Vytěsněný „socík‟


Z eseje Čekání na antikomunistický blockbuster vybírám dost zásadní (a víceméně souznící s tím, co říkám já sám, jen formulovaný akademičtějším jazykem) postřeh o percepci období před rokem 1989 v české popkultuře:

Tyto retrospektivní reprezentace mají tendenci nahlížet na dějiny skrze hodnoty doby, ve které vznikají – často tedy vypovídají více o současnosti než o minulosti. Populární kultura tak často sehrává legitimizační roli pro současnou politiku,

[Tím pádem se nikdy nevysvětluje, proč tu vůbec nějaký socialismus byl, proč jej lidé chtěli…]

Dochází často k externalizaci – režim je vyobrazen jako import odjinud. Postavy nikdy nepřijímají žádnou odpovědnost. Představitelé režimu jsou vždycky ti druzí. Jsou to prostě „oni“, ale hlavně ne „my“. Dochází tím ke kolektivnímu vyvinění. Všichni si mohli stejně jako Kodet v Pelíškách zajít na balkon a zařvat si „Proletáři všech zemí, vyližte si prdel“ – a nikdo za nic nemohl. Odpovědnost je vždy externalizovaná, někdy až do Sovětského svazu.

Bez zajímavosti není ani pohled k sousedům:

Jiná situace je v Německu. (…) Reapropiace tohoto období je založena na tzv. Trotzidentität, tedy určité identitě navzdory, skrze kterou se snaží východní Němci nějakým způsobem definovat. V českém prostředí tato potřeba není, čili je pro nás snadnější celé to období prostě odmítnout. Oni se snaží toto období částečně rehabilitovat, a to včetně velkého příběhu o budování lepší společnosti.

Známý neznámý Gustáv Husák


Gustáv Husáka zná každý, přinejmenším každý, kdo vyrůstal před Listopadem. Husák, to je přece ten děda z obrázku na zdi za katedrou, ten Slovák, co strčili na Hrad, aby Slováci neremcali, poslední prezident ČSSR. Jenže tenhle Husák není skutečný, ten skutečný je překvapivě impozantní osobnost: vzdělaný, inteligentní, schopný, ambiciózní, cílevědomý, přesvědčený a oddaný komunista, kterého nezlomil ani komunistický žalář v padesátých letech (viz kniha Svědek Husákova procesu vypovídá), dalece převyšující běžné aparátčíky. Alespoň tak se jeví v dokumentu V hlavní roli Gustáv Husák. Přitom ten dokument není žádná oslava Husáka, ostatně byl natočen v roce 2008. Husák nebyl žádné neviňátko, byl u spousty věcí, které by se mu daly vyčítat, kdyby nic jiného, tak byl hlavním architektem normalizace, ale nebyl to žádný tupý ouřada.

Upřímně, samotného mne to překvapilo. Takový Husákův obraz je zřejmě důsledek toho, že autoři nechávají své aktéry (mj. i Havla nebo Gorbačova) volně mluvit, neusměrňují je, nenutí je Husáka pomlouvat a ani diváka nesměrují k konkrétní interpretaci Husákovy osobnosti (takže je možné, že kdokoliv jiný by tento Husákův portrét přečetl naprosto odlišně). Po formální stránce lze pochválit zakomponování záběrů ze slovenské divadelní hry o Husákovi a vytknout přílišnou délku, bezmála dvě hodiny jsou na dokument přeci jenom docela dost.

Dva postřehy:
1.) Husák se jako Slovák rozhodně necítil Čechům nějak zavázaný a podřízený a stejně vnímal celé Slovensko (i proto byl zřejmě pro vládu v Praze „slovenský buržoazní nacionalista“).
2.) Normalizaci považoval Husák za svoji oběť pro národ, za způsob, jak zajistit, že se Rusové nebudou příliš míchat do vnitřních věcí Československa a že vliv lidí jako Vasil Biľak zůstane alespoň částečně omezený, přičemž počítal s tím, že mu za lidé vděční nebudou. Napadá mne v této souvislosti analogie s Emilem Háchou.

Jak komunisté „zdevastovali“ Československo


Takto vzpomíná Carl Horst Hahn, někdejší manager Volkswagenu (ten, co teď dostal od prezidenta Zemana vyznamenání) na privatizaci mladoboleslavské Škodovky:

Zájem o Bratislavu přiměl naše partnery, aby nám ukázali i Škodu v Mladé Boleslavi. Tam jsme byli velmi příjemně překvapeni. Vše kontrastovalo s vydrancovanou továrnou IFA ve Cvikově a tristním Trabantem, ačkoli jeho z nouze zrozená karoserie byla bezpochyby geniální. Díky Škodě Favorit disponovala Mladá Boleslav moderním vozem ve třídě Volkswagenu Polo, který bylo možné prodávat všude, na Západě ovšem po několika úpravách. (…) Při bližším pohledu se ukázalo, že hliníkový motor Škoda 1.3 l má dokonce takový potenciál, že byl zakrátko použit u jednoho z modelů VW a ušetřil nám první větší investiční sousto. Zjistili jsme, že ČSFR byla stále v kontaktu se Západem, na rozdíl od NDR. Velmi brzy jsme nabyli dojmu, že NDR byla sice vždy v čele hospodářských statistik RVHP, ale lidé v ČSFR ji jednoznačně předčili co se týče kvality života a duševní nezávislosti.

Tedy já vám nevím, ale copak takhle vypadá spálená země, kterou jsme podle našich tzv. demokratů měli po 40 letech budování socialismu být? Ale nedávám to sem proto, abych minulý režim chválil, vadí mi jen to neustálé vymlouvání se na komunisty a stylizování se do role jejich obětí. Evidentně jsme po převratu v roce 1989 měli na čem stavět a bylo jenom na nás, jak se svým osudem naložíme. Rozhodli jsme se pro Klause, Koženého, privatizaci, tunelování, montovny atd. atp., ale to už bylo rozhodnutí polistopadových (pseudo)elit, s tím už (pseudo)komunisté nic společného neměli.

Udice od knížete


Když liberálové v diskusích o sociálním státu horují pro jeho likvidaci, často při tom argumentují starým čínským příslovím: „Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“ Tou rybou denně samozřejmě myslí sociální dávky, rybařením podnikání, nebo jinou ekonomickou aktivitu. Na první pohled to zní rozumně, ba přímo moudře – řeší se samotný kořen problému a místo závislosti na almužně se nabízí svoboda. Jak by s tím mohl někdo nesouhlasit?

Pokračovat ve čtení „Udice od knížete“

Kapitalisté chtějí socialismus


Náš podnikový náčelník k nám tuhle držel řeč na téma jak je a jak udělat, aby dobře bylo. A tenhle náčelník firmy se stamilionovým obratem, ve které pracují desítky kovaných frikulínů (a já), řekl v podstatě to, že pokud chceme být na trhu úspěšní a přežít (ten plurál není překlep a jak se ukáže, je velmi zásadní), nemůžeme se spoléhat na tradiční liberální ctnosti, ale potřebujeme – alespoň dovnitř do firmy – notnou dávku „socialismu“, protože pokud bude firma jen konglomerát izolovaných individuí sobecky maximalizujících svůj osobní prospěch, nebudeme schopni čelit rizikům jako jsou pokles trhu či projektové vady, ale naopak je nutné, aby firma byla víc, než jen prostý součet jednotlivců v ní pracující, musím mít silnou sociální dimenzi a musí fungovat jako společenství postavené na principech zodpovědnosti, solidarity a vzájemného respektu. On to tedy samozřejmě řekl trochu jinak, toto je moje parafráze a moje interpretace, ale troufám si tvrdit, že od smyslu jeho sdělení jsem se neodchýlil, jen by ho asi zarazilo, že jsem jeho vizi označil jako „socialismus“. Ale jak jinak to nazvat, když kapitalismus z liberalistického katechismu vypadá dost jinak?

Dá se bohatství poměřovat majetkem?


V posledních dnech se médií šíří zprávy o výzkumu ECB, ze kterého vyšlo, že Němci jsou v rámci Evropy relativně chudí a že bohatší jsou dokonce snad i Češi, Slováci nebo bankrotující Italové a Španělé. Jak může být pravda něco, co je intuitivně nesmysl? Tak: Němci totiž bydlí převážně v pronájmech, zatímco příslušníci výše jmenovaných národů nemovitosti, v nichž bydlí, vlastní. Logické? Jenom zdánlivě.

Pokračovat ve čtení „Dá se bohatství poměřovat majetkem?“