěčí i doslova kopernikánský obrat na Hradě, jímž se hlava státu čestně zařadila k bojovníkům jako byl starý mrčil Václav Benda, k jehož nejslavnějším kouskům patřil návrh na pozvání jistého jenerála Pinocheta do Prahy. Nějak nám přituhuje… :-)
    Jak říkám, největším potěšením demokrata je, když všichni hezky svobodně říkají ve stejnou dobu totéž. Dědicové jednoho hrůzného myslitele z Německa 19. století (všímáte si, jak přebírám dobový diskurs?) to označují ve svém katechismu jako poznanou nutnost…

  1. Zarazilo mě, že stále ještě existují lidé, kteří věří v existenci tzv. důchodového účtu do roku 1993 a v jeho vykradení.
   K té Číně:
   Možná by nebylo od věci, kdybyste se pokusila napsat vlastními slovy, čím může být čínský příklad v našich podmínkách přínosný.

 3. Upřímně řečeno, s těmi potomky je to přesně dle teorie jistého Spirose z Korfu – Zeptám se ženy, kolik chceš dětí, tolik jí jich udělám – a potom ji dám zašít… Dle snů pana premiéra bude limit tři kusy – pak se „bude zašívat“. Mimochodem – kdo jich bude mít víc, ten bude potrestán snížením důchodu?
  Na počátku normalizace strana a vláda pochopily, že občany nejlépe zaměstná plození potomků a jejich následná výchova. Háček byl v tom, že – jak se tenkrát rozčiloval nějaký soudruh – lidé bez bytů nemají jaksi kde populovat. A kromě toho byla na bezdětné uvalena speciální daň z impotence. Jako by se pan premiér v tom svém snění našel v časech svého mládí…
  Co se pak toho spoření týče, byl to Tribun, kdo se tady kdysi obdivoval roční výkonnosti svého důchodového fondu myslím, že u ČS: zhodnotili jeho úspory o méně než jedno procento (?). Něco takového je prostě tím nejlepším doporučením. Taky mohli ten fond zdefraudovat, že.
  A s tím mzdovým růstem prosím opatrně – lidový chlupodravec, jehož služeb užívám, v souladu s utěšeným mzdovým vývojem v ČR od nového roku zavedl nové ceny: o 30% vyšší. Taktně si o tu třetinu navíc řekl až po výkonu. :-) Ještěže mne netrápí trvalé a barvení vlasů – to by byl teprve tanec! Ještěže nestavím, tam je cenový vývoj jako přes kopírák – a jistě se posléze osmělí další. Takže si spořte!

 4. Všichni důchodoví reformátoři – včetně Valenčíka – by měli začít povinným studiem gerontologie potažmo vývojové psychologie (ty poslední kapitoly) a pak žvanit.

 5. Kdybyste přemýšlel o faktech co funguje lépe podle předložených cisel, jestli kolektivismus anebo tržní kapitalismus a co přináší pro člověka v důchodu více užitku dle výše uvedených dat, nepokládal byste hloupé otázky čím kdo je anebo není jak politruk při PŠM. Proc maji v zemich kde platí soukromé spoření vyšší důchody než státní přerozdělování ukradené z výdělku pracujících (fakticky ale placené zaměstnavateli za své zaměstnance bez ohledu (!) na samotný výdělek coby výsledek zamestnacovy individuálně odvedené práce?) Proč vase předpoklady o tom, co by mělo být přínosné nefunguje a důchodci v plne prerozxelovacim systému živoří s almužnou oproti lidem mající důchody z fondů jako v Nizozemsku anebo Svycarsku, dokonce i v socialistickém Švédsku je fondovy pilíř pilir povinný?

  P.S.
  jsem rád, že si rozumíme, že vy mě považujete za svini a já vás zase za rudého bolševika je myslím dobrá platforma pro více vzájemného porozumění. Otázka je, kdo z nás dvou má více možností změnit k obrazu svému toho druhého, a to dle ideologické přiměřenosti svých vnitřních hodnotových preferencí vzhledem ke společenské realitě.

  Vzhledem k tomu, že vy jste „revolucionář“ co se anonymně schovává ve virtuálnu a v tom reálném světě ohýbá hřbet před kapouny do uctivého úklonu a hodí klencák na špinavou podlahu pro jemu hozené ojro nadřa(í)zeným Anglosasem (což je projevem, jak říká jeden český štvanec neoliberalismu, Anglosasovy „třídní a rasové“ povýšenosti nad chudákem Slovanem) pak myslím, že tento spor je spíše komickou ukázkou toho, že vy máte dosti „limitované“ možnosti jak dosáhnout svého, zatímco mě na to stačí „pár drobných“ což je pro mě ( i když to nemusí být vždy jen drobné), příliš náročné s čímž bych se mentálně nesrovnal, zatímco ve vašem případě ztráta „ctI“ a „ideové čistoty“ v boji s nepřítelem musí nést psychicky mučivé výčitky a sebeznevažování pro pocit zrady sama sebe díky své takto projevené slabosti a vnitřní zbabělosti…

  1. Jaká fakta máte na mysli? Všechna, nebo jen ta pečlivě vybraná? Fakta jsou sama o sobě k ničemu. To podstatné je jejich interpretace, kontext, ideový rámec. Chtěl jsem napsat, že vaše probuzení z liberálního snu do reality bude kruté, ale něco mi říká, že vy už o realitu stejně nestojíte, že vy v tom svém snu chcete dožít. Tak dobrou noc.

 6. Dvě země, které si mezi sebou léta přehazují světové prvenství v kvalitě důchodového systému, jsou Nizozemí a Dánsko. Možná tu bude někdo něco namítat proti kritériím, podle kterých je to hodnocení prováděno, ale těžko se dá tvrdit, že jsou tam kategorie důchodců, kteří živoří.
  Jsou určitě věci, které jsou nepřenosné, ale patří mezi ně i systém zabezpečení lidí na stáří?
  Řekla bych, že průměrné nižší příjmy by nemusely hrát až tak velkou roli. Stále platí, že to vyrovnávají životní náklady.
  Zaznamenala jsem ale jeden zajímavý postřeh: lidé v těch dvou zemích, jakož i v dalších, které jsou v tomto směru na špici, podléhají daleko méně diktátu konzumu než v zemích, kde jsou na tom důchodci hůř.

  1. Tribun to bere jako fake news a říká, že naše penze odebírané v průběžném duchodovem systému z 90% nadprůměrné vydělávajícím i když přinesou důchody jen v podobě 44% poměru k průměrné mzdě, je lepší systém než ten co prinese nahradovy poměr 100%. Zajímavé.

   Asi jsou totiž spravedlivým, třídnim trestem pro ty, co se cítí nad podprůměrné povyseni tím, že ukazují základní matematické výpočty toho, že prubeznak = chudoba, zatímco individuální odvody do soukromých fondů nesou bohatstvi i pro ty, co.cekaji co za ně zaplatili ti zli „bohatí“. Viz Nizozemsko.

   1. Průběžák tu byl dávno před Klausem.
    Nevím ale, o čem mě chcete přesvědčit. Já tu přece pléduju za kombinovaný model a ten Vostatkův se mi celkem zamlouvá. Možná ještě trochu víc pumpnout zaměstnavatele, ale to by asi vzbudilo jekot.

  2. Důvod je v tom, že v Dánsku a Holandsku neměli Klause a jeho reformátory, takže požívají smíšený model důchodového zabezpečení. První, základní pilíř čerpá z veřejných rozpočtů (daní). Druhý pilíř tvoří odvody z mezd, tedy příspěvky zaměstnavatelů a zaměstnanců a třetí pilíř představuje individuální spoření. Viz srovnávací studie Palrlamentního institutu z října 2018: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=152994
   Pochybuji o tom, že by u nás šlo kvůli pravičákům nějaký podobný první pilíř zavést. Ti by totiž pak mj. přišli i o svoje oblíbené tvrzení o tom, jak tu máme vysoké náklady na pracovní sílu. Samozřejmě, že procentuálně ano, když jádro českého důchodového systému je postaveno na odvodech z mezd. Asi proto jenom pro zajímavost: V Holandsku je financována z veřejných rozpočtů zhruba polovina důchodu. Zkrátka jde o systém, který čerpá z vysokého přerozdělování veřejných příjmů, které se kupodivu v jádru EU udrželo, zatímco ve východní Evropě bylo briskně odmítnuto coby „socialismus“.

   1. Já si spíš pamatuju, že kdykoli se u nás začalo mluvit o smíšeném modelu, vyskočili hnedle zastánci toho čistě průběžného a začali strašit odlivem příjmů do solidárního systému, vykradením fondů a bůhvíčím dalším, ještě než bylo cokoli zformulováno.

   2. Nevidím zásadní rozdíl, jestli jdou na důchody peníze ze státního rozpočtu, vybrané z daní, anebo z peněz vybraných jako sociální a důchodové pojištění. Stanovit ten první pilíř jinak /zahrnout odvody dnešního pojištění do daní/ je podle mne pouhá formalita.

   3. Když je to je to jenom formalita, tak mi vysvětlete, proč se důchodové systémy v Dánsku a Holandsku řadí mezi nejlepeší. Šmankote, že by to snad bylo v lidech, kteří u nás mizerně pracují a potom si stěžují, že nemají z čeho spořit, aby si vylepšili svůj nízký důchod? Fígl je samozřejmě v tom, že v Holandsku a Dánsku mají v prvním pilíři ten základní státní důchod (Beweridge; tzv. národní pojištění), no a pak dál zásluhově toho Bismarcka + individuální spoření. Kdežto my máme v jednom pytli tak akorát toho Bismarcka, což vede především k celkové nivelazaci důchodů. Průběžák zaváděl Klaus s cílem vyvázat stát z odpovědnosti za životní úroveň občanů. Nevyšlo mu hlavně to převedení podstatné části „bismarckovského“ pojištění do soukromých finančních fondů. Na to bude samozřejmě i nadále tlak, byť díky nivelizaci je dnešní systém udržitelný. Kvalitativní změnu by přinesl jedině smíšený model, který u nás podle holandského vzoru prosazuje asi jenom prof. Vostatek a pak možná ještě Idea. Ve Vostatkově rovnici jde o 2/3 Beveridge + 1/3 Bismarcka. Takže navrhuje základní státní důchod ve výši 31%, no a k tomu moderní sociální spoření.

   4. Průběžák tu byl dávno před Klausem.
    Nevím ale, o čem mě chcete přesvědčit. Já tu přece pléduju za kombinovaný model a ten Vostatkův se mi celkem zamlouvá. Možná ještě trochu víc pumpnout zaměstnavatele, ale to by asi vzbudilo jekot.

   5. Před Klausem tu byl koncept národního pojištění + osobní důchody pro pár desítek tisíc lidí. Proč si myslíte, že vás chci o něčem přesvědčit? Jenom jsem komentoval to vaše Holandsko a Dánsko. Ještě vloni to vypadalo, že by Vostatek mohl mít při přípravě důchodové reformy důležité slovo, ale teď Babiš skloňuje jiné jméno: Rusnok. Tak je asi dostatečně jasné, kterým subjektům ta ohlášená reforma půjde hlavně na ruku. To je právě na budování kapitalismu v Čechách fascinující: Místo toho, aby se zaváděly již vyzkoušené a osvědčené recepty, tak se tu už od dob kupónové privatizace kráčí novátorskou cestou. Až donedávna jsem považoval za vrchol entuziasmu tvrzení, že penzijní spoření, kdy naprostá většina střádalů je schopna si měsíčně odkládat tak max 500-600 Kč, může zabránit dramatickému propadu příjmů naprosté většiny seniorů při odchodu do důchodu. No a teď se tu podle dnešního rozhovoru s Babišem na České pozici chystá penzijní reforma, která chce navíc ještě do důchodů promítnout rodičovské zásluhy. Řekl bych, že k tomu by měly sloužit jiné nástroje sociální politiky (viz třeba Bavorsko), ale českému novátorství se samozřejmě meze nekladou. „Kdyby se prosadila Jiřím Rusnokem stvořená a Andrejem Babišem preferovaná reforma,“ zdůrazňuje Česká pozice, „padl by dosud výrazně paternalistický přístup státu.“ A za to přece stojí, takže vzhůru do toho!

 7. Asi není moc co dodat, ale stát tu máme proto, aby garantoval rovná práva a jejich vymahatelnost.

  Rozhodně ne proto, aby části lidí přikazoval živit jiné lidi, s nimiž první nemají nic společného. Dokonce i Ústavní soud prohlásil nedávný průběžný důchodový systém za nemravné a nelegální okrádání lépe vydělávajících.

  Natož situaci, kdy akcionáři firem (často lidé, kteří prácě do akcií ukládají své úspory) budou donuceni financovat důchod mase chudých lidí.

 8. a to jste tu jeste neprobrali milliardy tekouci „prubezne“ do stale vylepsovaneho „socialniho“ osetreni potrebnych ale nepracujicich, jak pise pisatel na jinem blogu, takze pak se samozrejme nedostava na penzisty.
  Stat opravdu neni „dojna krava“

  Náš stát v pohodě platí obrovské částky na asociály ale nejen to, ještě na servis kolem asociálů.
  Barevných samozřejmě, no ale ono je 80% asociálů barevných, a tak to je zásadní poměr.
  Ono nestačí, že jim stát vyplácí sociální dávky, stát jim ještě zajišťuje bezplatnou školku, taxíky na nákupy, právní pomoc, antirasistickou právní poradnu, důstojné památníky, inkluzi, příspěvky na bydlení, příspěvky na topení, příspěvky na nábytek, atd…atd…

  1. To si probírejte s těmi, co takové žvásty šíří.

  2. Už jsem se leknul, že váš „pisatel“ zapomněl na obědy zdarma pro asociální cigošské děti.
   Ale nezapomněl, již se hbitě doplnil.
   Tak hlavně, že máte jasno v tom, kdo všechno je asociál.
   Až tam v té žumpě vedle budete s pisatelem zase svorně řešit „nutnost zbavení Evropy všech barevných „ a jejich „věšení na lucerny“, tak se přijďte s těmi nadčasovými myšlenkami sociálně podělit.
   Mezitím můžete šířit tuto zaručenou zprávu, protože na léky zdarma jste opravdu zapomněli.
   http://www.hoax.cz/hoax/sok-v-lekarne—kdo-nemusi-platit-za-leky/

Komentáře nejsou povoleny.